GEMEENTE WIL MISBRUIK OPENBAAR GROEN AANPAKKEN

’Inwoners helpen eigen woonomgeving om zeep’

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het gazon en het onlangs ingerichte speelterrein aan De Linnenbleker zijn vernield door auto’s.

De gemeente Boxtel wordt in toenemende mate geconfronteerd met de vernieling van gazons en plantsoenen. Jaarlijks wordt zo’n tienduizend euro besteed aan de reparatie van gazons die door auto’s, brommers en fietsers kapot zijn gereden. De maat is vol en overtreders kunnen rekenen op een schadeclaim, zo zeggen Frits Fastenau en Erik ter Heide van de gemeente Boxtel.

Een rondgang door Boxtel-Oost maakt duidelijk dat veel bewoners het niet zo nauw nemen met het openbaar groen. De vele gazons die de wijk rijk is, vertonen op veel plaatsen diepe sporen van met name autobanden. Vooral in natte perioden is het rijden over gras funest en wordt onherstelbare schade aangericht. ,,Het herstellen van het gazon kost 10 euro per vierkante meter. Tegenwoordig moet al gauw een paar honderd vierkante meter hersteld worden. Reken maar uit”, stelt Fastenau, hoofd van de afdeling Openbare Werken.

Met beleidsmedewerker Ter Heide ergert Fastenau zich groen en geel aan de nonchalante wijze waarop een aantal inwoners van Boxtel-Oost omgaat met het openbaar groen in hun wijk. ,,Door klakkeloos over gazons te rijden, helpen de mensen hun eigen woonomgeving om zeep”, stelt Fastenau. Hij geeft aan dat niet alleen wijkbewoners zich schuldig maken aan het misbruik van het openbaar groen. Het gaat ook om aannemers, hoveniers, verhuizers, glazenwassers en andere ondernemers die dicht bij een woning moeten zijn. Ze parkeren niet achter de woningen, maar rijden over gazons en trottoirs tot bij de voordeur.

Fastenau erkent dat ook voertuigen van de gemeente Boxtel wel eens voor schade hebben gezorgd. In dat geval worden de medewerkers op hun gedrag aangesproken, zo stelt het hoofd van de afdeling Openbare Werken. Omdat het herstel van gazons zoveel geld kost, dreigt het budget van de afdeling ontoereikend te worden voor de aanpak van andere klussen, zoals het aanleggen en verbeteren van trottoirs. Ter Heide: ,,Omdat het herstel van de gazons zoveel geld kost, moeten we andere klussen laten liggen. Een euro kun je maar één keer uitgeven.”

GROEN UITZICHT
De problemen die Fastenau en Ter Heide schetsen doen zich overal in Boxtel voor. Zo doen groenstroken op bedrijventerrein Ladonk nogal eens dienst als parkeerstrook en worden planten kapot gereden. Maar de wijk Boxtel-Oost spant de kroon. Een verklaring wordt gezocht in de stedenbouwkundige opzet van de wijk. ,,Destijds gold heel sterk dat mensen vanuit de woonkamer een groen uitzicht moesten hebben. De auto moest om die reden veelal achter de woning geparkeerd worden. Nu zie je dat mensen de auto onder meer om veiligheidsredenen het liefst voor de eigen deur zetten en liever geen stukje willen lopen”, aldus Fastenau.

Medewerkers van Openbare Werken signaleren dat sommige wijkbewoners de algemene plaatselijke verordening aan de laars lappen en over gazons naar hun woning rijden. Betonnen paaltjes op voetpaden worden handig omzeild, op het gras ontstaan diepe sporen. Op De Linnenbleker dient een recent aangelegd speelveld met rubber tegels als ’route’; enkele weken na aanleg van peperdure voorzieningen moeten al herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Ter Heide: ,,Op verzoek van de wijk hebben we de speelvoorzieningen opgeknapt en de ondergrond voorzien van rubber tegels. Een klus die minstens 30.000 euro heeft gekost. Het is dan heel pijnlijk om te zien dat mensen er gewoon overheen rijden.”

Fastenau en Ter Heide geven aan dat het onderhoud van de gazons in gevaar komt door het gedrag van een aantal wijkbewoners. De diepe sporen zorgen voor onregelmatigheden in de ondergrond en verhinderen dat een grasmaaier het gazon kan maaien. ,,De aannemer die in opdracht de gazons moet maaien voelt er weinig voor om zijn apparatuur in de vernieling te rijden. Het wordt dus heel moeilijk om te voldoen aan de eisen van het beeldkwaliteitsplan dat we hebben opgesteld”, stelt Ter Heide.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Dinsdag 15 februari: een tractor met aanhanger vernield een gazon aan de Schijndelseweg.

MAATREGELEN
De gemeente Boxtel gaat de vernieling van gazons aanpakken. Inwoners worden opgeroepen geen gebruik meer te maken van het openbaar groen. De opzichters van de gemeente gaan strikt toezien op naleving van de algemene plaatselijke verordening. Wie wordt betrapt kan een rekening tegemoet zien. ,,Overtreders worden zoveel mogelijk gefotografeerd. Als niet duidelijk is wie de schade heeft veroorzaakt, gaan we buurtonderzoek doen, zodat duidelijk wordt wie verantwoordelijk is voor de schade.”

Fastenau en Ter Heide geven aan dat niet alleen voor de harde aanpak wordt gekozen. Ze spreken de hoop uit dat wijkbewoners gezamenlijk opkomen voor het openbaar groen en elkaar aanspreken op hun gedrag. ,,Ook zijn we bereid om met bewoners in overleg te treden als ze écht voor hun woning moeten zijn en daarvoor over een gazon moeten rijden. In gezamenlijkheid kunnen afspraken gemaakt worden over een vergoeding van eventuele schade.”

Beide gemeenteambtenaren spreken de hoop uit dat de politie meewerkt aan de aanpak. Op grond van de algemene plaatselijke verordening mag de politie bekeuringen uitschrijven voor mensen die over gazons rijden of erop parkeren. Diezelfde bevoegdheid hebben buitengewone opsporingsambtenaren die binnenkort in Boxtel worden aangesteld. Of op de medewerking van de politie gerekend mag worden is overigens de vraag. Een politiewoordvoerder gaf deze week aan dat de aanpak van dit soort gedrag ’geen prioriteit’ heeft. In een stad als ’s-Hertogenbosch worden geen bekeuringen uitgeschreven voor dit soort overtredingen. Volgens de politie zijn met de gemeente nog geen concrete afspraken gemaakt.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Een gazon aan de Europalaan is vernield door een passerende auto. Vooral in de wijk Boxtel-Oost wordt veel schade aangericht aan openbaar groen.
17 februari 2005

Print deze pagina

Terug