’EXTRA UITGAVEN VOLSTREKT VERANTWOORD’

Zwembad ruim één miljoen euro duurder

De bouw van het nieuwe zwembad aan de Schijndelseweg in Boxtel is 1.150.000 euro duurder dan begroot. Dat blijkt uit cijfers die het gemeentebestuur deze week heeft gepresenteerd. De totale bouwkosten van het zwembad komen uit op 5.498.000 euro. Dat bedrag moet nog vermeerderd worden met de kosten van grondaankoop en sloop van zwembad De Spetterhoek en bedraagt meer dan 5,8 miljoen euro.

Nadat begin januari tijdens de aanbesteding van het nieuwe zwembad al bleek dat nader onderzoek vereist was, vertelde wethouder Anton van Aert vorige week in deze krant dat het project duurder zal uitvallen. ,,Als we een zwembad bouwen voor het thans beschikbare krediet, wordt het té sober”, aldus Van Aert.

Het gemeentebestuur heeft zich deze week gebogen over het zwembadplan. Dat overleg heeft geresulteerd in een voorstel dat eind deze maand wordt voorgelegd aan de politiek. Het college van B. en W. gaat om een aanvullend krediet van 1.150.000 euro vragen om de bouw van het zwembad te financieren. Het geld moet uit de algemene reserve komen, zo licht burgemeester Jan van Homelen toe.

Van Homelen is van mening dat een extra uitgave van meer dan één miljoen euro ’volstrekt verantwoord’ is. Hij geeft aan dat Boxtel uitgegaan is van een plan dat is opgesteld door Sportfondsen Nederland. Op basis van een programma van eisen is een aantal voorzieningen aan dat plan toegevoegd, zoals een beweegbare bodem, een waterspeeltuin, glijbanen en een detectiesysteem voor drenkelingen. Ondanks deze extra voorzieningen gaat het volgens de burgemeester om een sober en doelmatig zwembad, dat kan voorzien in de plaatselijke behoeften. ,,We hebben het niet over een zwembad als De Tongelreep in Eindhoven, maar over een basisvoorziening.”

Bij de aanbesteding is duidelijk geworden dat het budget dat Boxtel voor het nieuwe zwembad gereserveerd had niet realistisch was. Een normale zaak, aldus Van Homelen, die aangeeft dat aanbestedingen meevallers en tegenvallers kunnen opleveren. Toen duidelijk werd dat Boxtel geld tekort kwam, is een bezuiniging doorgevoerd, zonder dat is beknibbeld op de voorzieningen. ,,We zijn erin geslaagd de kosten te drukken, maar om een zwembad te bouwen volgens onze doelstellingen moet er 1.150.000 euro bij”, stelt de burgemeester. Hij verzekerde deze week dat de extra kosten niet worden doorberekend in de toegangskaartjes.

INFORMATIEAVOND
De gemeente Boxtel organiseert maandag 21 februari vanaf 19.30 uur een openbare informatieavond over het nieuwe zwembad. In de raadzaal van het gemeentehuis worden de plannen voor het zwembad onthuld. Het ontwerp is opgesteld door AGS Architecten uit Heerlen, dat de wensen en ideeën van de diverse gebruikersgroepen in het plan heeft verwerkt. Het zwembadontwerp is voorzien van een wedstrijdbad en doelgroepenbad en krijgt beweegbare bodems, waarmee de baden dieper en ondieper gemaakt kunnen worden. Het architectenbureau toont tijdens de informatieavond tekeningen van het ontwerp. Belangstellenden worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen.

De politiek buigt zich maandag 28 februari tijdens de vergadering van de commissie Maatschappelijke Zaken over het zwembadplan. In de raadsvergadering van 21 maart moet een definitief besluit worden genomen over de bouw van het nieuwe zwembad.
10 februari 2005

Print deze pagina

Terug