WETHOUDER ZIET PERSPECTIEF VOOR LANDGOED

’Meerdaagse evenementen op
Velder kansrijk’

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van het publiek op landgoed Velder tijdens het Flevo Festival in 2001.

Wethouder Ger van den Oetelaar denkt dat landgoed Velder in Liempde in de toekomst benut kan blijven worden voor meerdaagse evenementen. Hij reageert op de commotie die is ontstaan nadat de provincie haar goedkeuring heeft onthouden aan het bestemmingsplan buitengebied Liempde, waarin een belangrijke paragraaf is gewijd aan Velder. ,,In plaats van in beroep te gaan kan veel beter gekozen worden voor een nieuwe bestemmingsplanprocedure.”

Van den Oetelaar reageert een week nadat in de Boxtelse politiek stevig is gediscussieerd over de gevolgen van het besluit van Gedeputeerde Staten (GS). GS maakte in december gehakt van de plannen die in Boxtel zijn gemaakt en wees erop dat ’de evenementen die in het verleden hebben plaatsgevonden strijdig zijn geweest met de gebruiksregeling zoals die in het bestemmingsplan buitengebied Liempde 1995 vigeert’. Met name de oppositiepartijen verwijten de wethouder dat hij te veel leunt op de opvattingen van de provincie en te weinig opkomt voor een door de gemeenteraad ingediende herziening van het bestemmingsplan buitengebied Liempde.

De gemeenteraad stelde vorig jaar – ondanks verzet van Van den Oetelaar en de andere leden van B. en W. – dat landgoed Velder meer mogelijkheden moet krijgen voor het organiseren van meerdaagse evenementen. Indien de provincie hiermee zou instemmen, zouden de beheerders van het landgoed vaker onderdak kunnen bieden aan festivals en evenementen als het Flevo Festival en een jamboree van Scouting Nederland. Dergelijke evenementen leveren geld op voor het beheer van het landgoed.

DIKKE ONVOLDOENDE
Een week na het debat in de commissie Ruimtelijke Zaken stelt Van den Oetelaar dat hij heeft gewaarschuwd voor de keuze die de provincie zou maken. ,,Het collegevoorstel dat op tafel lag zorgde al voor spanning ten opzichte van het Streekplan, maar bood perspectief op een akkoord met natuurwerkgroepen en zelfs met de Brabantse Milieu Federatie”, stelt de wethouder. ,,Door de aanvulling van de raad is die spanning flink verhoogd en heeft Boxtel onvoldoende rekening gehouden met de essentiële waarden die in het Streekplan zijn vastgelegd.”

Van den Oetelaar spreekt tegen dat hij te veel leunt op de visie van het provinciaal bestuur, zoals in oppositiekringen wordt verkondigd. ,,Je moet kijken naar de argumenten die worden aangedragen. Hoe je het ook wendt of keert, Boxtel heeft van de provincie een dikke onvoldoende gekregen. En die onvoldoende is met heel veel juiste argumenten onderbouwd. Het heeft geen zin om er tegenin te gaan, we zijn kansloos.”

De wethouder spreekt dan ook de hoop uit dat de gemeenteraad volgende week niet zal kiezen voor een beroepsprocedure, waarmee het besluit van Gedeputeerde Staten wordt aangevochten. ,,Zo’n besluit leidt tot een jarenlange procedure die uiteindelijk een gang naar de Raad van State zou kunnen betekenen. Je bent zo twee tot vier jaar verder en daarmee is vooral landgoed Velder niet gebaat.”

BEGRIP EN STEUN
Van den Oetelaar denkt dat de provincie bereid is om mee te denken met Boxtel indien er bereidheid is om tegemoet te komen aan de uitgangspunten die in het streekplan zijn vastgelegd. Uit overleg met de provincie heeft hij opgemaakt dat in Den Bosch best begrip is voor de problematiek en dat er steun is voor het zoeken naar economische dragers van Velder.

,,Ik denk dat een oplossing binnen handbereik ligt en dat er zelfs mogelijkheden zijn voor meerdaagse evenementen. Maar dan moet Boxtel zich wel houden aan bepaalde zaken en moet Velder de broedtijd ontzien worden. Ook nachtelijke herrie kan niet. Bij Pinkpop gaat de volumeknop na zonsondergang ook omlaag. En besef dat de regels hier nog strenger zijn dan in Landgraaf.” Hij vervolgt: ,,Als de organisatie van het Flevo Festival met een goed onderbouwd voorstel komt en een andere opzet van het festival, denk ik dat ze veel kans maakt om op Velder te blijven.”

Van den Oetelaar hoopt dat de gemeenteraad kiest voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan buitengebied voor de gehele gemeente Boxtel. ,,Als zo’n procedure is opgestart, kun je alvast op zaken vooruit gaan lopen en ontstaan er mogelijkheden. In beroep gaan tegen de uitspraak van de provincie biedt de minste kansen op een goede afloop.”
10 februari 2005

Print deze pagina

Terug