MEDE-EIGENAAR FRANS VAN BOECKEL HEKELT PROVINCIE

'Grote evenementen nodig voor onderhoud Velder'

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Frans van Boeckel, mede-eigenaar van landgoed Velder in Liempde, is teleurgesteld in de provincie Noord-Brabant.

Hij snapt helemaal niets van de houding van de provincie Noord-Brabant ten aanzien van landgoed Velder. Mede-eigenaar Frans van Boeckel (58) kan niet begrijpen waarom grote meerdaagse evenementen als het Flevo Festival in de toekomst wellicht niet meer mogelijk zijn op het landgoed. Volgens Van Boeckel kan Velder alleen door het organiseren van evenementen als het Flevo Festival en de Jamboree in stand gehouden worden. Volgens de provincie is de economische noodzaak voor het houden van grootschalige festiviteiten onvoldoende aangetoond en is Velder 'een zeer kwetsbaar natuurgebied'. ,, De provincie Noord-Brabant is een verrekt lastige instelling", vindt Van Boeckel.

Frans van Boeckel is blij dat hij zijn verhaal kan doen. Hij heeft zich naar eigen zeggen mateloos zitten ergeren aan de opstelling van de provincie in de ontwikkelingen rond Velder, het landgoed dat de familie Van Boeckel al meer dan honderdvijftig jaar in eigendom heeft. Wethouder Ger van den Oetelaar liet vorige week in de vergadering van de commissie Ruimtelijke Zaken weten dat het einde van meerdaagse evenementen als het Flevo Festival op landgoed Velder nabij is.

,,Het Flevo Festival kan nog één keer op Velder gehouden worden, maar daarna is het afgelopen. De provincie is tegen drie meerdaagse evenementen, maar niet tegen drie groene evenementen zonder overnachtingen die op tijd ophouden", zei Van den Oetelaar in de bewuste vergadering.

CONVENANT
Van Boeckel constateert dat de provincie 'kennelijk' op één lijn zit met de Brabantse Milieufederatie (BMF). ,,We hebben met die twee partijen en de Natuurwerkgroep Liempde en de gemeente Boxtel gesprekken gehad om te komen tot een convenant. Bij het sluiten van zo'n overeenkomst gaat het om het principe van geven en nemen, want alleen zo kom je tot een oplossing."

Van Boeckel vervolgt: ,,Ik heb het gevoel dat wij heel veel gegeven en niets gekregen hebben. We waren bijvoorbeeld bereid om in het broedseizoen van de vogels, in het voorjaar dus, geen grote evenementen te houden, maar alleen kleinschalige activiteiten die geen schade aanbrengen aan het landgoed. De provincie en de BMF vinden juist dat het landgoed tijdens het broedseizoen ontzien moet worden", aldus Van Boeckel.

,,Verder hebben we altijd gezegd dat we niet meer dan drie meerdaagse evenementen op Velder willen, dus niet meer dan vijftien tot twintig dagen per jaar. Let wel: vijftien tot twintig dagen. Waar doet de provincie dan toch zo moeilijk over? Het is toch een schitterende oplossing om het landgoed in stand te houden?”

Volgens Van Boeckel is het een misverstand dat de eigenaren van landgoed Velder nog meer en grotere evenementen in huis zouden willen halen. ,,We hebben niet voor niets nee gezegd tegen grote concerten van popsterren als Tina Turner en de Rolling Stones. Begrijp me goed; inkomstenderving is belangrijk, maar niet ten koste van alles. Het uitgangspunt is dat er geen schade aangebracht mag worden aan het landgoed. We willen behouden wat we nu hebben en we willen juist niet meer evenementen op Velder, want we willen hier zo rustig mogelijk wonen. We hebben de inkomsten van grote evenementen als het Flevo Festival wel heel hard nodig om het landgoed te onderhouden. Daarbij komt dat de hele Liempdse gemeenschap er voordeel van heeft. Denk maar aan de middenstand en de parkeergelden die ten goede komen aan de gemeenschap."

PINKPOP
Volgens Van Boeckel zijn de betrokken partijen al lange tijd met elkaar in gesprek. ,,We zijn al zes jaar met elkaar aan het praten en waren dit keer een heel eind op weg. Toen is de BMF gekomen met de opmerking dat Pinkpop tot elf uur 's avonds duurt en dat het Flevo Festival tot twee uur in de nacht doorgaat. Dat verhaal klopt niet. De BMF probeert de evenementen met wetten en regels tegen te houden", aldus Van Boeckel.

,,Ten eerste komen er 60.000 mensen af op Pinkpop tegen 10.000 bij het Flevo Festival. Daarnaast trekt Pinkpop een heel ander publiek dan de christelijke jongeren die het Flevo Festival bezoeken en die zich keurig aan de regels houden, op het terrein blijven, niet in het bos komen en zich voorbeeldig gedragen. Daarbij komt dat het Flevo Festival niet om twee uur 's nachts, maar stipt om twaalf uur ophoudt. In de tenten op het terrein gaat het festival daarna door tot twee uur, maar bij Pinkpop wordt het feest in de tenten tot drie uur in de nacht voortgezet. Die vergelijking van de BMF klopt gewoon niet."

Van Boeckel stelt dat een onderzoek van het adviesbureau Waardenburg duidelijk heeft gemaakt dat het Flevo Festival niet voor schade zorgt aan het landgoed. ,,Men heeft vóór, tijdens en na het Flevo Festival onderzoek gedaan en geen schade geconstateerd. De gemeente Boxtel heeft de contacten met dat bureau gelegd. We hebben overigens altijd goed kunnen werken met de provincie, maar nu is er een groepering actief die star vasthoudt aan het streekplan. Daarin wordt landgoed Velder als een parel gezien in landschapspark Het Groene Woud en zijn geen grote meerdaagse evenementen toegestaan. In feite is onze familie het slachtoffer van het feit dat wij de cultuurhistorische waarde en natuurwaarden van het landgoed meer dan honderdvijftig jaar in stand gehouden hebben."

LEVENSGEVAARLIJK
Volgens Van Boeckel is de provincie Noord-Brabant in vergelijking met andere provinciale overheden een 'verrekt lastige' instelling. ,,In Gelderland en Overrijssel is het beleid ten aanzien van landgoederen veel soepeler. Daar kan men een camping, een golfbaan of een restaurant op het terrein laten vestigen om het landgoed in stand te houden. Dat zal hier niet snel gebeuren, want Velder is niet geschikt voor een golfbaan of een kampeerterrein, daarvoor hebben we niet genoeg cultuurgrond", zegt Van Boeckel.

,,Van de 180 hectare die het landgoed groot is, bestaat 24 hectare uit cultuurgrond. De rest is bos, maar om een duurzaam beheer voor het landgoed te creëren, moet het zichzelf kunnen bedruipen. Alles op subsidie laten varen, is een levensgevaarlijke ontwikkeling. Als het economisch gezien even minder gaat, ontstaat een probleem. Daarnaast is het ook een feit dat de subsidie voor bossen laag is."

De familie Van Boeckel heeft de grootschalige evenementen volgens de mede-eigenaar van Velder dus keihard nodig. Volgens wethouder Van den Oetelaar zijn meerdaagse evenementen op het landgoed in Liempde nog kansrijk, maar dan kan volgens hem beter gekozen worden voor een nieuwe bestemmingsplanprocedure dan in beroep te gaan tegen het besluit van de provincie. Een beroep is volgens Van den Oetelaar kansloos en leidt alleen maar tot een jarenlange procedure.

Van Boeckel: ,,Ze zeggen dat evenementen als het Flevo Festival niet meer kunnen. Ik begrijp dat men bezwaren heeft tegen de overnachtingen, terwijl dat juist hoort bij dergelijke happenings. Drie groene evenementen zonder overnachtingen mogen wel van de provincie. Prima, ik wil niets liever, maar die liggen nou eenmaal niet voor het oprapen. We hebben hier evenementen gehad als de Landbouwshow, Bloem en Tuin en Fleurig, maar dat was uiteindelijk geen groot succes."

STEUN

De gemeenteraad van Boxtel stelde vorig jaar dat landgoed Velder meer mogelijkheden moet krijgen voor het organiseren van meerdaagse evenementen. Een voorstel dat door de provincie Noord-Brabant werd afgeschoten. Van Boeckel laakt de houding van de provincie, maar is blij met de steun van de plaatselijke politieke fracties. ,,Behalve de provincie en de BMF steunt iedereen ons. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij bijvoorbeeld bevordert het particulier beheer van landgoederen. Niet alleen omdat het goedkoper is, maar ook omdat daardoor de ziel in het terrein blijft. Ze zeggen niet voor niets wel eens: een kerk zonder pater is als een landgoed zonder eigenaar”, zegt Van Boeckel.

,,Dit soort akkefietjes zorgt ervoor dat we deskundigen en advocaten moeten binnenhalen, waardoor ze ons ook nog eens op kosten jagen. Duidelijk is in ieder geval dat het landgoed zonder inkomsten naar de knoppen gaat. Als het Flevo Festival zou wegvallen, zou dat een flink gemis zijn. Ik ben voor natuurbehoud, maar geef me dan ook de ruimte om inkomsten te verwerven voor het onderhoud ervan.”
10 februari 2005

Print deze pagina

Terug