WETHOUDER PLEITBEZORGER NATIONAAL LANDSCHAP

’Inwoners moeten trots worden
op Het Groene Woud’

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Wethouder Ger van den Oetelaar geeft uitleg bij de plaatsing van een ooievaarsnest in het Dommeldal te Sint-Oedenrode. (Archieffoto Brabants Centrum).

Het Groene Woud heeft de status van nationaal landschap. De Tweede Kamer heeft tijdens de recente behandeling van de Nota Ruimte geen enkele motie of amendement ingediend die zou kunnen leiden tot bijstelling van de plannen voor dit grensoverschrijdende natuurgebied in de Brabantse stedendriehoek. Dat verheugt de Boxtelse wethouder Ger van den Oetelaar, een van de warmste pleitbezorgers van Het Groene Woud. ,,De status van nationaal landschap is de hoofdprijs voor dit prachtige gebied.”

Hij krijgt wel eens het verwijt dat natuurbeheer, ecologie en duurzaamheid zijn enige stokpaardjes zijn. De ’groene’ wethouder zou te weinig oog hebben voor andere zaken, zo zeggen critici. En fanatisme kan hem zeker niet ontzegd worden. In het onlangs verschenen boek ’Portretten’, dat kan worden gezien als het eerste echte jaarverslag van Het Groene Woud, heeft hij bewust kopieën laten opnemen van documenten waarop de handtekeningen staan van zo ongeveer alle bestuurders in de Meierij. Glimlachend: ,,Het herinnert de bestuurders aan de verplichtingen die ze zijn aangegaan. Ik vond het wel een aardig idee om een afdruk van de handtekeningen te laten zien. Iedereen kan zien wie zich met de toekomst van Het Groene Woud heeft verbonden.”

Van den Oetelaar zegt dat hij iedere dag merkt dat Het Groene Woud op de kaart is gezet. De wethouder, die tevens voorzitter is van het Innovatieplatform Duurzame Meierij en in die hoedanigheid nauw betrokken is bij talloze natuurprojecten, wordt letterlijk en figuurlijk overstelpt met uitnodigingen voor lezingen en congressen. ,,De boodschap van Het Groene Woud raakt verspreid”, constateert Van den Oetelaar tevreden. ,,Ik kan alleen maar blij zijn met zoveel aandacht en ga graag in op uitnodigingen van de VROM-raad en het ministerie van LNV en neem de moeite om deel te nemen aan een startconferentie over nationale landschappen. Daar zal Het Groene Woud model staan en dat is mooi.”

BORRELPRAAT
De Boxtelse wethouder reageert hoofdschuddend bij kritiek op projecten als de natuurbrug over de rijksweg A2 ter sprake komt. Natuurlijk, hij weet ook dat er vraagtekens gezet worden bij het miljoenenproject en dat er twijfels zijn of het ecoduct ooit een verbindingsroute zal vormen voor het edelhert. ,,Maar de meeste mensen die ik spreek zijn enthousiast. Als het over Het Groene Woud gaat, spat het draagvlak ervan af. En die natuurbrug? Ach, in Noord-Brabant liggen honderden viaducten voor auto’s, laat er ook eentje voor de natuur bij zijn. De kritiek op dat plan is borrelpraat.”

Met de status van nationaal landschap is er veel zekerheid voor Het Groene Woud. De versterking van het grensoverschrijdende natuurgebied dat zo’n 7.500 hectaren gaat omvatten, kan niet meer teruggedraaid worden, ook al zou een warm pleitbezorger als Van den Oetelaar na de gemeenteraadsverkiezingen van het politieke toneel verdwijnen. ,,Er staan zoveel plannen op de rails dat de ontwikkeling zal doorgaan, zelfs als hier een wethouder zou komen die vier of acht jaar geen affiniteit zou hebben met Het Groene Woud. Ik zou me dat trouwens niet voor kunnen stellen, omdat Het Groene Woud ontzettend belangrijk is voor het profiel van Boxtel. Het is de garantie voor de kwaliteit van de leefomgeving en biedt volop kansen voor nieuwe werkgelegenheid.”

Van den Oetelaar legt uit dat Het Groene Woud is verankerd in gemeentelijke, provinciale en nationale plannen. Van de lokale Structuurvisie Plus tot de landelijke Nota Ruimte ligt vast welke ontwikkeling het landschap rond Boxtel moet doormaken. Het eerder genoemde boek Portretten is een opsomming van meer dan honderd projecten waarvoor overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties tussen de 20 en 25 miljoen euro op tafel willen leggen. ,,De plannen voor Het Groene Woud zijn nooit klaar, altijd zal geïnvesteerd worden in het gebied”, verwacht de wethouder.

IDENTITEIT
Zal ook de burger merken dat hij in een nationaal landschap woont? Bestaat het gevaar dat de pas verworven status van Het Groene Woud vooral in gemeentehuizen en waterschapshuizen leeft en voorbijgaat aan de inwoners? ,,Ik erken dat er gewerkt moet worden aan een versterking van de identiteit van Het Groene Woud”, zegt Van den Oetelaar. Hij refereert aan de uitkomst van een symposium dat vorig jaar in oertijdmuseum De Groene Poort werd gehouden. Daar werden plannen besproken om burgers bijvoorbeeld via bezoekerscentra, informatiepanelen en internet over Het Groene Woud te informeren.

Hij vervolgt: ,,Vergeet niet dat mensen die goed om zich heen kijken overal resultaten zien. Mensen die van Liempde naar Sint-Oedenrode rijden, merken dat er op de Broekdijk iets is veranderd. Wie over de Meulekensweg fietst, komt langs een uitkijktoren. En denk aan de uitkijktoren en de zwerfkeien op Banisveld. En hoeveel auto’s passeren dagelijks de natuurbrug over de A2. Mensen merken best dat er iets verandert. Het is alleen zaak dat ze ook trots gaan worden op de omgeving die door hun voorouders is gemaakt.”

Zelf geeft Van den Oetelaar graag het goede voorbeeld en probeert hij mensen enthousiast te maken voor de natuur dicht bij huis. Ieder jaar ontvangt hij thuis in Kasteren kinderen van de Liempdse basisschool De Oversteek. ,,Ze gaan in mijn paddenpoel vissen met theezeefjes en ontdekken dat er heel veel leven inzit. Je ziet dat het kinderen raakt om zo met de natuur bezig te zijn.” De wethouder zou graag zien dat meer van dit soort laagdrempelige activiteiten worden opgezet. Boxtel geeft het goede voorbeeld, zegt hij, doelend op een tuiniercursus voor inwoners die een tuin aan de Dommel hebben.

GROENE POORT
De komst van bezoekerscentra ziet Van den Oetelaar als een belangrijke impuls voor Het Groene Woud. Oertijdmuseum De Groene Poort is in beeld voor zo’n rol en als het aan de wethouder ligt, worden spoedig spijkers met koppen geslagen. ,,Ik ben heel optimistisch”, zegt hij op basis van aftastende gesprekken die met mogelijke partners van De Groene Poort zijn gevoerd. ,,Aan Boxtel zal het niet liggen, we hebben in de begroting al 25.000 euro klaarliggen voor De Groene Poort.” Dat ook De Vleut in Best in beeld is voor een bezoekerscentrum en Oisterwijk al zo’n ontmoetingsplek heeft, maakt niet uit. ,,In de Engelse landschapsparken is het heel gebruikelijk dat ieder dorp zijn eigen bezoekerscentrum heeft”, aldus Van den Oetelaar. ,,Hier zouden de centra de bezoekers uit de diverse windrichtingen kunnen opvangen.”

Het zijn de ambitieuze projecten die op termijn het succes van Het Groene Woud zullen bepalen. Maar vooral het kleine nieuws uit het werkveld toont in de ogen van de Boxtelse wethouder aan dat Het Groene Woud een gebied is waarop de inwoners trots kunnen zijn. Hij heeft al eens een zwarte ooievaar gezien en wacht met spanning op de komst van meerdere witte ooievaars nu overal lang de Dommel nestpalen zijn geplaatst. ,,Ik zit te juichen achter mijn bureau als ik van Rijkswaterstaat hoor dat in een dassentunnel onder de A2 een steenmarter is gesignaleerd. Ze hadden in zo’n tunnel een cameraatje opgehangen en dat laat het dier zien. En laat dat nou ook een soort zijn die we graag in Het Groene Woud willen begroeten. De steenmarter is er dus al...”

Meer informatie over Het Groene Woud staat op www.hetgroenewoud.com.
10 februari 2005

Print deze pagina

Terug