TWEEDE LUSTRUM IN KLOOSTERHOF TE LIEMPDE

Stichting BOL onmisbaar in ouderenwerk

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De Stichting Belangenbehartiging voor Ouderen in Liempde bestaat tien jaar. De BOL organiseert onder meer recreatieve activiteiten voor ouderen in Liempde, zoals sjoelen. Op de foto staan onder meer bestuurslid Tiny Bax (links) en beheerder Willie van de Meerendonk van dienstencentrum De Kloosterhof (tweede van rechts).

De Stichting Belangenbehartiging voor Ouderen in Liempde (BOL) staat aan de vooravond van het tweede bestaanslustrum. Zondag 13 januari staat de stichting stil bij tien jaar ouderenwerk in dienstencentrum De Kloosterhof in Liempde. ,,De stichting is onmisbaar voor ouderen in Liempde”, zeggen ouderen die deelnemen aan de koffieochtend in het vroegere Albertus-klooster aan de Dorpsstraat.

De koffieochtend is slechts een van de vele activiteiten die de Stichting BOL anno 2005 voor ouderen in Liempde organiseert. Sinds de oprichting op 6 februari 1995 staat de stichting garant voor steeds meer activiteiten voor ouderen. ,,Dat aanbod varieert momenteel van handwerken en koersballen tot een computercursus en een cursus internet”, vertelt bestuurslid Tiny Bax.

Bax is een van de meer dan dertig vrijwilligers die actief zijn tijdens de activiteiten die door de Stichting BOL worden georganiseerd. Naast bestuurslid is ze gastvrouw tijdens de wekelijkse koffieochtend op maandag, waaraan voornamelijk wordt deelgenomen door de bewoners van de 23 aanleunwoningen in De Kloosterhof. Op carnavalsmaandag is het een stuk drukker; na twee kopjes koffie wordt er gesjoeld en vallen er leuke prijsjes te verdienen.

De Kloosterhof is sinds de oprichting de thuisbasis voor de Stichting BOL. Naast genoemde activiteiten bestaat het aanbod uit gymnastiek, handwerken, pergamano, darts, biljarten en koorzang via zangkoor Zingen Doet Leven, dat volgens een van de aanwezigen niet kan bestaan zonder steun van de stichting. Onder het dak van De Kloosterhof bevindt zich ook een bibliotheek voor ouderen en kan tweemaal per week het uitleenbureau van medische hulpartikelen bezocht worden.

,,Maar de Stichting BOL doet meer”, stelt bestuurslid Bax. Ze doelt op informatieve bijeenkomsten voor ouderen in Liempde. ,,In het verleden hebben we een bijeenkomst gehouden over valpreventie. Verder hebben we een voorlichtingsmiddag gehouden over Loket WegWijs. Dat was heel leerzaam.” Ook de brandweer verzorgde ooit een lezing. De vrouwenclubs KVO en KVB alsmede de Katholieke Senioren Vereniging vinden ook onderdak in het dienstencentrum.

ZELFSTANDIGHEID
Sinds de oprichting is behoud en bevordering van de zelfstandigheid van Liempdse ouderen de belangrijkste doelstelling van de Stichting BOL. Om die doelstelling te bereiken wordt een gevarieerd activiteitenaanbod in elkaar gesleuteld. ,,Daaraan wordt vooral deelgenomen door ouderen die nog niet in De Kloosterhof of De Vlaswiek wonen”, benadrukt Bax. Ze geeft aan dat met name de bewoners van het zorgcentrum niet zo veel gebruik maken van de vele mogelijkheden.

,,Maar dat zou wel eens anders kunnen worden als de nieuwe doorgang klaar is”, denkt het bestuurslid. Ze doelt op een overdekte en met glas afgesloten gang die wordt gebouwd tussen De Kloosterhof en De Vlaswiek. Die stelt bewoners van beide gebouwen in staat binnendoor op en neer te pendelen. Deze maand wordt de laatste hand gelegd aan de doorgang, die door beheerder Willy van de Meerendonk van De Kloosterhof als een enorme aanwinst wordt gezien. ,,Dankzij deze verbouwing beschikt Liempde over een prachtige en vooral complete accommodatie voor het ouderenwerk.”

Van de Meerendonk is via WSD gedetacheerd in De Kloosterhof en signaleert dat ouderen in Liempde veel behoefte hebben aan de activiteiten die door de Stichting BOL worden georganiseerd. Zelf is de beheerder het aanspreekpunt voor tal van zaken en kan hij ingeschakeld worden bij diverse problemen en ongemakken. ,,Ik word wel eens ’s nachts uit mijn bed gebeld. Prima hoor, hoort bij het werk. Ik vind het fijn als ik de mensen kan helpen.”

De vraag werpt zich op of de Stichting BOL alle ouderen in Liempde bereikt. Via oproepen in de lokale media en huis-aan-huis berichten worden inwoners geattendeerd op activiteiten in De Kloosterhof. Bij de huisarts, de apotheek en de fysiotherapeut liggen folders van het ouderenwerk. Bax: ,,We hebben geen reden om te klagen, de belangstelling is groot.” Dat bevestigt beheerder Van de Meerendonk van De Kloosterhof, die op jaarbasis zo’n 25.000 bezoekers in het dienstencentrum verwelkomt.

De bezoekers aan de koffieochtend zijn vol lof over de Stichting BOL. ,,Schrijf maar op dat de stichting onmisbaar is”, klinkt het overtuigd. ,,De sfeer in De Kloosterhof is altijd prettig en gemoedelijk, er valt nooit een onvertogen woord.” En dat is al zo sinds de start van het ouderenwerk in het begin van de jaren tachtig. Toen werd, als voorloper van de Stichting BOL, een stichting opgericht die de thuisbasis had in het toenmalige klooster. De activiteiten waren toen onder meer kaarten, zingen, toneel, volksdansen en biljarten. Bestuurslid Bax: ,,Die activiteiten zijn gebleven, maar we gaan met de tijd mee. Wekelijks krijgen we 36 ouderen over de vloer die graag willen leren omgaan met computer en internet.”

De Stichting BOL staat zondag 13 februari stil bij het tweede lustrum. In De Kloosterhof wordt voor genodigden een feestelijke middag gehouden. Tijdens de middag is er een optreden van Marie-Christien Verstraten. Oud-huisarts Roger van Laere verzorgt een lezing. De stichting staat momenteel onder leiding van Liempdenaar Mario Knoops. Hij is Jan Vorstenbosch opgevolgd, de eerste BOL-voorzitter die acht jaar aan het roer stond.
10 februari 2005

Print deze pagina

Terug