WETHOUDER: 'VOOR 5,8 MILJOEN WORDT HET TÉ SOBER'

Nieuw zwembad pakt duurder uit

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Zwembad De Spetterhoek en de belendende sporthal van Saltho zijn afgebroken. Deze week worden de laatste resten puin verwijderd op de plek waar het nieuwe overdekte zwembad moet verrijzen.

De bouw van een nieuw overdekt zwembad voor ruim 5,8 miljoen euro die de gemeente Boxtel daarvoor heeft uitgetrokken, lijkt onmogelijk. Begin januari meldde wethouder Anton van Aert (Sportzaken) al dat de aanbesteding het gemeentebestuur tot een nadere studie verplichtte. Hoewel de uitkomsten van dat onderzoek nog niet helemaal helder zijn, is de wethouder van een ding overtuigd: ,,Als we een zwembad bouwen voor het thans beschikbare krediet, wordt het té sober."

Van Aert wilde deze week niet zeggen hoeveel geld hij meer nodig denkt te hebben om een nieuw overdekt zwembad te realiseren. Eind deze maand, maandag 28 februari komt hij met een voorstel naar de commissie Maatschappelijke Zaken. Daarin zullen keuzes gemaakt moeten worden. De bedrijven die ingeschreven hebben op de aanbesteding, komen allemaal boven het krediet uit dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld. ,,Althans, als we aan de wensen van de toekomstige gebruikers tegemoet willen komen", stelt Van Aert.

Het is aan de Boxtelse raadsfracties om te bepalen welke voorzieningen het nieuwe binnenbad krijgt. Het zwembad wordt gebouwd op een perceel grond aan de Schijndelseweg, dat de gemeente Boxtel heeft aangekocht van de zorginstelling Saltho. Daar moet een zwemvoorziening gerealiseerd worden die als alternatief moet gelden voor het inmiddels gesloopte zwembad De Spetterhoek en het te sluiten complex Den Haagakker.

'WENSEN HONOREREN'
Eigenlijk zou de raadscommissie Maatschappelijke Zaken deze week een keuze maken over de 'toeters en bellen' waarmee het nieuwe zwembad moet worden uitgerust. Daarbij valt onder meer te denken aan een beweegbare bodem, een waterspeeltuin, glijbanen en een detectiesysteem voor drenkelingen.

In december werden aannemers in de gelegenheid gesteld in te tekenen op de aanbesteding van het door het Heerlense architectenbureau AGS ontworpen zwembad. Hoewel in de Boxtelse politiek altijd de wens is geuit dat er een 'sober en doelmatig' bad moet komen, werden vorig jaar tal van extra's op tafel gelegd door de toekomstige gebruikers. Toen werd al getwijfeld of het door de raad vastgestelde krediet toereikend zou zijn. Inmiddels is duidelijk dat dit niet het geval is.

De inschrijvingen op de aanbesteding noopten het college van B. en W. de besluitvorming een maand uit te stellen. Niet afgelopen maandag, maar over vier weken buigen de raadsfracties zich over het nog te presenteren aanbestedingsresultaat. Inmiddels is het wethouder Van Aert duidelijk dat het bedrag van 5,87 miljoen ontoereikend is: ,,We willen toch graag de wensen van de gebruikers honoreren."
3 februari 2005

Print deze pagina

Terug