GEMEENSCHAPSHUIS SELISSENWAL BESTAAT VEERTIG JAAR

’De Walnoot gaat nog minstens vijftig jaar door’

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Met man en macht wordt gewerkt aan de inrichting en afwerking van het noodgebouw waar De Walnoot na carnaval wordt ondergebracht.

Gemeenschapshuis De Walnoot bestaat veertig jaar. Precies vier decennia na de officiële opening door burgemeester Martien van Helvoort en de inzegening door pastoor Herman de Beer maakt het gebouw plaats voor een nieuw wijkvoorzieningencentrum. Eind 2006 moet het nieuwe wijkgebouw klaar zijn, tot die tijd moeten de honderden gebruikers naar een noodgebouw op het MEP-terrein in sportpark Molenwijk. ,,De Walnoot voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd”, zegt voorzitter Jan Hazenberg van de Stichting Gemeenschapshuis Selissenwal.

Voor de viering van het robijnen bestaansjubileum is geen tijd. Het bestuur van De Walnoot, dat verder bestaat uit secretaris Paul van Helmond en de leden Jan van der Pas, René Lemmens en Ruud Spronck, heeft de handen vol met de verhuizing van het gemeenschapshuis naar een van de hockeyvelden van MEP. Morgen, vrijdag 4 februari inspecteert het bestuur met een afvaardiging van de gemeente het noodgebouw dat is gebouwd. Na carnaval zullen de verhuiswagens voorrijden. ,,Het is een drukke periode waarin geen tijd is om feest te vieren”, zegt voorzitter Hazenberg. ,,We overwegen wel om een borrel te schenken aan de besturen van alle gebruikersgroepen zodra we zijn verhuisd naar MEP.”

De verhuizing van De Walnoot heeft veel voeten in aarde gehad. Al meer dan zes jaar wordt met de gemeente Boxtel onderhandeld over de manier waarop het gemeenschapshuis deel zou kunnen uitmaken van het wijkvoorzieningencentrum. Eind september 2004 zette het bestuur van De Walnoot de handtekening onder een convenant, dat moet leiden tot de bouw van zo’n centrum. Daarin is ook ruimte voor de toekomstige Prinses Amaliaschool, een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang. De kosten van deze brede school worden geraamd op ongeveer 4,2 miljoen euro.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Archiefopname van De Walnoot, gemaakt kort na de opening in 1965.

VERHUISDATUM
Een verhuisdatum waarop De Walnoot zal verkassen naar het noodgebouw bij MEP is nog niet op de kalender gezet. Het bestuur van het gemeenschapshuis maakt duidelijk dat ondanks het convenant nog tal van zaken niet geregeld zijn. Gedoeld wordt op de notariële akte die regelt dat het bestuur akkoord gaat met de verkoop van de grond en het gebouw aan het Maria Reginaplein. ,,De ontwerpakte bevat nog altijd een aantal passages waarin we ons beslist niet kunnen vinden”, legt secretaris Van Helmond uit. Deze week ging het bestuur opnieuw niet akkoord met de akte die door de notaris is opgesteld.

Naast de problemen met de notariële akte wil het bestuur ervan verzekerd zijn dat het noodgebouw in sportpark Molenwijk helemaal voldoet aan de wensen. ,,Zolang we niet tevreden zijn, zullen we niet verhuizen en blijven we zitten”, benadrukt bestuurslid Lemmens. Volgens het bestuur moeten nog tal van zaken geregeld worden, zoals de aanleg van een telefoonverbinding, een antennekabel, verwarming en beluchting en een deugdelijke alarminstallatie. ,,Er zijn zo tien tot vijftien verbeterpunten”, somt secretaris Van Helmond op.

,,We kunnen pas verhuizen als we optimaal kunnen functioneren”, vult voorzitter Hazenberg aan. Hij geeft aan dat de gebruikers van De Walnoot een lastige periode tegemoet gaan omdat het noodgebouw aanzienlijk kleiner is. De oppervlakte loopt terug van 700 naar 350 vierkante meter. De grote zaal, die de meeste inkomsten genereert, is verkleind van 160 naar 110 vierkante meter. Hazenberg: ,,We moeten zien dat we deze periode zo goed mogelijk doorkomen. Ik word er niet vrolijk van als ik hoor dat enkele gebruikers momenteel al gaan shoppen om elders terecht te kunnen.”

Hazenberg geeft aan dat het bestuur er niet op uit is het bouwproces in het centrumgebied van de wijk Selissenwal te dwarsbomen. Hij herhaalt daarmee zijn uitspraken die hij ook deed in september 2004 toen het convenant met de gemeente Boxtel werd ondertekend. ,,We willen volledig meewerken, maar dan moeten ook onze wensen gehonoreerd worden. De gemeente heeft ons lange tijd het gevoel gegeven dat we de boel maar op moesten geven voor de goede zaak. Maar zo eenvoudig ligt dat niet. Als bestuur willen we De Walnoot niet verkwanselen, we zijn eigenaar van dit gebouw en deze grond en daar mag best iets tegenover staan. Besef goed dat het toenmalige bestuur in 1965 meer dan 70 procent van De Walnoot met eigen middelen heeft gefinancierd. Dat geef je niet zomaar op.”

De voorzitter zegt dat De Walnoot in het nieuwe wijkvoorzieningencentrum goed uit de voeten kan. De wens om te kunnen beschikken over 700 vierkante meter is na enig onderhandelen gehonoreerd. Bovendien komen er twintig parkeerplaatsen. Hazenberg: ,,Natuurlijk hadden we liever nog meer ruimte gehad, zeker als je hoort dat er in Boxtel behoefte is aan een zaal die ook bovenwijks iets kan betekenen. Maar we zullen beslist niet ongelukkig zijn met onze nieuwe accommodatie. Nieuwbouw betekent minder onderhoud en een goede isolatie.”

NIEUW TIJDPERK
Na veertig jaar De Walnoot oude stijl maakt het bestuur zich op voor een nieuw tijdperk. Daarin zal de stichting juridisch eigenaar zijn en via een zogenaamde erfpachtconstructie vijftig jaar beschikken over het onderkomen in het wijkvoorzieningencentrum. Er ligt een wereld van verschil tussen de eerste jaren waarin De Walnoot onderdak bood aan een Vlaamse kermis en dansavonden zo druk bezocht werden dat kaartjes verkocht moesten worden bij het sigarenmagazijn annex postkantoortje van Jan Eltink aan de Baanderherenweg.

Secretaris Van Helmond prijst zich gelukkig met een rijk archief dat vanaf de eerste dag alle stukken laat zien die te maken hebben met het gemeenschapshuis in de wijk Selissenwal. In een oogwenk tovert hij het officiële programma op tafel van de opening op 8 januari 1965. Al voor de officiële opening was het gebouw in gebruik door de openbare bibliotheek, die op de bovenverdieping een dependance had waarvan vooral door de jeugd veel gebruik werd gemaakt.

Na veertig jaar is De Walnoot nog altijd een laagdrempelig gemeenschapshuis dat een uitstraling heeft die bestuurslid Lemmens omschrijft met drie woorden: ’Iedereen is welkom’. De bestuurders zijn behept met het zogenaamde Walnoot-gevoel en hebben hun hart verloren aan de plek waar iedere dag vrijwel alle wijkactiviteiten worden gehouden. ,,Als vrijwilliger staan we altijd klaar voor De Walnoot”, zegt secretaris Van Helmond. ,,Je rolt erin en je blijft hangen. En voor je het in de gaten hebt, krijg je er allerlei hele ingewikkelde klussen bij, zoals de aanstaande verhuizing en de onderhandelingen met de gemeente. Niet altijd gemakkelijk omdat een wethouder beschikt over een compleet ambtenarenapparaat en wij met z’n vijven in wezen op elkaar zijn aangewezen.”

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van het interieur van het tijdelijk onderkomen van De Walnoot.
3 februari 2005

Print deze pagina

Terug