EINDE DREIGT VOOR MEERDAAGSE EVENEMENTEN

Toekomst Flevo Festival op 'Velder' uiterst onzeker

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De provincie Noord-Brabant beschermt landgoed Velder tegen grootschalige evenementen. Hier een beeld van het tentenkamp tijdens het Flevo Festival in 2003.

De organisaties van het Flevo Festival en andere meerdaagse evenementen op landgoed Velder in Liempde lijken op zoek te moeten gaan naar een nieuwe locatie. ,,Het Flevo Festival kan nog ÚÚn keer op Velder gehouden worden, maar daarna is het afgelopen", liet wethouder Ger van den Oetelaar dinsdag in de commissie Ruimtelijke Zaken weten.

De politieke fracties bogen zich dinsdag 1 februari in de commissievergadering over het voorstel van het college van B. en W. om niet in beroep te gaan tegen een besluit van het college van gedeputeerde staten (GS). GS heeft besloten om geen goedkeuring te geven aan de ruimere regelgeving omtrent evenementen op landgoed Velder in Liempde. Volgens wethouder Ger van den Oetelaar is een beroep hiertegen kansloos.

Volgens de provincie is de economische noodzaak voor het houden van grootschalige festiviteiten onvoldoende aangetoond. Men typeert Velder als 'een zeer kwetsbaar natuurgebied'. Wethouder Van den Oetelaar liet dinsdag weten dat het einde voor meerdaagse evenementen op 'Velder' nabij lijkt. ,,De provincie is tegen drie meerdaagse evenementen, maar niet tegen drie groene evenementen zonder overnachtingen die op tijd ophouden", aldus de wethouder. ,,We moeten een nieuwe systematiek bedenken, waar de provincie mee akkoord gaat en wat in het streekplan past. Maar het is moeilijk om het goed te doen en binnen het streekplan te blijvenö, aldus Van den Oetelaar.

Directeur Rik van der Ploeg van Stichting The Crown, dat het Flevo Festival organiseert, liet hedenochtend weten nog niet op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen rond landgoed Velder. ,,Hier schrik ik van. We hebben een prima contact met de gemeente Boxtel, maar hier zijn we nog niet over ingelicht. Misschien komt dat nog, want het nieuws is nog pril en er is nog geen definitieve beslissing genomen. Tot dusverre is er geen sprake van geweest dat wij naar een andere locatie op zoek zouden moeten gaan en we hebben ook geen signalen ontvangen dat er iets aan de hand is, maar wat dat aangaat zijn we wel wat gewend. We zijn in het verleden al een paar verhuisd en we wedden niet op een paard. We leven van jaar tot jaar. We hebben een lijstje met alternatieve locaties", aldus Van der Ploeg.

,,Het zou wel heel jammer zijn als we niet meer op het landgoed in Liempde terecht kunnen, want het is een prachtig gebied waar we het heel erg naar onze zin hebben. Gebleken is ook dat wij geen schade toebrengen aan het gebied. Ik hoop wel dat we deze zomer gewoon terecht kunnen in Liempde, want voor dit jaar kunnen we niets meer veranderen. Maar ik ga ervan uit dat dit geen probleem is, anders hadden we wel iets van de gemeente gehoord."

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Meerdaagse evenementen zoals het Flevo Festival op landgoed Velder in Liempde lijken hun langste tijd gehad te hebben. Het beeld van jongeren die bepakt en gezakt naar landgoed Velder trekken voor het Flevo Festival is dit jaar mogelijk voor de laatste keer te zien. (Archieffoto Brabants Centrum).
3 februari 2005

Print deze pagina

Terug