SLOOPPLANNEN SELISSENWAL AANGEPAST

Sint-Joseph kiest voor renovatie portiekflat

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De sloop van de meest zuidelijke flat aan de rotonde in de Achterberghstraat lijkt definitief van de baan.

De sloop van de meest zuidelijke flat aan de rotonde in de Achterberghstraat lijkt definitief van de baan. Alleen als de gemeente bereid is het lpg-vulpunt van het naburige BP-benzinestation te saneren, zal Woonstichting Sint-Joseph overgaan tot sloop. De vier overige flats aan de Baanderherenweg worden eind 2006 gesloopt.

Sint-Joseph ontvouwde medio 2004 plannen voor de sloop van 101 portiekflats aan de Baanderherenweg. Verandering van de wetgeving rond lpg-tanks noopt de woonstichting echter tot aanpassing van de bouwplannen. De rijksoverheid heeft de gevarencirkel rond lpg-tanks immers verdubbeld van 75 naar 150 meter. Zou Sint-Joseph overgaan tot sloop van de flat nabij de rotonde, dan kan op deze locatie geen nieuwbouw gepleegd worden.

Directeur-bestuurder Maria Voets vertelde twee weken geleden in een interview in deze krant dat de sloop van de flat om die reden onzeker was. Daarnaast bestond nog onduidelijkheid over het lot van de tweede flat omdat die ook deels binnen de cirkel valt. Berichten over de aanpassing van de sloop hebben voor de nodige onrust onder de huidige bewoners gezorgd; velen belden met het kantoor van Sint-Joseph en vroegen om opheldering.

Volgens manager woondiensten Joop van de Kerkhof staat nu vast dat de vier meest noordelijke flats tussen de Vaandelstraat en het Gildenhof gesloopt worden. Ook de winkeleenheden aan de Baanderherenweg gaan dus weg. ,,De flats worden vervangen door grondgebonden woningen met tuintjes, bestemd voor doelgroepen als starters en senioren”, aldus Van de Kerkhof.

De flat die het dichtst bij de rotonde ligt blijft behouden, maar zal volgens de manager woondiensten compleet uitgekleed worden. De huidige bewoners zullen de flat dus moeten verlaten omdat alleen het betonnen skelet van de flat overeind zal blijven. ,,Je moet denken aan een metamorfose die vergelijkbaar is met de Cello-flat aan de Baandervrouwenlaan. Die hebben we ook helemaal uitgekleed.”

Sint-Joseph overweegt niet om de tweede flat nabij de rotonde te renoveren. Dit complex wordt gesloopt; de grond die binnen de cirkel van 150 meter van de lpg-tank ligt wordt niet opnieuw bebouwd. ,,Door vier flats te slopen kunnen we een goede bijdrage leveren aan de stedenbouwkundige visie die voor dit gebied is opgesteld”, stelt Van de Kerkhof. ,,De zichtlijnen die nu worden doorbroken door de flats keren terug en het gebied De Heerewaerde wordt de echte blikvanger van de wijk.”

Sint-Joseph streeft ernaar om de portiekflats eind 2006 ontruimd te hebben. De sloop en de nieuwbouw zal fasegewijs worden uitgevoerd, te beginnen vanaf de Vaandelstraat. Het bouwverkeer wordt over de Achterberghstraat geleid.
3 februari 2005

Print deze pagina

Terug