GEEN ONGEZUIVERDE LOZINGEN MEER IN BOXTEL EN HAAREN

Buitengebied aangesloten op riool

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Wethouder Wim van Erp geeft uitleg over de werking van de pompunit bij Peerkes Bos.

Alle woningen in het buitengebied van de gemeente Boxtel zijn het afgelopen jaar aangesloten op het drukriool of hebben een individueel behandelingssysteem voor afvalwater (IBA) aangeschaft. Wethouder Wim van Erp sloot het project dinsdag af met het in werking stellen van de pompunit bij Peerkes Bos. In de gemeente Haaren werden de werkzaamheden hedenmiddag afgesloten.

Met ingang van 1 januari is het bij wet verboden afvalwater te lozen op het oppervlaktewater. In de praktijk betekent dit, dat met name boeren en bewoners van achteraf gelegen woningen niet langer hun douche-, bad- en afwaswater mogen afvoeren op sloten en greppels. Datzelfde geldt voor de de overstort van beerputten.

Bij 153 panden zijn sinds 20 april vorig jaar maatregelen getroffen om te voorkomen dat ongezuiverd rioolwater in het milieu terechtkomt. Het merendeel van de woningen en boerderijen is aangesloten op het drukriool. Vijf huiseigenaren hebben gekozen voor een IBA, waarbij zij zelf verantwoordelijk zijn voor de zuivering van het afvalwater. Deze mensen kunnen regelmatig een controleur aan huis verwachten, aldus projectleider Geert Koelink van de gemeente Boxtel.

Op 1 januari hadden de werkzaamheden – die zijn uitgevoerd door Kanters Riooltechniek uit Erp en in totaal 1,4 miljoen euro hebben gekost - eigenlijk afgerond moeten zijn. ,,Dat was grotendeels ook het geval. We hebben een kleine achterstand opgelopen omdat we voor de aanleg van het drukriool boringen moesten verrichten onder de rijksweg A2 en het spoor", verklaarde wethouder Van Erp dinsdag in wegrestaurant De Liempdse Barrière. Dat de ingebruikstelling een maand verlaat is, levert volgens de wethouder Openbare Werken geen problemen op.

EIGEN BIJDRAGE
Per aansluiting moesten bewoners een eigen bijdrage betalen van 2.000 euro. De gemeente, de provincie en het waterschap legden gezamenlijk 5.500 euro per aansluiting op tafel. De openingshandeling werd bijgewoond door circa vijftien bewoners van het buitengebied. Antoon van Uden woont aan de Brukelsestraat in Liempde en is een van de mensen die de beurs heeft moeten trekken. Toch is hij blij met het drukriool. ,,Wij zijn net voor de bouwvak aangesloten. Het werkt prima."

Ook Johan van Krieken, woonachtig aan de Ramsteeg, vindt de riolering een goede zaak. De aansluiting is bij hem echter nog geen feit. ,,Er wordt nog gewerkt", vertelde hij. ,,Ik ben altijd voorstander geweest. Een jaar of negen geleden wilde de gemeente Boxtel al riolering aanleggen. Bij mijn broers is dat gebeurd. Die betaalden destijds een eigen bijdrage van 250 gulden. Ik werd 'vergeten' omdat ik aan de andere kant van het spoor woon. Hemelsbreed is dat echter slechts 150 meter verwijderd van de woning van mijn broers. Het voelt wel wrang dat ik nu 2.000 euro moet neertellen. Maar ja, zo gaat dat nu eenmaal."

HAAREN
In buurgemeente Haaren is hedenmiddag het project sanering ongezuiverde lozingen in het buitengebied opgeleverd. Bij de locatie Haarendael, nabij de rijksweg N65, werden de laatste twee buizen aan elkaar gekoppeld door wethouder Wil van Nistelrooij en watergraaf Peter Glas. Half mei werd gestart met de uitvoering van het project.

De Haarense gemeenteraad stemde in juli 2003 in met een plan van aanpak en een krediet van 1.155.000 euro, waarvoor bijna 130 adressen op de riolering aangesloten moesten worden. Het grootste deel daarvan bevond zich in Esch. Vandaar dat in dit dorp vorig jaar ook de starthandeling plaatsvond. Wethouder Van Nistelrooij kroop toen in de bouwkraan en liet nabij een woonboerderij aan de Baarschot in Esch de eerste van in totaal 45 rioolputten neer.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Gehurkt stelt wethouder Wim van Erp de pompunit bij Peerkes Bos in werking.
3 februari 2005

Print deze pagina

Terug