DIRECTEUR PIET KEMPEN GEEFT VORM AAN WELZIJNSINSTELLING

'Bij DELTA was sprake van eilandjesstructuur'

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Piet Kempen uit Vianen is sinds oktober de nieuwe directeur van de Boxtelse welzijnsinstelling DELTA.

Hij heeft meer behoefte om vooruit te kijken dan terug te blikken naar het verleden. De nieuwe directeur van de Boxtelse welzijnsinstelling DELTA, Piet Kempen uit Vianen (bij Cuijk), weet inmiddels dat er in de voorgaande jaren veel problemen zijn geweest bij zijn huidige werkgever, maar wil er liever geen oordeel over geven. Samen met oud-directeur Mabel Bross, die momenteel werkzaam is bij de welzijnsorganisatie als manager van de secties hulpverlening en activering, is hij hard aan het werk om de toekomst van DELTA op een goede manier in te richten.

Kempen heeft veel ervaring in het welzijnswerk. Vele jaren was hij actief bij de welzijnsorganisatie Symbiose in het Limburgse Sittard. In die functie bezocht Kempen niet alleen veel soortgelijke instanties als DELTA, maar was daarnaast kind aan huis bij gemeenten. Kempen weet daarnaast hoe politieke processen in elkaar steken, aangezien de Brabander tien jaar lang gemeenteraadslid is geweest in zijn voormalige woonplaats Venlo. DELTA heeft derhalve een directeur binnengehaald met veel kennis van zaken op vele terreinen.

Kempen: ,,Voor ik in Boxtel aan de slag ging, heb ik twee jaar gewerkt als directeur van Mee Noordoost-Brabant in Uden, dat een samenwerkingsverband heeft met Mee Noord- en Midden-Limburg. Mee stond in het verleden bekend als de sociaal-pedagogische dienst en ondersteunt cliŽnten met een verstandelijke en lichamelijke handicap en cliŽnten met geestelijke gezondheidsproblemen", aldus Kempen.

,,Wat ik miste in mijn vorige baan was het contact met de mensen op de werkvloer. Ik pendelde op en neer tussen Brabant en Limburg en hield me vooral bezig met managementprocessen en naar mijn zin te weinig met de inhoud. Bovendien is Mee een organisatie die heel erg naar binnen gericht is en waar het draait om de hulpverlening aan de cliŽnten. Ik had juist de behoefte om met gemeenten en met externe partijen aan de slag te gaan."

BEDRIJFSVOERING
Kempen lijkt bij DELTA met zijn neus in de boter te zijn gevallen. ,,Ik zit hier nu sinds oktober en het bevalt tot dusverre prima, want hier heb ik veel directer contact met de doelgroepen, met vrijwilligers en de medewerkers. In deze eerste maanden houd ik me met name bezig met de bedrijfsvoering, waaronder zaken als de kwaliteitszorg, personeelsbeleid, het doorvoeren van projectadministratie en het maken van een schema met de verdeling van taken en bevoegdheden", zegt Kempen.

,,Belangrijke inhoudelijke zaken waar ik me mee bezighoud, zijn onder meer de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en onze taak daarin. Nu speelt de discussie over de gemeenschapshuizen. Het gemeentebestuur van Boxtel werkt aan plannen om het sociaal-cultureel werk in gemeenschapshuizen te stimuleren. De activiteiten moeten leiden tot meer onderlinge samenhang in wijken en buurten, waarbij gekeken moet worden welke rol DELTA hierin kan spelen."

Kempen noemt ook het vrijwilligersteunpunt, dat eerst onderdeel was van Welzijn Ouderen, maar nu een aparte werksoort is, en de brede school als mooie uitdagingen. ,,Wij zorgen voor de bemiddeling en een goede match tussen vrager en aanbieder voor vrijwilligerswerk in onder meer de sportwereld, zorg en op het gebied van vrijetijdsbesteding. Een goede match is heel belangrijk, want niets is zo frustrerend dan vrijwilligerswerk te doen dat niet bij iemand past", zegt Kempen.

,,In Selissenwal zijn we daarnaast verantwoordelijk voor de coŲrdinatie van de vrijwilligers voor de brede school en zijn we actief in het sociaal-cultureel kinderwerk. Daarnaast zijn we nu ook nog formeel werkgever van de contactouders, wellicht dat we straks definitief werkgever worden en ook gaan bepalen wat hun takenpakket wordt. Sociale veiligheid is ook een belangrijk thema, wat inhoudt dat mensen in hun eigen omgeving of wijk gaan werken aan hun eigen samenleving en aan veiligheid door zelfwerkzaamheid. Daarbij wordt men gesteund door de jongerenwerkers en opbouwwerker van DELTA, de gemeente, politie en Woonstichting Sint-Joseph."

EILANDJES
Vorig jaar werd bekend dat welzijnsinstelling DELTA werkt aan een strategisch plan waarmee de organisatie zich opmaakt voor de toekomst. Onder het motto 'Koers 2007' had het bestuur een ambitieus plan uitgewerkt, met gevolgen voor het personeel. Voor de toenmalige directeur Mabel Bross, die benoemd was als opvolger van Martien Smit, betekende het dat ze een klein half jaar na haar aantreden alweer moest wijken. Bross pakte haar oude functie als sectiemanager weer op en is momenteel de rechterhand van de nieuwe directeur.

Bestuursvoorzitter Han Hubben liet vorig jaar weten dat er geen sprake was van gedwongen ontslagen, maar toch zorgden de berichten over Koers 2007 voor de nodige onrust onder het personeel. Kempen wil niet al te lang stilstaan bij de problemen die DELTA in het verleden gekend heeft.

,,Ik weet inmiddels dat er hier wat aan de hand is geweest. Het grootste probleem was denk ik dat er iets te veel sprake was van een eilandenstructuur en dat er te weinig samenhang was in de organisatie. Daarnaast liet de interne en externe communicatie te wensen over. Ik heb verder ook begrepen van het bestuur dat medewerkers zich te veel met de organisatie hebben kunnen bemoeien, terwijl hun eerste taak is om hun werk goed uit te voeren."

GESPREKKEN
Kempen is druk bezig om de organisatie van DELTA naar zijn inzicht vorm te geven. Ook voert hij gesprekken met belangrijke partners, waaronder de gemeente Boxtel. ,,Ik heb inmiddels kennisgemaakt met wethouder Anton van Aert. We gaan verder aan de slag met het nakomen van de afspraken die zijn vastgelegd in het convenant tussen de stichting en de gemeente. Boxtel verstrekt de opdrachten en wij voeren ze uit en leggen verantwoording af aan de gemeente, die bepaalt welke prestatie wij moeten leveren en hoeveel fte's we daarvoor krijgen. Vaak is het juist zo dat gemeenten zeggen: 'jullie zijn de professionals, zeg maar hoeveel fte's je nodig hebt', maar in Boxtel is dat dus anders geregeld."

Kempen noemt het voorbeeld van het Algemeen Maatschappelijk Werk en het Bureau Sociaal Raadslieden. ,,Die werksoorten voeren veel meer opdrachten uit dan eigenlijk de bedoeling is. Eigenlijk hebben we daar meer mankracht nodig, want je kunt wel tijdelijk een extra inspanning leveren, maar op een geven moment moet er iemand bijkomen."

Voor Kempen en zijn mensen ligt nog genoeg werk te wachten. De directeur ziet het als een uitdaging om hiermee aan de slag te gaan. Voorlopig blijft hij nog in zijn geboorteplaats Vianen wonen. ,,Ik ben niet verplicht om in Boxtel te gaan wonen, maar misschien komt het er nog een keer van. Nu rijd ik op en neer tussen Boxtel en Vianen, een ritje van een klein uur. De mensen hier verbazen zich erover dat ik altijd om acht uur op mijn werk ben. 'Er is hier nog geen directeur geweest die zo vroeg begon met werken', wordt er gezegd. Maar ik vind het prettig om vroeg te beginnen, dan kun je veel doen omdat het nog rustig is."
3 februari 2005

Print deze pagina

Terug