JAN VAN BEERS NEEMT AFSCHEID VAN BOXTEL VOORUIT

'Evenementen nodig toe aan kritische evaluatie'

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Secretaris Jan van Beers neemt afscheid van Boxtel Vooruit. De eerste maanden begeleid hij echter nog wel studente Rachel van der Pol, die de wensen en knelpunten op het gebied van evenementen in kaart gaat brengen.

Vanavond, donderdag 3 februari neemt Jan van Beers afscheid van het bestuur van evenementenstichting Boxtel Vooruit. Zestien jaar lang maakte hij deel uit van de organisatie; zo'n tien jaar vervulde hij de functie van secretaris. Om de wensen en knelpunten van het lokale evenementenbeleid op cultureel gebied in beeld te brengen, blijft Van Beers nog enkele maanden actief. Als een van de stagebegeleiders van de Boxtelse studente Rachel van der Pol...

,,Als je de evenementenkalender van de gemeente Boxtel ontleedt, ontdek je verschillende hiaten. Voor verschillende doel- en leeftijdsgroepen van de bevolking worden geen of slechts weinig culturele activiteiten georganiseerd. Daarnaast rijst de vraag of bestaande evenementen van onze stichting nog wel gecontinueerd moeten worden."

Jan van Beers (62) stelt in navolging van wethouder Anton van Aert dat het goed zou zijn als Boxtel een eigen multicultureel evenement zou krijgen. ,,De bazaar die sinds enkele jaren in de wijk Selissenwal wordt gehouden, is een goed initiatief. Maar de opzet zou een breder karakter kunnen krijgen", peinst Van Beers hardop.

De secretaris zet daarnaast vraagtekens bij het jaarlijkse uitstapje dat door Boxtel Vooruit wordt georganiseerd voor ouderen: ,,Is dat nog wel van deze tijd. Natuurlijk: de deelnemers genieten intens van zo'n dagje uit. De bejaardentocht is bovendien een van de oudste activiteiten van onze stichting en wordt al sinds 1934 gehouden. Maar er gebeurt vandaag de dag al zoveel voor ouderen, zodat de vraag gerechtvaardigd is of je ermee door moet gaan."

AFSTEMMING
De introductie van een nieuw multicultureel evenement en het eventueel stopzetten van de bejaardentocht zijn twee voorbeelden van de vragen waarmee Boxtel Vooruit al enige tijd worstelt.

Van Beers: ,,Als het gaat om evenementen, zijn in deze gemeente meerdere instellingen actief. Het is zaak om tot een goede afstemming te komen en ervoor te zorgen dat er geen overlappingen plaatsvinden. Daarnaast is het fijn als we boven water krijgen welke wensen er leven, zowel bij de organisatoren van evenementen als bij het publiek. En te verwachten is, dat er ook zaken als knelpunt worden ervaren. Ook die moeten in beeld worden gebracht om een oplossing te kunnen bewerkstelligen."

Al ruim een jaar geleden hebben Boxtel Vooruit en het gemeentebestuur het plan opgevat om de evaluatie van het evenementenbeleid 'uit te besteden' in de vorm van een stageopdracht. Het duurde enige tijd voordat een geschikte student werd gevonden en een onderwijsinstelling hiervoor zijn fiat gaf. Wethouder Van Aert heeft uiteindelijk Rachel van der Pol in de arm genomen om het evenementenbeleid in kaart te brengen en aanbevelingen te doen voor de toekomst.

,,Ik ben bezig aan het vierde en laatste jaar van mijn studie aan de Nederlandse Hogeschool voor Toerisme en Verkeer in Breda. Daar studeer ik vrijetijdswetenschappen. Omdat ik in Boxtel woon, weet ik wel wat hier zoal te doen is. Toch heb ik me nooit echt in de plaatselijke evenementen verdiept", vertelt de 22-jarige studente. Vanaf de jaarwisseling heeft ze op diverse terreinen informatie ingewonnen.

ENQUÊTE
,,Ik ben nu bezig in een verkennende fase. Binnen nu en een maand wordt steekproefsgewijs een enquête gehouden onder inwoners, horecabedrijven en culturele organisaties. Het is een soort behoeftepeiling, waarbij tevens de gelegenheid wordt geboden om suggesties aan te dragen. Ik hoop op veel respons", blikt Van der Pol vooruit. Op het vragenformulier dat de studente rondstuurt peilt ze ook de bereidheid van mensen om zelf de handen uit de mouwen te steken als het gaat om het organiseren van evenementen.

Secretaris Van Beers benadrukt dat het niet bij een onderzoek zal blijven. ,,Het bestuur van Boxtel Vooruit heeft aangegeven dat er in ieder geval een nieuw evenement moet komen, waarbij de uitkomsten van het onderzoek richtinggevend zullen zijn. Ik verwacht dat andere instellingen daarop inspelen. Te denken valt onder meer aan het Centrum voor de Kunsten, het opbouw- en jongerenwerk van DELTA en de gemeente zelf. Daarnaast zullen we kritisch kijken naar de bestaande activiteiten van onze stichting."

Met plezier kijkt Van Beers terug op zijn tijd binnen Boxtel Vooruit. ,,Er is in de loop van zestien jaar veel veranderd. De grote kracht van onze stichting zit vooral in de organisatie van kleine dingen. Denk daarbij aan de palmpaasoptocht, de intocht van Sinterklaas en de dodenherdenking op 4 mei. Wat ik het mooiste vond? Het Herfsfestijn in 1993 waarin Boxtel vierde dat het zeven eeuwen een heerlijkheid was. De raadsvergadering in de ridderzaal van kasteel Stapelen en de historische optocht staan voor altijd in mijn geheugen gegrift. Maar ook het moment waarop alle vier de muziekkorpsen gezamenlijk optraden op de Markt zal ik niet snel vergeten; net zo min als de gezamenlijke viering van het negentigjarig bestaan van beide harmonieën.
3 februari 2005

Print deze pagina

Terug