LPG-TANK HINDERNIS VOOR WOONSTICHTING

Sloop portiekwoningen in Selissenwal onzeker

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De sloop van de 101 portiekflats aan de Baanderherenweg staat op losse schroeven vanwege de aanscherping van wetgeving rond LPG-tanks. Woningen bouwen nabij een LPG-vulpunt is niet toegestaan.

De sloop van 101 portiekwoningen aan de Baanderherenweg in de wijk Selissenwal is onzeker. Het plan van Woonstichting Sint-Joseph wordt doorkruist door nieuwe wetgeving rond LPG-tanks. Ook het toekomstige deelproject Baanrots binnen het centrumgebied De Heerewaerde valt binnen de regelgeving, maar loopt volgens directeur-bestuurder Maria Voets van Sint-Joseph geen gevaar.

Een flinke streep door de rekening. Zo omschrijft Voets de nieuwe wetgeving die eind vorig jaar door de rijksoverheid is vastgesteld. De rijksoverheid heeft nieuwe regels opgesteld die de veiligheid rond LPG-installaties moet vergroten. Zo is rond vulpunten van dergelijke installaties een grotere cirkel getrokken waarbinnen geen nieuwbouw mag plaatsvinden. ,,De aanwezigheid van een LPG-vulpunt bij het BP-benzinestation aan de Baanderherenweg staat nieuwbouw in de weg”, aldus Voets.

Vorig jaar maakte de directeur-bestuurder van de Boxtelse woonstichting bekend dat de 101 portiekflats aan de Baanderherenweg medio 2006 gesloopt zullen worden. Het gaat om drie woonblokken die staan tussen de rotonde aan de Achterberghstraat en de Catharinastraat. Eén van de blokken omvat naast portiekwoningen ook een aantal winkelpanden. ,,Volgens de nieuwe regels valt de eerste woonblok nabij de rotonde helemaal in de cirkel rond het LPG-vulpunt”, zegt Voets.

De tweede woonblok valt voor ongeveer de helft in de cirkel. ,,Als we beide blokken zouden slopen en deze woningen aan onze voorraad zouden onttrekken, kunnen we op deze plekken geen nieuwbouw realiseren.” De directeur-bestuurder vult aan dat ook het nog te ontwikkelen deelplan Baanrots op de hoek Baanderherenweg-Achterberghstraat binnen de cirkel valt. ,,Voor dat gebied geldt echter een recent vastgesteld bestemmingsplan. Zolang we binnen de contouren van dat bestemmingsplan blijven, is nieuwbouw mogelijk.”

Voets geeft aan dat Sint-Joseph worstelt met de problematiek rond het LPG-vulpunt. Zolang de LPG-installatie op die plek blijft liggen, zullen de flats niet gesloopt worden omdat de woonstichting er niets voor voelt om zoveel woningen tegelijk te laten verdwijnen. Momenteel wordt onderzocht of de portiekwoningen alsnog gerenoveerd kunnen worden. Een andere optie zou verplaatsing van het LPG-vulpunt kunnen zijn, maar de ligging van het BP-benzinestation in de directe nabijheid van woningen en het Vmbo-College Boxtel lijkt lastig.

De directeur-bestuurder van Sint-Joseph stelt dat er nog geen plannen bestaan om de portiekflats gedeeltelijk te slopen. ,,We houden vast aan een integrale visie op de revitalisering van de wijk Selissenwal. Ons idee was om die hoge muur van flats aan de Baanderherenweg weg te halen en speelse woningen voor starters en senioren te bouwen die uitkijken op De Heerewaerde. Het centrumgebied moet juist de blikvanger van de wijk worden. In dat beeld was geen plaats voor portiekflats, maar misschien moeten we dat beeld bijstellen.”
20 januari 2005

Print deze pagina

Terug