CLUBS IJVEREN AL TIEN JAAR VOOR EIGEN ONDERKOMEN

Paardensport Liempde blijft hopen
op oefenterrein

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Op de hoek van de Brukelsestraat en de Hogenbergseweg in Liempde is een terrein beschikbaar voor de realisering van een ruitersportterrein.

De ruim zeventig leden van rijvereniging De Dommelruiters en menvereniging De Koetsiers hebben nog steeds alle hoop gevestigd op een eigen onderkomen. Al vanaf 1995 streven beide Liempdse verenigingen naar een plek waar ruiters, amazones en aanspanningen kunnen trainen. ,,Ik hoop dat we over twee jaar onze eigen accommodatie kunnen openen", zegt voorzitter Bert Bekkers van De Koetsiers.

Met bestuurder Jan van de Sande van De Dommelruiters is Bekkers van meet af aan betrokken bij de pogingen om een eigen onderkomen voor de Liempdse paardensport te realiseren. De clubs waren lange tijd thuis aan de Smaldersestraat, maar moesten verkassen toen hier woningen werden gebouwd. Thans wordt een particulier terrein gehuurd aan de Kerkakkers, waar wekelijks geoefend wordt.

Het gebied Kerkakkers was in het verleden ook in beeld voor een permanent oefenterrein. De toenmalige gemeente Liempde kocht in 1995 een stuk grond waar de paardenclubs onderdak zouden kunnen vinden. Enkele jaren later - en inmiddels onder Boxtels bestuur - bleek het niet mogelijk om aan de Kerkakkers een voorziening te realiseren. Daarbij speelden onder meer cultuurhistorische factoren een rol, weet Bekkers.

Maar de voorzitter van De Koetsiers is van mening dat het aan de gemeente Boxtel ligt dat het gebied Kerkakkers uit beeld is verdwenen. Ten tijde van de ruilverkaveling is besloten het terrein te ruilen en daarmee te behouden voor de landbouw. ,,Dat was de doodsteek voor onze plannen", blikt Bekkers terug. ,,Wat ons het meest gestoord heeft is dat we niet door de gemeente zijn geÔnformeerd. We hebben het in vergaderstukken moeten lezen. Ik beschouw het nog altijd als mijn grootste teleurstelling als bestuurder." De gemeente heeft het terrein volgens Bekkers 'verkwanseld' en verwijt dat het toenmalige college van B. en W.

BEZWAREN
Thans is een plan gemaakt voor een oefenterrein aan de Hogenbergseweg en Brukelsestraat. Dichtbij de rijksweg A2 is een stuk grond van ruim 13.000 vierkante meter beschikbaar waar plaats is voor twee rijbakken voor paarden en pony's. Ook is er ruimte voor springwedstrijden en kunnen de aanspanningen van De Koetsiers op een eigen oefenveld terecht. Verderop aan de Hogenbergseweg is nog een plek voor een hindernisterrein voor De Koetsiers. ,,Dit plan ligt tot eind januari ter inzage en dan is het afwachten hoeveel bezwaren er zijn", stelt Bekkers.

Een ruimtelijke onderbouwing toont aan dat er geen hindernissen zijn voor de aanleg van het oefenterrein. Maar dat betekent niet dat omwonenden of andere belanghebbenden geen bedenkingen kunnen indienen. De voorzitter van De Koetsiers sluit op voorhand niet uit dat de procedure zal voortslepen tot voor de Raad van State. Om die reden denkt hij dat het nog wel twee jaar zal duren voordat het oefenterrein in gebruik kan worden genomen. ,,We gaan pas beginnen met bouwen als we alle papieren binnen hebben. We gaan geen risico's lopen omdat we tegenvallers niet willen afwimpelen op onze leden."

Bekkers laat doorschemeren dat het terrein aan de Hogenbergseweg en Brukelsestraat nooit de eerste voorkeur is geweest. Het liefst hadden de Liempdse paardenclubs een terrein aan de Kerkakkers betrokken. ,,De ligging is veel centraler en bovendien is er geen overlast van de A2. De paarden zullen straks best veel last hebben van het voorbijrazende verkeer, ook al wordt er gedacht aan een geluidswal. Sociaal gezien is de plek ook niet ideaal." De voorzitter weet evenwel dat er geen weg terug is en neemt genoegen met de huidige locatie.

DRAINAGE
Een adder onder het gras vormt de vochtigheid van het laaggelegen terrein. Vanwege de lage ligging is het noodzakelijk dat er een open drainagesysteem wordt aangebracht. ,,Als we daarvoor geen vergunning krijgen, kan het boek definitief dicht", vreest Bekkers. Hij geeft aan dat de inrichting van het oefenterrein onder meer vanwege de drainagekwestie veel duurder is dan verwacht. ,,We hebben het hier over dubbele kosten ten opzichte van de plek aan de Kerkakkers. Nu zitten we zo op 100.000 euro. Wie ervoor opdraait? De paardenclubs moesten weg omdat de gemeente huizen wilde bouwen. Dan is het reŽel dat de gemeente de kosten betaalt. Natuurlijk willen we best huur betalen. En met de nodige zelfwerkzaamheid zullen we best in staat zijn de kosten enigszins te drukken."
20 januari 2005

Print deze pagina

Terug