STEUN VOOR INZAMELING EN HULPTRANSPORTEN IN 1982

Iedereen in Boxtel stuurt hulppakketten naar Polen

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Burgemeester Paul Pesch (midden) helpt een handje bij de inzameling van hulppakketten voor Polen. Bij het vroegere missiehuis Stapelen werden begin 1982 ontelbare hulpgoederen aangeleverd. (Archieffoto Brabants Centrum).

’Stuur een Pool een pakje!’. Onder dat motto werd in januari 1982 het startsein gegeven voor een van de grootste hulpacties in de Boxtelse geschiedenis. In een paar weken tijd werd meer dan 52.000 gulden opgehaald. De waarde van de ingezamelde hulpgoederen bedroeg meer dan 300.000 gulden. Initiatiefnemer Leo Sannen bewaart nog altijd goede herinneringen aan de actie. ,,Ik krijg nog elk jaar een kerstkaart uit Polen.”

Sannen was in 1982 als chirurg werkzaam in het Liduinaziekenhuis aan de Bosscheweg. Zijn assistent was afkomstig uit Polen en werkte begin 1982 al meer dan twee jaar samen met de Boxtelaar. Het ziekenhuis was dan ook de bakermat voor een lokale actie, die al spoedig zou uitgroeien tot een initiatief dat breed werd gedragen in de Boxtelse samenleving. En daarbuiten, want ook inwoners van Lennisheuvel, Liempde, Esch en Gemonde gaven gul toen begin februari overal huis-aan-huis werd gecollecteerd.

De actie voor Polen is vergelijkbaar met de grote actiebereidheid die thans voor de slachtoffers van de zeebeving in Azië bestaat. Op tal van fronten werden acties gehouden om geld in het laatje te brengen. De bewoners van Sint-Jozefzorg in Esch spaarden 600 gulden, in Liempde werd een grote partij klompen opgehaald. Basisschool De Beemden hield een oud papieractie die ruim 250 gulden opleverde, de Angelaschool haalde onder de kinderen 416 gulden op. ,,De actie voor Azië lijkt wel op hetgeen wij in 1982 deden”, zegt Sannen. ,,Een verschil is dat er nu veel meer geld wordt opgehaald en dat de media-aandacht veel groter is.”

LECH WALESA
Aanleiding voor de Polen-actie vormden alarmerende berichten over armoede in het Oost-Europese land, dat toen nog achter het IJzeren Gordijn lag. Sinds augustus 1980 was het onrustig in de communistische staat door een opstand en een staking van havenarbeiders in Gdansk. Leider van de havenarbeiders was Lech Walesa, die aan de wieg stond van de vakbond Solidariteit, die steeds meer aanhang kreeg. Uit vrees voor verdere escalatie en ingrijpen door de Sovjet-Unie greep generaal Jaruzelski in december 1981 in. De leider van de Poolse staat liet Walesa en andere vakbondsleiders arresteren en onderwierp de bevolking aan een ijzeren regime. Het land raakte in een isolement, de economische recessie zorgde voor bittere armoede.

,,Ik kende Polen in die tijd van de wintersport en had gezien hoe armoedig de mensen moesten leven”, blikt Sannen terug. Met collega’s in het Liduinaziekenhuis werd het initiatief genomen voor een actie waarvan vooral de kinderen in Polen moesten profiteren. Als eerste werd in het ziekenhuis een feestavond gehouden waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de actie. Een plakboek met foto’s herinnert aan die eerste benefietavond. ,,Met het ingezamelde geld hebben we voornamelijk babyvoeding gekocht. Daarnaast is geld besteed voor de aanschaf van pleisters en medicijnen. Die spullen gingen naar kinderziekenhuizen die we nauwkeurig hadden geselecteerd.”

De Boxtelse chirurg vult aan dat de hulppakketten die door de Boxtelse bevolking werden samengesteld werden afgegeven aan parochies. ,,De pastores zorgden voor de verspreiding waarbij de allerarmsten als eerste aan de beurt kwamen. We hebben er goed op toegezien dat alle spullen op de goede plaats terechtkwamen.” Sannen was eind februari een van de bestuurders van het hulptransport dat naar Polen vertrok. Bij het vertrek werd hij uitgezwaaid door de burgemeesters Pesch van Boxtel en Smits van Liempde. ,,Ik geloof dat ons konvooi uit drie busjes en vier vrachtwagens bestond. De chauffeurs werkten belangeloos mee, de bedrijven namen genoegen met een vergoeding van de benzine.” Het ging onder meer om de firma’s Van Pinxteren en Van Heertum Prinsen uit Boxtel, Van der Struijk uit Esch en Intexo uit Veghel.

HULPTRANSPORT
De actie ’Stuur een Pool een pakje!’ sloeg in als een bom. Honderden vrijwilligers werkten in de eerste maanden van 1982 mee om de actie te laten slagen. Met geluidswagens werd de bevolking opgeroepen gul te geven voor Polen. Het vroegere missiehuis van Stapelen was de plek waar inwoners massaal levensmiddelen, kleding, speelgoed, dekens en lakens kwamen inleveren. Vrijwilligers stelden pakketten samen die in Polen onder de armste inwoners werden verdeeld.

Sannen vertelt dat hij in 1982 heeft meegewerkt aan twee hulptransporten. Nadien zijn er volgens de Boxtelaar geen acties richting Polen ondernomen. Terugkijkend moet hem van het hart dat de hulpacties niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat zijn geweest. ,,Als je reëel bent moet je constateren dat de babyvoeding die we bezorgd hebben na hooguit enkele maanden op was. Dat gold natuurlijk ook voor de medicijnen en de pleisters.”

Sannen geeft aan dat de transporten naar Polen nogal eens gefrustreerd werden door de Poolse douane, die konvooien gerust urenlang liet wachten. Dat gebeurde ook op de terugweg als de lege vrachtwagens op weg naar Boxtel waren. ,,Eenmaal had ik stiekem brieven meegenomen voor Poolse mensen die in Nederland woonden en graag wilden trouwen. Die hadden een geboortebewijs uit Polen nodig, maar kregen dat niet van de overheid. Toen de douane de brieven vond, moest ik alles inleveren.”

De mooiste herinnering aan de Polen-actie bewaart Sannen aan een ontmoeting in de polikliniek van het Liduinaziekenhuis. ,,Een oudere man sprak me aan. Hij vroeg me of ik dokter Sannen was. Toen ik knikte gaf hij me een gesloten envelop. ’Voor Polen’, zei hij. Toen ik erin keek zat er een briefje van duizend gulden in.”

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Klaar voor vertrek. De Boxtelse delegatie onder leiding van Leo Sannen (tweede van links) poseert bij het Liduinaziekenhuis aan de Bosscheweg bij een van de busjes van het hulpkonvooi. (Archieffoto Brabants Centrum).

Wat er verder gebeurde in 1982

  • De razend populaire Liempdse volksmuziekgroep De Ploegadoers brengt in februari de eerste langspeler op de markt. In zaal Van Kaathoven wordt de elpee ’Dè is de kunst’ gepresenteerd.

  • Boxtel krijgt een nieuw gemeentehuis. In februari wordt een nieuwbouwplan aan de bevolking voorgelegd dat op veel kritiek stuit. De voorgevel aan de Markt blijft in tegenstelling tot eerdere plannen behouden.

  • De experimentele inzameling van oud papier met containers is een doorslaand succes. Wethouder Frans van der Pasch constateert bij winkelcentrum Oosterhof dat de containers in een oogwenk vol zijn.

  • Ties van Schijndel zet in november een punt achter zijn winkel- en pompstation aan de Haarenseweg in Esch. Burgemeester Roeland van den Boorn tankt bij het echtpaar de laatste liters benzine in zijn blauwe Golf.

  • In januari krijgt Liempde een eigen centrale antenne-inrichting. De CAI wordt officieel in gebruik genomen met een live-uitzending van een raadsvergadering vanuit jeugdhuis Pius X. Pastoor Piet Klaassen verricht de openingshandeling.
20 januari 2005

Print deze pagina

Terug