AANBESTEDING NOOPT TOT NADERE STUDIE VARIANTEN

Besluit nieuw zwembad weer vertraagd

Opnieuw wordt de politieke besluitvorming over de wijze waarop het nieuwe overdekte zwembad eruit moet zien opgeschort. Wethouder Anton van Aert meldde deze week dat de aanbesteding, waarvoor aannemers zich vorige week konden inschrijven, tot zóveel verschillende varianten heeft geleid, dat meer studie nodig is. Desondanks houdt Van Aert vast aan de opening in september 2006.

Al in het najaar van 2004 zou de gemeenteraad zich over het definitieve ontwerp van het zwembad buigen. Dat werd uitgesteld omdat het college van B. en W. eerst de aanbesteding af wilde wachten. Die aanbesteding, waarvoor bouwondernemers zich konden inschrijven, heeft geleid tot een groot aantal mogelijke varianten. En die zijn het waard om eerst grondig onderzocht te worden voordat de politiek aan zet komt, meldde wethouder Van Aert maandag tijdens de vergadering van de raadscommissie Maatschappelijke Zaken.

In de vergadering van het college van B. en W. is dinsdag overigens ook besloten de investering van 5,6 miljoen euro die met het zwembad gemoeid is nog eens tegen het licht te houden. Ook die beslissing is ingegeven door de aanbesteding. Het college acht het wenselijk dat nagedacht wordt over aanvullende dekkingsmogelijkheden om eventuele extra voorzieningen te realiseren. Over twee weken denkt het college een besluit te kunnen nemen over de aanbesteding.

Overigens kan wel de bouwvergunning worden verleend. De ruimtelijke onderbouwing heeft inmiddels vier weken ter inzage gelegen. De gevolgen voor flora en fauna die de bouw van het zwembad heeft, blijken minimaal en kunnen desgewenst worden gecompenseerd, stelt het college.

ONTWERP
De commissieleden zouden zich in februari over het definitieve ontwerp buigen, maar dat blijkt niet haalbaar. In maart was aanvankelijk geen commissievergadering gepland omdat in die maand de gemeenteraad een themavergadering houdt. Om de het definitieve ontwerp vast te kunnen stellen, komt de commissie nu toch bijeen. Anders zou niet eerder dan in april over het ontwerp kunnen worden gesproken.

Met de bouw is naar verwachting anderhalf jaar gemoeid. Ondanks de vertraging in de besluitvorming blijft de wethouder erbij dat het overdekte zwembad na de zomervakantie van 2006 kan worden geopend. Dat betekent dat nog dit voorjaar de schop in de grond moet op het perceel aan de Schijndelseweg. Burgemeester Jan van Homelen benadrukte in zijn toespraak op nieuwjaarsdag dat de bouw in het voorjaar zal starten.
13 januari 2005

Print deze pagina

Terug