LINT VAN OOIEVAARSNESTEN LANGS DOMMEL

Dommeldal bereidt ooievaar gastvrij onthaal

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De ooievaar wordt steeds vaker gesignaleerd, ook in Boxtel. Bovenstaande archieffoto werd gemaakt bij de rotonde Munsel.

De plaatsing van een ooievaarsnest in de Dommelvelden van Jo en Hanneke Meulenaars aan de Liempdseweg was vorig jaar geen eenmalige gebeurtenis. Enkele maanden na de plaatsing van het eerste ooievaarsnest op Boxtels grondgebied, krijgt de Meierij een lint van nestpalen waarop de statige weidevogels moeten gaan broeden. Het eerste exemplaar wordt zaterdag 15 januari in Sint-Oedenrode opgericht.

In een toekomstdroom moet van de Maas tot over de Belgische grens een lint van ooievaarsnesten ontstaan. Het Dommeldal is met zijn natte uiterwaarden vanouds een nestplaats bij uitstek, maar de ooievaar is de voorbije decennia uit beeld geraakt. De laatste jaren wordt de vogel weer vaker gesignaleerd en om de ooievaar een handje te helpen bij zijn terugkeer, komen er op tal van plekken nestpalen.

Het is de Brabantse Vastgoed Sociëteit die zich onder leiding van Boxtelaar Hub Ras bij het samenwerkingsverband Duurzame Driehoek heeft gemeld voor het project. De sociëteit is volgens Ras een breed overleg tussen aannemers, projectontwikkelaars en gemeenten, die regelmatig bijeenkomt om te praten over bouwprojecten. Na een lezing over Het Groene Woud wilde de sociëteit een concreet project in het natuurgebied stimuleren. ,,De keuze is uiteindelijk gevallen op het ooievaarsproject", aldus Ras. ,,Soms ligt er wel eens een spanningsveld tussen de bouw van woningen en kantoren en de natuur. We denken dat dit project het leefklimaat ten goede zal komen en dat ooievaars zullen neerstrijken op de nesten."

De Brabantse Vastgoed Sociëteit stelt middelen beschikbaar waarmee een aantal ooievaarsnesten geplaatst kan worden. Projectleider Piet Rombouts uit Liempde heeft de afgelopen tijd zo’n twintig potentiële locaties gevonden waar een nestpaal geplaatst zou kunnen worden. ,,Oorspronkelijk zouden er tien nesten geplaatst worden, maar door het grote enthousiasme van de deelnemers is de Brabantse Vastgoed Sociëteit in staat om extra nesten te plaatsen”, vertelt Rombouts. Nu is besloten om vijftien ooievaarsnesten in het Dommeldal te realiseren.

DUURZAAM
Ooievaars horen historisch gezien thuis in de natte graslanden van het Dommeldal. Veldnamen en namen van boerderijen zoals ’Het Ooievaarsnest’ herinneren aan een plaats waar in het verleden ooievaars nestelden. De ooievaars zoeken voedsel langs de Dommel, maar hebben in het verleden ook vaak gebroed in dit gebied. Volgens projectleider Rombouts zijn de voorbije jaren op tal van plekken ooievaars gesignaleerd, zoals aan de Broekdijk. ,,In de omgeving van Boskant zat een paar weken nadat een nestpaal was geplaatst al een ooievaar te broeden”, aldus Rombouts.

De ooievaarsnesten worden gemaakt van duurzaam materiaal en krijgen een plek op of nabij een boerenerf. ,,Een bewuste keuze”, legt Rombouts uit. ,,Door te kiezen voor een plek bij een erf zijn we verzekerd van toezicht en weet je dat de mensen die in de buurt wonen zich betrokken voelen bij het nest.” De projectleider stelt dat tal van bewoners van het buitengebied bereid zijn om een ooievaarsnest op hun terrein te laten plaatsen. ,,Met dit project wordt een abstract project rond Het Groene Woud heel concreet en breng je dat Groene Woud als het ware bij de mensen thuis.”

Rombouts geeft aan dat toezicht houden belangrijk is. Niet alleen om nieuwsgierige mensen een beetje op afstand te houden, maar ook om de vaak agressieve nijlgans te verjagen. ,,De nijlgans wil nog wel eens een ooievaarsnest inpikken. Deze vogel wordt gezien als een concurrent van de ooievaar, maar mag weggestuurd worden, desnoods door erop te schieten omdat erop gejaagd mag worden”, aldus de projectleider. Hij noemt de nijlgans de grootste bedreiging voor de terugkeer van de ooievaar.

LOCATIES
In het Dommeldal zijn tal van plekken aangewezen die geschikt zijn voor de plaatsing van ooievaarsnesten. In Boxtel worden onder meer nesten geplaatst op het terrein van Saltho aan de Brederodeweg, waar vroeger altijd een ooievaarsnest heeft gestaan. Ook bij de vijver nabij kasteel Stapelen en bij de familie Baaijens aan de Middendreef komen ooievaarsnesten. In Liempde komen onder meer nesten bij de familie Keulen aan de Molendijk op Kasteren en aan de Herscheweg, het fietspad tussen Liempde en Olland. Ook nabij Olland en bij de hooibrug in Gemonde worden nestpalen geplaatst.

Het eerste ooievaarsnest wordt zaterdag 15 januari geplaatst bij de Donkershoeve aan de Ollandseweg in Sint-Oedenrode. Later die dag worden nog eens zeven nestpalen geplaatst, een week later krijgen de overige zeven ooievaarsnesten een definitieve plek. De eerste nesten worden geplaatst door wethouder Ger van den Oetelaar, in zijn functie als voorzitter van het Innovatieplatform Duurzame Meierij. Hij krijgt assistentie van de Rooise wethouder Mari Thijssen.

De eerste initiatieven voor de plaatsing van ooievaarsnesten werden vorig jaar gelanceerd door Piet Broers van de Boxtelse vogelvereniging De Witte Merel. Hij kreeg steun van onder meer Natuurmonumenten; zijn plan vormde de opmaat voor de plaatsing van het ooievaarsnest bij de familie Meulenaars aan de Liempdseweg. Met name Broers droomt van een lint van ooievaarsnesten dat doorgaat tot voorbij de Belgische grens. Projectleider Rombouts hoopt in de toekomst te kunnen profiteren van de leden van De Witte Merel, die zouden kunnen meehelpen met het registreren van ooievaars.
13 januari 2005

Print deze pagina

Terug