COLLEGE WIL ADVIES VAN EXTERNE DESKUNDIGEN

Boxtel wil ontsluitingsweg door ecologische zone

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van de kapel aan de Koningsweg/Heikant in Esch met op de achtergrond natuurgebied Sparrenrijk. Het gebied maakt deel uit van de ecologische verbindingszone.

Een noordelijke ontsluitingsweg in Boxtel die voert door de ecologische verbindingszone behoort volgens wethouder Ger van den Oetelaar tot de mogelijkheden. Volgens de wethouder gebeurt dit op veel plaatsen in Nederland, waaronder ook dicht bij huis in het veelbesproken natuurgebied Het Groene Woud. ,,Als je een dergelijke weg aanlegt, betekent het wel dat je moet investeren in ecologie", aldus de wethouder. De opmerkingen die Van den Oetelaar dinsdag 11 januari maakte in de commissie Ruimtelijke Zaken zijn opvallend omdat er steeds van uitgegaan is dat de provincie nooit zal instemmen met een weg die dwars door een ecologische verbindingszone gaat.

In het verleden bleken er veel obstakels voor een noordelijke ontsluiting en was een doorsnijding van bosgebied Sparrenrijk onbespreekbaar. De aanwezigheid van een robuuste ecologische verbindingszone in het gebied tussen Boxtel en Esch leek een belangrijke hindernis te zijn. Van den Oetelaar gaf dinsdag aan dat het lastig wordt om de ontsluitingsweg voor alle verkeer, dus ook voor zwaar vrachtverkeer, te realiseren in het bewuste gebied.

,,Het gaat in het geval van de noordelijke ontsluitingsweg om twee zones. Eén loopt onder Esch en de ander is gesitueerd tussen de natuurgebieden Kampina en Sparrenrijk", aldus Van den Oetelaar. ,,Er spelen andere factoren dan alleen een technische oplossing, want dat moet gewoon een randvoorwaarde zijn. Je zult moeten investeren in de ecologie en de ecologische verbindingszone moeten laten functioneren en niet frustreren. De belangrijkste vraag die aan de orde is bij het realiseren van een ontsluitingsweg is of het maatschappelijk belang er mee gediend is. Daar kijkt de provincie ook naar. Als blijkt dat, overdreven gesteld, maar honderd auto's per week gebruikmaken van de weg, is hier geen sprake van. Maar als je praat over bijvoorbeeld honderdduizend auto's dan is het maatschappelijk belang duidelijk aangetoond. Uit een onderzoek dat nog uitgevoerd moet worden, zal moeten blijken hoe groot het maatschappelijk belang is."

KLANKBORDGROEP
Tijdens de commissievergadering werd dinsdag duidelijk dat het college van de gemeente Boxtel een zogeheten 'Klankbordgroep Hoofdwegenstructuur Boxtel' wil instellen in verband met de plannen voor de grootschalige infrastructuur (GSI) in de gemeente. Ook overweegt men ter ondersteuning van het advieswerk in de integrale projectgroep GSI een viertal wijze mannen en vrouwen aan te stellen, die werkzaam zijn op het terrein van financiën, ruimtelijke planvorming, verkeer en vervoer en civiele techniek. ,,Voorwaarde is dat zij op geen enkele wijze betrokken zijn bij het gevoerde verkeersdebat in Boxtel”, aldus het college van B. en W.

De leden van de commissie Ruimtelijke Zaken kregen kort voor de vergadering een brief overhandigd waarin het college hen informeerde over het instellen van de klankbordgroep en de externe adviescommissie. ,,Wij beogen het instellen van een klankbordgroep met een vertegenwoordiging uit alle geledingen en geografische gebieden van onze gemeente”, aldus het college in de brief. Commissielid Rien van de Laar (Combinatie95) zei in een reactie dat de klankbordgroep niet te groot moet worden. ,,Mijn ervaring is dat dit het overleg niet ten goede komt”, aldus Van de Laar, die bijval kreeg van wethouder Wim van Erp.

Van Erp gaf daarnaast aan dat de commissie van wijze mannen of vrouwen moet bestaan uit mensen die een onafhankelijk (technisch) en objectief oordeel kunnen geven over de voorstellen en afwegingen van de verkeersproblemen rond de Baroniestraat en de noordelijke ontsluitingsweg. De commissieleden reageerden overwegend positief op het instellen van een commissie. ,,Het is een verstandig besluit om mensen van buitenaf te benaderen, maar dan moeten de conclusies van die commissie wel serieus genomen worden”, aldus Manus van Bommel (PvdA/GroenLinks).

ZOEKTOCHT
Het gemeentebestuur van Boxtel is inmiddels gestart met een zoektocht naar een tracé voor de noordelijke ontsluitingsweg. Op verzoek van de gemeenteraad buigt het college zich over de vraag of een dergelijke verbindingsweg te realiseren is. Eind december sprak de raad over de grootschalige infrastructuur in Boxtel. Het omstreden verkeerplan Centrum Autoluw stond tijdens die raadsvergadering ter discussie waarbij de raadsleden in meerderheid aanstuurden op een centrumtunnel en een noordelijke ontsluitingsweg.

Het college heeft inmiddels laten weten de bestuursopdracht van de raad ten aanzien van de grootschalige infrastructuur te aanvaarden. Commissielid Willem van Meurs (SP) toonde zich dinsdag verontwaardigd over de keuze van het college. ,,Het college heeft altijd duidelijk aangegeven dat een noordelijke ontsluiting niet mogelijk is. Deze route is onhaalbaar en zal nooit goedgekeurd worden. Als de provincie dat wel doet, staan er de volgende dag al veertig Brabantse gemeenten op de stoep om aanpassingen af te dwingen. Waarom gaat het college de opdracht dan toch uitvoeren? U zegt zelf dat deze route niet wenselijk is en maakt de burgers zo blij met een dode mus”, aldus Van Meurs.

Van Erp was duidelijk in zijn reactie. ,,,Wij gaan de opdracht uitvoeren en gaan er daarbij niet vanuit dat wij de pin op de neus krijgen. Anders hadden we de opdracht ook nooit aanvaard. Ja, wij denken dat we de opdracht tot uitvoering kunnen brengen. Met vol enthousiasme gaan we aan de slag.”

Burgemeester Jan van Homelen liet vorige week al doorschemeren dat de zoektocht naar een tracé voor een noordelijke ontsluitingsweg in nauwe samenspraak plaats zal vinden met buurgemeente Haaren. Wethouder Van Erp bevestigde dit dinsdag. ,,We hebben Haaren gevraagd om op korte termijn een gesprek te voeren. Dat zal eventueel gebeuren in aanwezigheid van de provincie.”
13 januari 2005

Print deze pagina

Terug