LEERLINGEN NEMEN AFSCHEID VAN OUDE SCHOOL

Molenwijkschool neemt intrek
in Speelman

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Bij het lege gebouw van de Molenwijkschool aan het Ronduutje wordt de vlag naar beneden gehaald. Enkele verklede ouders zijn verantwoordelijk voor deze officiŽle handeling. Op de achtergrond kijken de leerlingen toe, die kort daarvoor definitief afscheid hebben genomen van hun vertrouwde klaslokalen.

De leerkrachten, leerlingen en ouders van de Molenwijkschool hebben dinsdag 11 januari op feestelijke wijze het nieuwe onderkomen De Speelman aan de Achterberghstraat in gebruik genomen. Hoewel er volgens directeur Johan Kersten nog veel gerenoveerd, verbouwd en opgeknapt moet worden aan de noord- en zuidvleugel van het gebouw, zijn de lessen voor alle groepen van de jenaplanschool deze week weer van start gegaan.

Voordat het nieuwe onderkomen aan de Achterberghstraat dinsdagochtend officieel geopend werd, verzamelden de leerlingen en hun ouders zich op de speelplaats. Daar klonk swingende muziek en heerste een gezellige sfeer. ,,Jullie denken natuurlijk allemaal dat we nu de school binnengaan, maar dat doen we niet. We gaan eerst terug naar onze oude schoolgebouw aan het Ronduutje om definitief afscheid te nemen", liet directeur Kersten aan de leerlingen weten. ,,We hebben voor de kerstvakantie hard gewerkt om onze oude school op te ruimen en dat is gelukt. De school is leeg, maar jullie krijgen allemaal de kans om samen met de leerkrachten nog ťťn keer een kijkje te nemen in jullie oude klaslokalen. Daarna keren we terug naar ons nieuwe schoolgebouw en vindt de officiŽle opening plaats door de toneelouders."

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Leerlingen, leerkrachten en ouders nemen afscheid van het lege schoolgebouw aan het Ronduutje.

PUINHOOP
Kersten gaf aan dat het een klein wonder was, dat het onderkomen aan de Achterberghstraat op tijd in gereedheid gebracht is. ,,Vorige week woensdag leek het nog onvoorstelbaar dat we deze week gewoon zouden kunnen beginnen met de lessen. Het was hier werkelijk een grote puinhoop, maar mede door de fantastische inzet van het team en de ouders is alles op tijd klaar gekomen. De westvleugel met de klaslokalen is helemaal ingericht, compleet met nieuw meubilair en nieuwe vloerbedekking. Aan de zuid- en noordvleugel van het gebouw moet nog veel gebeuren. Ook onder meer de aula en het speellokaal, die in de zuidvleugel komt, moeten onder handen genomen worden. De aula doet tijdelijk dienst als speellokaal."

Na de toespraak van directeur Kersten liepen de leerlingen onder begeleiding van hun leerkrachten en ouders, waarvan enkele verkleed waren, naar hun oude, vertrouwde schoolgebouw aan het Ronduutje. Daar aangekomen keerden de leerlingen nog even terug in hun lege klaslokaal. Buiten voerden enkele verklede ouders, onder meer als kabouter en indiaan, even later kort het woord en werden de vlaggen die bij het oude schoolgebouw hingen naar beneden gehesen. Ook werden enkele voorwerpen, waaronder een bezem, uit de voormalige Molenwijkschool meegenomen naar het nieuwe gebouw.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het doek wordt verwijderd bij het nieuwe gebouw van de Molenwijkschool aan de Achterberghstraat. Het woord 'welkom' wordt langzaam zichtbaar.

Na deze 'officiŽle handelingen' zetten alle leerlingen weer koers naar het nieuwe gebouw. Onderweg kregen ze een dropsleutel uitgereikt uit handen van het 'appelvrouwtje', een typetje dat vaker bij toneelstukken op de Molenwijkschool te zien is geweest. Met de dropsleutel konden de leerlingen zich op symbolische wijze toegang verschaffen tot het nieuwe gebouw. Aan het raam van het schoolgebouw aan de Achterberghstaat waren tekeningen bevestigd met daarop de sloten. ,,Daar moet je die dropsleutel in steken. Dan pas kun je naar binnen", wist een van de leerlingen.

Nadat het grote doek dat voor het raam hing verwijderd was en iedereen via een opschrift op het raam welkom was geheten, was het tijd om de school van binnen te gaan bekijken. ,,Dat geldt vanochtend alleen voor de leerlingen. We willen graag op tijd met de lessen beginnen. Vanmiddag houden we open huis en zijn de ouders ook van harte welkom", liet directeur Kersten dinsdagochtend weten.

,,Alle groepen beginnen deze week weer gewoon met de lessen, ook de kleutergroepen die in de zuidvleugel gevestigd zijn. Het is de bedoeling dat de verbouwingswerkzaamheden plaats vinden in de vakanties en weekeinden. Ik ben blij met de verhuizing omdat we veel meer ruimte tot onze beschikking krijgen, al zal ik de prachtige landelijke omgeving waarin het oude schoolgebouw gesitueerd was wel gaan missen. We krijgen er echter een fantastisch gebouw voor terug."

De scholencarrousel in de wijk Selissen is na de krokusvakantie afgerond. Dan hebben achtereenvolgens De Speelman, de Molenwijkschool en De Walpoort een nieuw onderkomen betrokken. De Molenwijkschool is de eerste school die na de verhuizing van De Speelman is verkast. De school heeft na vijftig jaar het gebouw aan het Ronduutje verlaten.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Directeur Johan Kersten (links met hoed) voert het woord terwijl de leerlingen van de Molenwijkschool bezit nemen van het voormalige schoolgebouw van De Speelman.
13 januari 2005

Print deze pagina

Terug