JEUGDCARNAVALSVERENIGING SELISSEN BESTAAT 22 JAAR

'De Walvisjes' viert ludieke mijlpaal

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: In 2002 deed jeugdcarnavalsvereniging De Walvisjes aan de Grote Eendentrek mee met deze wagen. Het motto luidde: 'Eendengat gaat nooit verloren want donseendjes worden altijd geboren'. (Archieffoto Brabants Centrum).

Het jeugdcarnaval in gemeenschapshuis De Walnoot bestaat al langer, maar vereniging De Walvisjes werd 22 jaar geleden opgericht door Gudrun van de Pas, samen met Franka en Peter Hoenselaars. Tweemaal elf is volgens carnavalsbegrippen een heus jubileum en dus trekt de club komend weekeinde alles uit de kast voor een spetterend feest.

,,We zijn eigenlijk wel een buitenbeentje in het Eendengatse carnaval", grinnikt Gudrun. ,,Sowieso omdat we volgens mij nog een van de weinige, zo niet de enige jeugdvereniging zijn. Maar bovenal omdat we als jeugdcarnavalsvereniging gestart zijn in 1982. Alle andere clubs zijn begonnen met volwassenen en hebben later een jeugdafdeling toegevoegd. Bij ons is dat precies omgekeerd."

SNELLE GROEI
Al voor de oprichting van De Walvisjes werd jeugdcarnaval in de wijk Selissenwal gevierd. Dat gebeurde op initiatief van de basisschool. Later werd dit overgenomen door de Stichting Selissen Actief. In 1982 nam Gudrun samen met het echtpaar Hoenselaars het initiatief om een zelfstandige club te vormen. Het clubhuis bleef hetzelfde: gemeenschapshuis De Walnoot. ,,We gingen van start met dertien kinderen, maar in de jaren daarna groeide het ledental snel. We hebben op een gegeven moment de grens getrokken bij dertig jeugdleden. Anders verlies je het overzicht", weet Gudrun, die jarenlang invulling gaf aan het secretariaat.

,,Vijftien jaar heb ik mede de kar getrokken. Een paar jaar geleden heb ik mijn bestuurstaak overgedragen. Samen met mijn man Jan runde ik toen de voetbalkantine van ODC en dat was niet te combineren met het werk voor De Walvisjes. Met pijn in het hart heb ik afscheid genomen. Zeker in het eerste jaar dat ik niet meer in de organisatie zat, voelde ik me buitengesloten. Dat was niet, maar het voelde wel zo. Nu verleen ik hand- en spandiensten achter de schermen en dat bevalt prima."

TACTISCHE ZET
De Walvisjes is een club die erom bekend staat altijd keurig verzorgd voor de dag te komen. Dat geldt niet alleen voor de carnavalswagens waarmee men zowel in de jeugdoptocht als de Grote Eendentrek door de straten van Boxtel trekt. Ook de uitmonstering van de eigen jeugdprins en –prinses, hun raad van elf en dansmariekes mag gezien worden. ,,De kleding wordt na een optreden door een van de vrijwilligers mee naar huis genomen en schoongemaakt. Ook tijdens de carnavalsdagen draait dagelijks de wasmachine. Want wit is wit; je kunt kinderen niet in smoezelige kleding de straat op sturen", stelt Gudrun.

Kinderen vanaf 5 jaar kunnen lid worden van de club. Zo gauw ze de basisschool verlaten, kunnen de jeugdleden zich aansluiten bij de club voor volwassenen: De Walvissen. De oprichting van die afdeling bleek omstreeks 1987 vooral een tactische zet. ,,We waren aangesloten bij de Stichting Openbaar Carnaval, maar een bezoek van Prins Carnaval zat er niet in. Omdat we een jeugdvereniging hadden, kwam alleen de jeugdprins van Eendengat naar De Walnoot en niet de 'grote' prins. Ik heb toen spontaan tegen de president van de SOC gezegd dat we ook een club voor volwassen leden hadden gevormd. Dat was op dat moment nog niet zo, maar het leidde er wel toe dat sindsdien de prinsenvereniging naar ons komt. Dat is elk jaar een hoogtepunt voor onze jeugdleden. En daar doen we het allemaal voor: de kinderen moeten plezier beleven", vertelt Gudrun.

WACHTLIJST
Hoewel op veel fronten de belangstelling voor en deelname aan carnavalsactiviteiten terugloopt, merken ze daarvan bij De Walvisjes niets. ,,We hebben vijftig volwassen leden en voor de jeugdvereniging bestaat zelfs een wachtlijst. We organiseren jaarlijks een elf-elfbal waar onze jeugdprins- en prinses worden geïnstalleerd, doen mee aan het Kwekdeuntjesfist, bezoeken de zittingsavonden, zijn vier dagen lang actief tijdens carnaval en houden ook een halfvastenbal. Buiten het leutseizoen worden enkele ontspanningsactiviteiten op touw gezet. Ja écht, we zijn een heel gezellig clubke."
6 januari 2005

Print deze pagina

Terug