GEMEENTE EN ONDERNEMERS WILLEN 'PARKMANAGEMENT'

Keulsebaan krijgt rotonde voor ontsluiting Vorst

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Luchtopname van bedrijventerrein Ladonk. De gemeente Boxtel werkt met de Stichting Bedrijventerrein Boxtel aan een plan om de bereikbaarheid en de uitgifte van bouwkavels te verbeteren. (Foto: Brabants Centrum)

De Keulsebaan krijgt op korte termijn een extra rotonde. Het verkeersplein wordt aangelegd tussen de rotonde Boseind en de spoortunnel en dient voor de ontsluiting van het toekomstige bedrijventerrein Vorst.

De extra rotonde is volgens burgemeester Jan van Homelen nodig voor een goede verkeersafwikkeling van bedrijventerrein Vorst en van een nog in te richten terrein nabij de firma bioMérieux aan de noordzijde van de Keulsebaan. Hier komen enkele hectaren beschikbaar voor bedrijfsontwikkeling, zodat ook aan deze zijde van de ontsluitingsweg een aansluiting op de rotonde moet komen.

De aanleg van de rotonde is de eerste voorbode van de inrichting van het nieuwe bedrijventerrein Vorst. Volgens Van Homelen wordt op korte termijn gestart met de uitgifte van de eerste kavels. Als eerste wordt het gebied ten zuiden van de rotonde Boseind ingericht. ,,Daarvoor was een extra rotonde eigenlijk nog niet nodig. Maar nu ook gebouwd zal worden bij bioMérieux, hebben we gekozen voor versnelde aanleg", aldus de burgemeester.

Van Homelen heeft hoge verwachtingen van het parkmanagement waarover hij in gesprek is met de werkgevers op bedrijventerrein Ladonk. Tijdens zijn nieuwjaarsrede gaf hij aan dat de verwachtingen hooggespannen zijn. Een speciale werkgroep, waarin naast de gemeente Boxtel ook de Stichting Bedrijventerreinen Boxtel is vertegenwoordigd, legt momenteel vast welke verantwoordelijkheden de diverse partijen hebben op Ladonk en straks op Vorst.

Van Homelen: ,,Een belangrijk gespreksonderwerp is de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen. Die moet goed zijn en daarom kiezen voor een extra rotonde. Daarnaast praten we over de wijze waarop kavels uitgegeven zullen worden. We ontwikkelen een filosofie die straks aangeeft welke bedrijven het beste op een bepaalde locatie gevestigd kunnen worden." Verder wordt in de werkgroep gesproken over zaken als gezamenlijke afvalverwerking, inzameling van afgewerkte olie en het bundelen van ict-activiteiten.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De Keulsebaan krijgt een extra rotonde voor de ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein Vorst. De rotonde wordt aangelegd tussen de rotonde Boseind en de spoortunnel. (Foto: Brabants Centrum)
6 januari 2005

Print deze pagina

Terug