BANKROVER WORDT NA TWEE MAANDEN OPGEPAKT IN EINDHOVEN

Buit tien mille tijdens gewapende overval postkantoor

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: In het in 1989 gesloopte postkantoor aan de Stationsstraat wordt na de overval alles nog eens op een rijtje gezet. Op de voorgrond de twee vrouwen die aan de greep van de overvaller wisten te ontkomen; de vrouw zittend is Miep Brusselers. Staand van links naar rechts: baliemedewerker Rini Klomp, directeur Wim van den Broek, assistent-directeur Antoon Grilis, politiecommissaris Hennie Mattheijssen en baliemedewerker Frans van den Braak.

Een 20-jarige Eindhovenaar, kort tevoren op vrije voeten gesteld na een celstraf vanwege twee eerdere berovingen, pleegde op dinsdagochtend 12 september 1978 omstreeks elf uur een gewapende overval op het Boxtelse hoofdpostkantoor aan de Stationsstraat. De twee schoten die de man in het wilde weg loste, maakten geen gewonden. De buit bedroeg ruim 10.000 gulden. De dader ontkwam per fiets en werd twee maanden later aangehouden nadat hij in zijn woonplaats opnieuw een bankoverval had gepleegd.

Harrie van der Meijden, momenteel postkantoormanager in Rosmalen, was een van de PTT-beambten die op het moment van de overval in het postkantoor aanwezig waren. De herinnering aan het incident – de enige keer dat het betreffende postkantoor met een overval te maken kreeg – staat nog op zijn netvlies gebrand. De toenmalige lokettist zat zelf niet aan de balie op het moment dat de bankovervaller zijn slag sloeg. ,,Gealarmeerd door het eerste schot kwam ik samen met besteller Leo Mathijssen van de sorteerafdeling naar de administratieruimte achter de drie balies. Daar raakte de overvaller kennelijk verward. Hij schoot in het wilde weg. Tijdens het onderzoek na afloop bleek dat die tweede kogel slechts een meter naast ons was ingeslagen in een kast. We hadden dat zelf niet gemerkt. Tja, dan sta je toch wel even te trillen op je benen", vertelt Van der Meijden.

Na de overval werd het postkantoor, destijds nog gevestigd in het in 1989 gesloopte monumentale gebouw op de plek van het huidige appartementencomplex Bernhardstaete, enkele uren gesloten. Van der Meijden: ,,We werden naar huis gestuurd om te gaan eten. Mijn vrouw was thuis; grinnikend vertelde ik wat er was gebeurd. Pas later drong door dat het veel erger had kunnen aflopen. Die eerste nacht ben ik diverse malen wakker geweest. Telkens meende ik geluiden in en om het huis te horen."

Van professionele opvang was in die dagen nog geen sprake. ,,We hebben het voorval met collega's onder elkaar natuurlijk wel besproken. Maar in het algemeen werd toch vrij laconiek gereageerd. Ik kan me wel herinneren dat we nog lang van achter de balie hebben opgekeken als de deur tussen het voorportaal en de lokettenhal openging. Onbewust blijf je attent." Kort na de overval werd in dat voorportaal een spiegel gehangen, zodat de baliemedewerkers konden zien wie er door de voordeur binnenkwam. Niet zolang daarna werden de balies helemaal voorzien van veiligheidsglas. Op het moment van de overval was daarvan nog geen sprake.

,,We zaten achter een glazen ruitje van ongeveer een halve meter hoog met een uitsparing. Nadat het kogelwerend glas was geplaatst moesten we voortaan via een intercom met de klanten communiceren. Dat was niet echt prettig, maar uit veiligheidsoverwegingen helaas wel noodzakelijk", herinnert de Boxtelse postkantoormanager zich.

Van der Meijden heeft nadien veel veranderingen meegemaakt binnen de postkantoren. Een tijdlang fungeerde hij als assistent van beheerders van eenmanskantoren die ook een beroving meegemaakt hadden. ,,Dat was geen luxe. Als je in je eentje een postkantoor bemant en je maakt een overval mee, dan gaat je dat niet in de koude kleren zitten. Ik ken mensen die nooit meer baliewerk verricht hebben."

Tijdens de bewuste overval op die dinsdagochtend in Boxtel waren twee van de drie loketten in de publiekshal bemand; het ene door Bas van Zijl uit Den Bosch, het andere door Frans van den Braak uit Esch. Het middelste loket was gesloten. De – naar later bleek – 20-jarige bankrover droeg een gele oliejas en hield zijn gezicht verborgen achter een gebreide das. De dader koos het minst drukke loket aan de straatkant, waar Van Zijl de eisen van de overvaller moest inwilligen. De inmiddels overleden lokettist verhaalde daarover destijds in deze krant: ,,Ik had in eerste instantie totaal geen notie van wat er precies aan de hand was. Je bent met klanten bezig en dan wordt er wel eens meer een plastic zak of tas over de balie geworpen door mensen die hun post komen afhalen. Pas toen ik de man goed aankeek, realiseerde ik wat er zich voor me afspeelde. Hij riep 'Dit is een overval' en schoot tweemaal om zijn woorden kracht bij te zetten. Je schrikt je dan een ongeluk. Ik heb het geld toen maar gegeven."

Twee vrouwelijke klanten renden het postkantoor uit en waarschuwden in de naastgelegen winkel de politie, die tegelijkertijd werd gealarmeerd doordat assistent-directeur Antoon Grilis kans zag de rode alarmknop onder zijn bureau in te drukken. Toen de politie arriveerde was de vogel echter al gevlogen. Op een eerder die dag in de wijk Selissenwal ontvreemde fiets was hij richting NS-station gevlucht. In november werd de dader opgepakt nadat hij in zijn woonplaats Eindhoven een kantoor van de ABN-bank had overvallen. Van de 10.196 gulden die in Boxtel werd buitgemaakt is niets teruggevonden; van de veertig mille van de beroving in Eindhoven kwam driekwart boven tafel.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Lokettist Harrie van der Meijden plakt na de overval een briefje op de deur om klanten erop attent te maken dat het postkantoor na de overval tijdelijk gesloten is.

Wat er verder gebeurde in 1978

  • Vuilstortplaats Banisveld, ten zuiden van het kerkdorp Lennisheuvel en nabij de Kampina, wordt op last van de provincie gesloten. Boxtel dumpt zijn afval voortaan op de Schijndelse Vlagheide.

  • In Liempde wordt jeugdhuis Pius X na een ingrijpende renovatie heropend. Het verenigingsleven beschikt daarmee over een riante accommodatie. De Liempdse raad besluit tot de bouw van een sporthal.

  • Op Nieuwjaarsavond ontaardt de ruzie over een meisje in bar 't Loodgieterke aan de Stationsstraat in een massale vechtpartij. Een 23-jarige Boxtelaar loopt een buikwond op, veroorzaakt door een politiekogel.

  • In Gemonde wordt dorpshuis De Kei geopend door het kwartet burgemeesters van het gevierendeelde kerkdorp. De Essche gemeenteraad kiest een perceel aan de Postelstraat als bouwlocatie voor een nieuwe school.

  • Als de Boxtelse gemeenteraad voor de keuze komt om óf West óf Munsel aan te wijzen als uitbreidingslocatie voor nieuwbouw, demonstreren boze boeren met tractoren op de Markt. Het wordt uiteindelijk Munsel.
6 januari 2005

Print deze pagina

Terug