'KWESTBAAR NATUURGEBIED MOET WAARDEN BEHOUDEN'

Provinciebestuur haalt streep door uitbreiding evenementen op Velder

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: De noodzaak voor meer evenementen op landgoed Velder is onvoldoende aangetoond door de gemeente Boxtel. Onder meer de aanwezigheid van tentenkampen, zoals hier tijdens de door duizenden scouts bezochte Nationale Jamboree in augustus van dit jaar, vindt de provincie uit den boze. (Archieffoto Brabants Centrum).

Het college van gedeputeerde staten (GS) geeft geen goedkeuring aan de ruimere regelgeving omtrent evenementen op het landgoed Velder in Liempde. Het dagelijks bestuur van de provincie Noord-Brabant heeft eerder deze maand goedkeuring onthouden aan de gedeeltelijke herziening van het uit 1995 daterende bestemmingsplan Buitengebied Liempde.

Op aandringen van een meerderheid in de Boxtelse gemeenteraad werd in juni van dit jaar de mogelijkheid om op landgoed Velder vaker meerdaagse evenementen te organiseren verruimd. Daarmee kwamen de politici tegemoet aan de wens van de familie Van Boeckel, die het landgoed al meer dan honderd jaar in eigendom heeft.

'ZEER KWETSBAAR'
Alleen door het organiseren van evenementen als het Flevofestival en de Jamboree, die in augustus werden gehouden, kan het landgoed in stand worden gehouden, betoogt Frans van Boeckel al jaren. Dat daarvoor ook kleinschalige activiteiten toegelaten zouden moeten worden in het broedseizoen van de vogels, moest maar voor lief genomen worden.

Volgens de provincie is de economische noodzaak voor het houden van grootschalige festiviteiten onvoldoende aangetoond. Men typeert Velder als een 'zeer kwetsbaar natuurgebied'. De aanpassingen die de gemeente Boxtel op papier heeft gezet om het bestemmingsplan voor het Liempdse landgoed op onderdelen te wijzigen, acht het college van GS ongewenst.

'Er is sprake van onduidelijkheid. Het zijn gebrekkige regelingen met veel onzekerheden voor de aanwezige natuurwaarden', schrijft het provinciebestuur in een uitvoerige toelichting op haar besluit. Men benadrukt dat de bestaande natuurwaarden behouden en beschermd moeten worden.

GEEN OVERGANGSRECHT
De aanpassingen die de gemeenteraad van Boxtel een halfjaar geleden aanbracht op het door het college van B. en W. opgestelde voorstel voor gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Liempde, werden destijds al door wethouder Ger van den Oetelaar bekritiseerd. Van den Oetelaar waarschuwde toen al dat het provinciebestuur er niet mee akkoord zou gaan. Desalniettemin is hij de afgelopen maanden met de provincie gaan praten om tot een oplossing te komen. De hoop was om op basis van de vroegere Werktuigendagen aanspraak te kunnen maken op een soort overgangsrecht. Dat wordt echter niet door GS erkend.

,,Onze voorstellen zijn compleet van tafel geveegd omdat het evenwicht te ver zoek was. We zijn weer terug bij af", vertelde Van den Oetelaar in een reactie. ,,Het standpunt van GS laat niet aan duidelijkheid te wensen over; zelfs een compromis zou het niet gehaald hebben. Alles wat geen directe binding met 'groen' heeft, is volgens GS in strijd met het bestemmingsplan. Er is maar één conclusie mogelijk: op Velder kan niets extra's."

ECONOMISCHE DRAGERS
Van den Oetelaar stelt dat bezwaarmakers tegen de beslissing van GS in beroep kunnen gaan bij de Raad van State. ,,Het ligt echter niet voor de hand dat er dan alsnog toestemming zal komen voor meer evenementen."

Toch heeft de wethouder de moed nog niet helemaal verloren. Van den Oetelaar: ,,Er is nog een hele kleine kans dat er toch een oplossing kan komen. Daarvoor ga ik in januari met Van Boeckel en de provincie in gesprek." Hoewel de noodzaak voor meer evenementen op Velder volgens GS onvoldoende aangetoond is door de gemeente Boxtel, erkent de provincie wel dat het van belang is om te zoeken naar 'economische dragers' die een bijdrage kunnen leveren aan de voortzetting van het Liempdse landgoed.
30 december 2004

Print deze pagina

Terug