KERSTVIERING MET BIJZONDER TINTJE IN FAMILIEBEDRIJF

Jack van Geel geeft levenswerk uit handen

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Jack van Geel hield zijn laatste kersttoespraak voor het personeel.

In een openhartige en niet van emotie gespeende kersttoespraak heeft algemeen directeur Jack van Geel vorige week donderdag uit de doeken gedaan waarom na ruim zes decennia het familiebedrijf Van Geel Group is overgedaan aan het Franse Legrand. ,,De overname is het beste voor dit bedrijf op dit moment", stelde Van Geel ten overstaan van het voltallige personeel en tal van oud-medewerkers.

Begonnen als fabrikant van lichtarmaturen ontwikkelde Van Geel zich na de oorlog als specialist op het gebied van systeemplafonds en kabelgoten. Een aantal jaren geleden besloot het bedrijf de productie van plafondsystemen af te stoten en zich helemaal te richten op cablemanagement. Met ingang van 1 januari 2005 is de Van Geel Group ingelijfd bij het Franse bedrijf Legrand.

De Van Geel Group heeft in Boxtel altijd bekend gestaan als een bedrijf dat veel belang hecht aan het persoonlijk welzijn van haar medewerkers. Eén van de momenten waarop dat steevast tot uiting kwam, was de jaarlijkse kerstviering. Die traditie kreeg vorige week een extra dimensie toen medewerkers en oud-medewerkers bijeenkwamen voor de laatste bijeenkomst van het zelfstandige bedrijf. Al enkele jaren was het niet meer de gewoonte dat algemeen directeur Jack van Geel het woord nam van de in divisies opgesplitste firma. Elk onderdeel van de Van Geel Group luidde op eigen wijze de kerstdagen in. Nu het bedrijf op het punt staat om binnen te treden in het Franse elektronicabedrijf Legrand kwamen alle bedrijfsonderdelen nog eenmaal bijeen in een tot feestzaal omgebouwde fabriekshal aan de Van Salmstraat.

LEVENSWERK
Directeur Van Geel verbloemde niet dat hij met gemengde gevoelens het bedrijf verkoopt. In een terugblik schetste hij de ontwikkeling van het bedrijf: vanaf 1941, toen zijn vader Sjef en oom Toon de basis legden voor de Van Geel Group, tot het moment in 2000 dat Van Geel voelde dat hij niet meer lekker in zijn vel zat als directeur-eigenaar. ,,Ik ben een doener en wil zelf het heft in handen hebben. Dat lukte niet meer met de organisatiestructuur die ik zelf in het leven had geroepen: met zelfstandige divisies waarin managers hun eigen verantwoordelijkheid nemen."

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Roffelend op omgekeerde tonnen, op jerrycans en blikken trommels lieten de managers en medewerkers van de Van Geel Group horen dat er volop muziek in het Boxtelse bedrijf zit. Rechts op de foto Jack van Geel.

In een persoonlijke ontboezeming stelde Van Geel, die sinds 1979 algemeen directeur van het familiebedrijf is, met zichzelf in de knoei te zijn geraakt, maar dat hij uiteindelijk tot het besef is gekomen dat het goede ontwikkelingen waren. ,,Het is jammer dat ik het levenswerk van mijn vader, die ik altijd heb geadoreerd, moet afstoten. Maar ik weet dat hij er vrede mee zou hebben. Hij zei immers altijd dat moest gebeuren wat goed is voor het bedrijf. De verkoop aan Legrand is op dit moment het beste. U bent goed ondergebracht", hield Van Geel zijn personeelsleden voor. De staande ovatie die de algemeen directeur van zijn medewerkers kreeg toen hij na zijn toespraak het podium verliet, typeerde de waardering voor hetgeen hij voor het bedrijf en het personeel heeft betekend.

STAP VERDER
Topman Gilles Schnepp van Legrand was speciaal voor het afscheid vanuit Frankrijk naar Boxtel gekomen en zei veel emotie te voelen in de rede die Van Geel hield. ,,Ik ben blij dit moment met u te mogen delen", aldus Schnepp. De Fransman benadrukte dat Van Geel een gelijkwaardige partner wordt naast de kabelgotenfabrieken die Legrand reeds in bezit heeft in het Verenigd Koninkrijk en Italië. Hij dankte de ondernemingsraad voor het vertrouwen dat zij heeft gesteld in het in zestig landen opererende bedrijf dat in totaal 26.000 medewerkers telt.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Algemeen directeur Gilles Schnepp van Legrand was speciaal vanuit Frankrijk naar Boxtel gekomen om de kerstviering bij te wonen.

Tot voor twee jaar maakten leden van de familie Legrand nog deel uit van de bedrijfsleiding, meldde Schnepp. ,,Wees gerust: de stijl van het familiebedrijf die u bij Van Geel gewend bent, blijft ook na de overname overeind", beloofde hij. De algemeen directeur van Legrand prees de creativiteit en innovatieve technieken die hij in het Nederlandse ondernemersklimaat zelf aan den lijve ondervonden had en toonde daarnaast veel waardering voor de familie Van Geel. ,,Wat de oprichters van dit bedrijf hebben bereikt, dwingt respect af. Ik dank de heer Van Geel voor het vertrouwen dat hij stelt in Legrand om dit bedrijf een stap verder te brengen."

TROMGEROFFEL
De toespraken tijdens de kerstviering van de Van Geel Group werden ingeleid door tromgeroffel. Twee djembéspeelsters zetten alle aanwezigen ertoe aan om ritmische slagwerkklanken ten gehore te brengen. Daarvoor kreeg iedereen een blikken trommeltje uitgereikt en twee tromstokjes. Ook jerrycans en plastic tonnen werden aangewend als slagwerkinstrument. Voor dit muzikale intermezzo werd een optreden van het voormalige bedrijfsorkest De Klankzetters – dat voor deze speciale gelegenheid nog eenmaal bijeen was geroepen – onderbroken.

De drumsessie, die eindigde in een oorverdovende climax, had een dubbele betekenis. Het werd duidelijk dat er nog volop muziek in het bedrijf zit. Daarnaast verwees het percussionoptreden naar de voorliefde die directeur Jack van Geel de laatste jaren ontwikkeld heeft voor Afrika. Voor de hulpbehoevende bewoners van dat continent gaat de scheidend directeur zich nu nog meer inzetten.

De kerstviering kende tal van verrassingen voor de man die 25 jaar lang het gezicht van het Boxtelse bedrijf bepaalde. Zo was er onder meer een optreden van de bekende zanger Lee Towers die samen met Van Geel het toepasselijke 'You'll never walk alone' door de zaal liet schallen.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: De laatste kerstviering van de zelfstandige Van Geel Group vormde voor scheidend directeur Jack van Geel een aaneenschakeling van verrassingen. Hier zingt hij samen met zanger Lee Towers het toepasselijke 'You'll never walk alone'.
30 december 2004

Print deze pagina

Terug