ESCH MAAKT ZICH OP VOOR EUROPESE INVASIE IN MEI

Nieuwkomers EU staan te trappelen voor Europees Trefpunt

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het kunstwerk van Ine van Lith op het Marktplein in Esch wordt verlaagd vanwege het Europees Trefpunt in mei.

Esch staat aan de vooravond van een van de grootste manifestaties die ooit in het Brabantse dorp gehouden. Van woensdag 4 tot en met zondag 8 mei brengen zo’n 240 burgers uit vrijwel alle lidstaten van de Europese Unie een bezoek aan het Europees Trefpunt. De manifestatie valt samen met de veertigste jaargang van het traditionele Bierpompfeest. De organisatie draait al op volle toeren.

’Een warm weerzien’. Dat is het motto van het Europees Trefpunt dat na 1990 voor de tweede maal in Esch wordt gehouden. Duurzame landbouw en de balans tussen economie en ecologie vormen de thema’s die de bezoekers uit de EU-lidstaten krijgen voorgeschoteld. Het thema wordt uitgewerkt aan de hand van een aantal bedrijfsbezoeken in de vier Haarense kernen. Onder meer wordt een bezoek gebracht aan de biologische varkenshouderij van Frank van Wagenberg aan de Ruiting.

Het zijn vooral de nieuwe lidstaten die staan te trappelen om deel te nemen aan het Europees Trefpunt, zo zegt Frans Ronnes, burgemeester van Haaren en namens Esch president van het charter van Europese rurale dorpen. Binnen het charter hebben zich inmiddels 22 kleine dorpen uit evenveel EU-lidstaten aangesloten. Alleen Letland, Litouwen en Malta zijn nog niet vertegenwoordigd, maar Ronnes sluit niet uit dat de landen begin mei alsnog met een delegatie aanwezig zijn in Esch. Onzeker is de komst van een delegatie uit Ocaña; dit dorp staat te boek als een ’zwakke broeder’ binnen het charter. Het dorp liet tijdens eerdere manifestaties zonder opgaaf van reden verstek gaan.

Daar staat het enthousiasme van een reeks nieuwe EU-lidstaten tegenover, zo benadrukt Ronnes. Begin november maakte de voorzitter van het Europese charter vanuit standplaats Wenen een rondgang langs een aantal Midden en Oost-Europese landen en bezocht hij de kandidaat-dorpen. Het Hongaarse stadje Nagycenk staat te trappelen om naar Esch te reizen; het dorp zal komend jaar ook een burgemeestersvergadering organiseren. Ook het Sloveense Morvace kan bijna niet wachten om toe te treden. ,,Datzelfde enthousiasme bespeur ik in Cyprus, waar het dorp Lefkara in beeld is voor toetreding. De burgemeester heeft me al verschillende keren uitgenodigd om op bezoek te komen”, zegt Ronnes.

SUBSIDIE
Tijdens het Europees trefpunt in Esch zal het charter door de vertegenwoordigers van alle delegaties opnieuw worden bekrachtigd. De ondertekening zal vermoedelijk plaatsvinden op donderdag 5 mei, wanneer niet alleen het Bierpompfeest wordt gevierd, maar Nederland tevens zestig jaar bevrijding viert. Het charter is volgens de president gemoderniseerd, hoewel de doelstellingen niet zijn veranderd. Ontmoeting van gewone Europese burgers staat nog steeds centraal. ,,Integratie vanaf de basis is wat we willen bevorderen”, stelt Ronnes.

De komende maanden benutten de leden van het charter voor het opstarten van een lobbycampagne richting het Europees Parlement. Vanuit het bestuur wordt volgens Ronnes de huidige subsidieregeling tegen het licht gehouden; tijdens een bestuursvergadering in het Engelse Desborough zal in februari bekeken worden welke wensen het charter heeft en welke verzoeken op het bord van het Europees Parlement worden gelegd. Naast de activiteiten van het bestuur wordt gelobbyd bij Nederlandse europarlementariërs. Eerder dit jaar werden in het Haarense gemeentehuis al contacten gelegd met de Nijmeegse CDA-europarlementariër Maria Martens.

Het staat voor president Ronnes vast dat het charter op meer Europees geld moet kunnen rekenen. Hij baseert zich op de unieke positie die het samenwerkingsverband tussen de Europese dorpen in Europa inneemt. ,,Overal kennen we de samenwerking en jumelages tussen twee of drie Europese gemeenten, maar de manier waarop contacten worden onderhouden tussen alle EU-lidstaten is heel bijzonder.”

De president geeft aan dat de Europese subsidie voor het charter door de jaren heen nooit is verhoogd, ondanks de uitbreiding die de Europese Unie en daarmee het charter heeft doorgemaakt. De EU doneert jaarlijks maximaal 20.000 euro, terwijl de begroting van het charter inmiddels een bedrag van 50.000 euro overstijgt. ,,Het charter is meegegroeid met de uitbreiding van de EU. Momenteel zijn plattelandsdorpen uit 22 van de 25 landen aangesloten.” Het bestuur heeft een officieel subsidieverzoek in voorbereiding; in Desborough zal het verzoek officieel bekrachtigd worden en richting Brussel gestuurd worden, zo verwacht Ronnes.

SLAAPPLAATSEN
In Esch wordt momenteel al koortsachtig gewerkt aan de voorbereiding van de Europese manifestatie, die samenvalt met het robijnen Bierpompfeest dat traditiegetrouw op Hemelvaartsdag wordt gehouden. Naast de Stichting Esch, Trefpunt in Europa is het Bierpompcomité nauw betrokken bij de voorbereiding van het trefpunt. De grootste klus is het vinden van voldoende slaapplaatsen voor de Europese gasten. Naar verwachting moet Esch in de eerste week van mei zo’n 240 buitenlandse gasten onderbrengen.

Inmiddels is de organisatie verzekerd van 110 bedden bij gastgezinnen, maar moet dus nog een groot aantal slaapplaatsen gevonden worden. Om die reden is onlangs huis-aan-huis een programmaboekje bezorgd waarin de inwoners van Esch kunnen lezen over het trefpunt. Het doel van het boekje is de Esschenaren te informeren over de aard van de Europese manifestatie en hen over de streep te trekken om zich als gastgezin beschikbaar te stellen.

Ronnes: ,,Het is onze grootste wens om iedereen bij gastgezinnen onder te brengen omdat burgers op die manier heel direct met elkaar in contact komen en van elkaars gewoonten en gebruiken kunnen kennisnemen.” De president van het charter benadrukt dat bij voorkeur alle bezoekers bij gastgezinnen worden ondergebracht, ook de jongeren die in het verleden wel eens gezamenlijk werden gehuisvest in scholen of kloosters. ,,Alleen als we écht te weinig slaapplaatsen hebben, willen we uitwijken naar de andere Haarense kernen en gezamenlijke huisvesting overwegen.”

De president geeft aan dat gastgezinnen niet permanent in touw zijn met hun gasten. De bezoekers nemen overdag deel aan een programma. Indien gastgezinnen tegen praktische problemen aanlopen, zoals beperkte mogelijkheden om te koken, kan daarvoor een oplossing bedacht worden. ,,Mensen kunnen kiezen om samen te koken of bij elkaar op bezoek te gaan. Overal is een mouw aan te passen”, zegt Ronnes. Hij adviseert potentiële gastgezinnen bij voorkeur twee slaapplaatsen beschikbaar te stellen. ,,Dat is leuker voor de gasten én voor het gastgezin.”

PROGRAMMA
Het Europees Trefpunt start woensdag 4 mei in de avonduren wanneer de meeste gasten in Esch zullen arriveren. Ze worden ontvangen in dorpshuis De Es, dat voor die gelegenheid wordt uitgebreid met een grote tent om aan iedereen onderdak te kunnen bieden. Om voldoende ruimte te hebben voor de tent, wordt het kunstwerk van Ine van Lith op het plein voor het dorpshuis verlaagd. Met instemming van de kunstenares komt het kunstwerk op maaiveldniveau te liggen. Burgemeester Ronnes benadrukt dat het gaat om een permanente maatregel omdat het kunstwerk bij meerdere manifestaties in de weg staat.

Donderdag 5 mei start het programma met een Europees getinte eucharistieviering in de Essche Willibrorduskerk. Hieraan wordt meegewerkt door het Sint-Willebrordusgilde en alle plaatselijke koren. Vervolgens volgt op het Marktplein de vlaggenparade en worden alle volksliederen gespeeld. De rest van de dag staat in het teken van het Bierpompfeest. Vrijdag 6 mei is ingeruimd voor het thema duurzame landbouw. Na een officieel bezoek aan het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch en een ontvangst door commissaris van de koningin Hanja Maij-Weggen, volgt een reeks bedrijfsbezoeken in Haaren. Naast het bedrijf van de Essche varkenshouder Van Wagenberg staan onder meer de Hemelrijkse Hoeve in Biezenmortel en boomkwekerij Van den Oever in Haaren op het programma. De dag wordt afgesloten met een tropical night in dorpshuis De Es.

Zaterdag 7 mei wordt voor de volwassenen een dorpswandeling georganiseerd. De Europese jeugd krijgt een sportief programma aangeboden bij recreatieplas De Langspier in Boxtel. ’s Middags krijgen gastgezinnen de gelegenheid een eigen programma aan te bieden. In de avonduren wordt in dorpshuis De Es het afscheidsdiner geserveerd. Alle Europese delegaties zullen tijdens die bijeenkomst een korte en vooral ludieke presentatie verzorgen van hun dorp. Blaaskapel De Knoestjes draagt zorg voor de muzikale omlijsting.

Het Europees Trefpunt eindigt op zondag 8 mei. Op die dag aanvaarden alle delegaties de terugreis.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Momenteel wordt gewerkt aan een reconstructie van een deel van het Essche Marktplein. Op de foto werken stratenmakers aan een verbetering van het parkeerterrein bij dorpshuis De Es.
30 december 2004

Print deze pagina

Terug