BOXTEL STUDEERT NOG OP OMLEIDINGSROUTES

Fietspad Kapelweg moet eind 2005 klaar zijn

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: xxxx

De provincie Noord-Brabant treft voorbereidingen voor de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Kapelweg tussen Boxtel en Haaren. In maart of april gaat het karwei van start met de aanleg van een nieuwe gasleiding. Daarna zal de Kapelweg enkele maanden gestremd zijn vanwege de reconstructie. Aan de noordkant van de weg komt een vrijliggend fietspad te liggen.

Momenteel wordt het tracé van het fietspad langs de Kapelweg uitgezet. Kleine paaltjes in de akkers en weilanden geven aan waar het fietspad komt te liggen. Voordat de aanleg van het fietspad en de reconstructie van de Kapelweg kan starten, moeten nog enkele procedures worden doorlopen.

Als eerste komt de Gasunie in actie op de Kapelweg. Naast de huidige weg wordt een nieuwe gasleiding aangelegd. Volgens hoofd openbare werken Frits Fastenau van de gemeente Boxtel gaat het om de gasleiding die voert van Maastricht naar Bergen op Zoom. Het is een cruciale gasleiding in het Nederlandse aardgasnetwerk, die een diameter heeft van dertig centimeter. ,,Zodra de nieuwe gasleiding klaar is, wordt de huidige gasleiding onder de Kapelweg buiten bedrijf gesteld. De buizen worden tijdens de reconstructie van de weg verwijderd", aldus Fastenau. De aanleg van de gasleiding kan nog niet starten omdat de gemeente Boxtel nog geen aanlegvergunning heeft afgegeven.

KAPVERGUNNING
Zodra de Gasunie klaar is, wil de provincie het startsein geven voor de aanleg van het fietspad en de reconstructie van de Kapelweg. Volgens Fastenau kan ook dat karwei nog niet beginnen omdat het gemeentebestuur van Boxtel nog geen besluit heeft genomen over het rooien van 144 bomen langs de Kapelweg. Boxtel heeft nog geen kapvergunning verleend. De bomen staan aan de noordkant van de weg en moeten verdwijnen omdat de Kapelweg zes meter breed wordt.

Momenteel wordt onderzocht op welke wijze de herplantplicht wordt ingevuld, zo zegt Fastenau. Enerzijds bestaan er ideeën om langs de vernieuwde Kapelweg verspreide bosschages aan te planten. Anderzijds wordt bekeken of de Kapelweg aan beide zijden voorzien kan worden van nieuwe laanbeplanting. Fastenau: ,,Daarbij wordt gediscussieerd over het soort bomen. De bewoners voelen weinig voor de terugkeer van inlandse eiken, de gemeente vreest populieren vanwege de wortelgroei. Misschien zijn essen een goed alternatief."

Het hoofd openbare werken van de gemeente Boxtel verwacht dat de reconstructie van de Kapelweg en de aanleg van het fietspad in april kan starten. De provincie wil de klus eind 2005 voltooid hebben. Onduidelijk is hoe het verkeer dat dagelijks gebruik maakt van de Kapelweg zal worden omgeleid. Vaststaat dat de drukke verbindingsweg tussen Boxtel en Haaren tenminste drie maanden wordt afgesloten. Het omleiden van vrachtverkeer is extra lastig omdat in Esch een verbod voor doorgaand vrachtverkeer bestaat en een route via Haaren dus geen soelaas biedt voor truckers. Personenauto's zouden wel van die route gebruik kunnen maken. ,,De verkeersmaatregelen zijn op dit moment nog in onderzoek", aldus Fastenau.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Langs de Kapelweg is het toekomstige tracé van het fietspad te zien. In het voorjaar starten de werkzaamheden met de verplaatsing van een gasleiding.
30 december 2004

Print deze pagina

Terug