NOORDELIJKE ONTSLUITING VIA ESSCHEBAAN

Centrumtunnel mag niet leiden tot toename verkeersdruk Baroniestraat

De gemeenteraad van Boxtel heeft het college van B. en W. opdracht gegeven een noordelijke ontsluitingsweg via de Esschebaan en de Esscheweg te realiseren, in plaats van via het Essche Heike en de Parkweg. Ook moet er een autotunnel komen als vervanging van de huidige dubbele overweg in de Tongersestraat, zonder dat dit tot extra verkeer in de Baroniestraat leidt.

Na een langdurig en warrig verlopen debat dat door een volle publieke tribune werd gadegeslagen en waarin door verschillende fracties rijkelijk met amendementen en moties werd gestrooid - heeft de Boxtelse gemeenteraad donderdag niet ingestemd met het door het college van B. en W. ontworpen verkeersplan Centrum Autoluw. De raadsleden wilden in meerderheid niet verder gaan dan kennis te nemen van het veelbesproken oplossingsmodel voor de plaatselijke verkeersafwikkeling. Die ondergaat een fikse wijziging als tien gelijkvloerse spoorwegovergangen verdwijnen.

'TRUC'
Al na de eerder gehouden politieke debatten in de vergadering van de raadscommissie Ruimtelijke Zaken was duidelijk dat Centrum Autoluw niet zonder wijzigingen zou worden vastgesteld. Vijf van de zeven raadsfracties, waaronder de coalitiepartijen CDA en Combinatie95, verklaarden zich op voorhand tegen de gekozen oplossing voor een noordelijke ontsluiting van bedrijventerrein Ladonk. Niet verwonderlijk overigens, want al in oktober 2003 drong de gemeenteraad aan op de aanleg van een nieuwe ontsluitingsroute.

Het voornemen van het college om het verkeer over bestaande wegen naar de rijksweg A2 te leiden had geen politiek draagvlak. Desondanks bleven burgemeester en wethouder eraan vasthouden. Het leidde tot hevige protesten vanuit de burgerij. De twee weken geleden op de Markt gehouden demonstratie van protestorganisatie Boxtel Breed vormde de climax. Nadat de partijen hun reeds in de commissievergadering geformuleerde standpunten nog eens uitvoerig hadden herhaald, kwam het college van B. en W. na een korte schorsing tot een aangepast voorstel.

Burgemeester Jan van Homelen beloofde de raadsleden de mogelijkheden voor de gewenste noordelijke ontsluitingsweg n een autotunnel tussen het centrum en Ladonk alsnog nader te onderzoeken en in januari met een nieuwe bestuursopdracht op de proppen te komen. Die vlieger ging echter niet op. De voorzitter van de grootste raadsfractie, de CDA'er Pieter Springer, sprak zelfs van een 'truc' waarmee het college alsnog haar eigen plan over de eindstreep probeerde te tillen.

SCHORSING
Op initiatief van Fons van Elderen van Boxtels Belang trokken de fractievoorzitters zich in een tweede schorsing terug. In een samenraapsel van eerder ingediende amendementen werd uiteindelijk bepaald dat het college een noordelijke ontsluitingsroute moet realiseren via de Mezenlaan, Esschebaan en Esscheweg. Hiervoor is het nodig dat ten noordwesten van recreatieplas De Langspier een nieuwe verbindingsweg wordt aangelegd tussen de Esschebaan en de Molenwijkseweg.

Om deze oplossing te bereiken dient het college 'pro-actief' in gesprek te gaan met de gemeente Haaren, de provincie en spoorlijnbeheerder ProRail. Voor het zover is, dient echter een betere cijfermatige onderbouwing van de verkeersmodellen op tafel te komen, betoogde fractievoorzitter Peter van de Wiel van Combinatie95. Als randvoorwaarde bracht CDA-woordvoerder Wim van der Zanden in dat een autotunnel ter hoogte van het Essche Heike niet geschikt is voor vrachtverkeer en dat het twee jaar geleden vastgestelde bestemmingsplan Selissenwal wordt gerespecteerd. Dat betekent onder meer dat de voorgenomen invoering van een 30-kilometerzone op de Parkweg en Baandervrouwenlaan doorgang moet vinden.

In een tweede amendement werd het college van B. en W. opgedragen een spoortunnel te realiseren tussen de Tongersestraat en het NS-station. Die tunnel moet geschikt zijn voor fietsers, hulpdiensten als politie, brandweer en ambulance en voor een beperkt aantal personenauto's. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat het aantal voertuigen dat dagelijks gebruik maakt van de Baroniestraat niet mag toenemen.

Beide amendementen werden geformuleerd en uiteindelijk ook aangenomen door de fracties van CDA, Combinatie95, Boxtels Belang en VVD; een meerderheid van 13 van de 21 stemmen. Als enige partij bleef PvdA/GroenLinks het collegeplan steunen. ,,We hadden nog wel mogelijkheden gezien voor de aanpassing die door de burgemeester is voorgesteld, maar het wijzigingsvoorstel van deze vier partijen gaat ons te ver", stelde fractievoorzitter Jos van Ooijen. ,,We zijn verzeild geraakt in een procedurele chaos; er had veel eerder ingegrepen moeten worden", verweet Van Ooijen vooral de twee andere partijen waarmee PvdA/GroenLinks een coalitie vormt.

Die opmerking schoot bij Van der Wiel (Combinatie95) in het verkeerde keelgat. ,,Wat u zegt is onjuist. Wij hebben na de zomer aangedrongen op een richtinggevend debat, maar daar was toen geen behoefte aan." CDA'er Springer maakte uit de woorden van Van Ooijen op dat deze de vertrouwenskwestie aan de kaak stelde, maar die kritiek pareerde de fractievoorzitter van PvdA/GroenLinks met de stelling dat zijn partij het college steunt: ,,Ik vraag me af in hoeverre juist CDA en Combinatie95 dit college nog steunen"

NIET DOORDACHT
De SP stelde zich op het standpunt dat door de aangebrachte veranderingen sprake is van een compleet ander plan en stemde daarom niet voor de twee amendementen. ,,Bovendien acht ik het niet verstandig om op dit moment een nieuwe bestuursopdracht in elkaar te flansen", stelde Willem van Meurs.

Ook de Democratische Partij Boxtel-Liempde stelde zich op het standpunt dat de nieuwe bestuursopdracht niet goed doordacht was en verleende daarom geen steun aan de wijzigingsvoorstellen. Dat is opmerkelijk omdat de partij zich in de discussies over Centrum Autoluw eerder ook tegenstander toonde van de door het college aangedragen oplossingen. Fractievoorzitter Willie van de Langenberg: ,,Gun het college die maand tijd om een zorgvuldige afweging te maken en een breed draagvlak te creren. Dit is een gemiste kans. Op deze manier blijven we voortsukkelen."

Nadat de amendementen door de raadsmeerderheid waren goedgekeurd verklaarde burgemeester Van Homelen dat het college zich zal beraden op de bestuursopdracht die nu op tafel ligt. ,,Ik heb goede hoop dat we ons erin kunnen vinden, maar wil niet vooruitlopen op de besluitvorming daarover in het college." Het college zal in elk geval vr de volgende raadsvergadering (op donderdag 27 januari) haar standpunt bepalen.
23 december 2004

Print deze pagina

Terug