GEMEENTE EN BOUWFONDS BEREIKEN OVEREENSTEMMING

Marktplan De Croon eind 2005 van start

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: De gemeente Boxtel heeft met projectontwikkelaar Bouwfonds een akkoord bereikt voor de invulling van de westzijde van de Markt. Het kantoor van de ABN/AMRO-bank wordt gesloopt.

Na enkele jaren van moeizame onderhandelingen heeft de gemeente Boxtel een akkoord bereikt met projectontwikkelaar Bouwfonds over het plan aan de Markt, het gebied tussen de Markt en de Dommel. De bebouwing van het braakliggende terrein waar vroeger het politiebureau stond, start mogelijk al in de tweede helft van 2005. Het Marktplan wordt gerealiseerd onder de naam De Croon, die verwijst naar een café dat vroeger op de bewuste locatie aan de Markt stond. Het plan voorziet onder meer in de bouw van 36 appartementen en winkels.

Burgemeester Jan van Homelen en wethouder Wim van Erp namens de gemeente Boxtel en directeur Louis Jansma, ontwikkelmanager Séverinne Blok en projectmanager Geert Veraa van Bouwfonds brachten vrijdag 17 december een toast uit op de bereikte overeenkomst. ,,Dit is een feestelijk moment”, zei burgemeester Van Homelen bij die gelegenheid. ,,Dit is een moment van vordering van het plan aan de Markt. De gesprekken zijn lang en indringend geweest. Met Kerstmis hebben beide partijen goede voornemens gemaakt, vorig jaar spraken we erover, nu voegen we de daad bij het woord.”

Burgemeester Van Homelen en Bouwfonds-directeur Jansma ondertekenden 17 december een overeenkomst voor de grondoverdracht en de realisatie van het project. De plannen klinken ambitieus. Op de plaats waar tot 1998 het politiebureau stond, staat een doorgang naar de Dommel gepland. Het plangebied krijgt volgens de betrokkenen een karakteristieke en intieme uitstraling met een wandelzone tussen de woningen en winkels en een verblijfsgebied langs de Dommel. De winkelgalerij met woningen buigt aan een zijde af in zuidelijke richting naar de Rechterstraat, richting villa 't Hof. Wethouder Van Erp: ,,Het wordt een open wandelgebied. Villa ’t Hof valt buiten de overeenkomst met Bouwfonds en wordt separaat verkocht.”

De invulling van het plan met winkels en appartementen moet qua architectonische uitstraling aansluiten bij de villa. De gemeente wil het pand verkopen, maar wel onder de voorwaarde dat de toekomstige functie van de villa past in de opzet van het plan. ,,De villa krijgt een publieksfunctie, waarbij je kunt denken aan bijvoorbeeld een invulling als restaurant”, aldus burgemeester Van Homelen, die ook aangaf dat de historische rooilijn aan de Markt wordt hersteld. ,,De bebouwingslijn die traditioneel bepalend is geweest met de gevels naar voren komt terug aan de Markt en daarmee het straatbeeld van de jaren vijftig."

De bouw van een parkeerkelder, die lange tijd het grote struikelblok vormde in de onderhandelingen, bleek een brug te ver en komt te vervallen. Zo’n voorziening bleek onbetaalbaar en bovendien technisch moeilijk. Volgens wethouder Van Erp is het wel de bedoeling om elders in Boxtel een grote parkeergarage of -kelder te creëren, waarbij als locatie de plek waar nu de gemeentevijver ligt op de hoek Mgr. Bekkersstraat-Dr. Van Helvoortstraat in beeld is. ,,Als het Marktplan gerealiseerd wordt, zal de druk op parkeren toenemen. Daarover moeten we met de winkeliers en consumenten communiceren”, aldus Van Erp.

PENTHOUSES
Burgemeester Van Homelen liet vrijdag weten dat Boxtel louter de grond verkoopt die traditioneel eigendom is van de gemeente. De 36 appartementen die gebouwd worden, variëren in grootte van 85 tot 115 vierkante meter. Daarnaast is het de bedoeling dat er enkele penthouses komen van circa 150 vierkante meter. Elk appartement beschikt over een parkeerplaats op de begane grond in een afgesloten binnenterrein. Bouwfonds verwacht dat men de appartementen aan de man kan brengen voor een prijs vanaf 199.500 euro vrij op naam.

Voor de winkels is 1.250 vierkante meter commerciële ruimte gereserveerd voor zowel kleinschalige als hoogwaardige detailhandel. ,,Daarbij moet je niet denken aan grootschalige winkelketens als Hema. Het aanbod varieert van een kapperszaak tot een bank. De belangstelling van bedrijven voor de commerciële ruimte loopt goed, want inmiddels hebben veel partijen zich aangemeld om een ruimte te huren. Het gaat om zowel landelijke organisaties als lokale partijen, waarbij ruimte is voor zo’n tien ondernemingen. Als alles meezit, wordt eind volgend jaar begonnen met de bouw”, zei directeur Jansma van Bouwfonds, die verwacht dat de appartementen interessant zijn voor onder meer starters met een redelijk inkomen en ouderen.

ABN/AMRO
Het huidige kantoor van ABN/Amro wordt gesloopt en gaat waarschijnlijk in een andere vorm onderdeel uitmaken van het Marktplan. Van Erp: ,,Om het plan te realiseren start de gemeente direct in het nieuwe jaar met een planologische procedure. Ook wordt nog archeologisch onderzoek in het gebied verricht. Het tijdpad is op dit moment zo dat de verkoop van de appartementen in de tweede helft van 2005 start”, aldus de wethouder.

,,Toen ik in maart 2002 wethouder werd, was het plan al bijna klaar, maar uiteindelijk heeft het een paar jaar geduurd voordat de plannen gerealiseerd zijn. Met name de discussies over een parkeerkelder zorgden voor vertraging. Rond de kerst 2003 was het zo dat de meningen van de gemeente en Bouwfonds tegenover elkaar stonden en we ons afvroegen of we door zouden gaan of niet. Uiteindelijk hebben we begin dit jaar onze schouders eronder gezet en dat heeft geresulteerd in het bereikte akkoord. ”

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Villa 't Hof wordt door de gemeente verkocht. Het monumentale pand zou in de ogen van het gemeentebestuur een horecafunctie kunnen krijgen.
23 december 2004

Print deze pagina

Terug