AFSCHEID NA RUIM DERTIG JAAR ACTIEVE POLITIEK

Fons van Elderen verlaat Boxtelse gemeenteraad

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Fons van Elderen verlaat na ruim dertig jaar de Boxtelse gemeenteraad. ,,Er is vaak op de man gespeeld. Ik ben echter zuiver op de graat en heb daarom een gerust geweten."

Na ruim dertig jaar neemt Fons van Elderen op 1 maart 2005 afscheid van de Boxtelse gemeenteraad. Hij doet dat precies een jaar voordat deze raadsperiode ten einde loopt. ,,Mijn partij, Boxtels Belang kan zich zo op eigen kracht op de verkiezingen voorbereiden", verklaart Van Elderen het moment om stoppen. Brabants Centrum blikt met de oud-wethouder terug op enkele zaken waarmee de op een na langst zittende politicus nadrukkelijk in het nieuws kwam.

THEATER
Bij de vorming van een nieuw college van B. en W. kreeg Van Elderen na de gemeenteraadsverkiezingen in 1998 de portefeuille 'Plan aan de Markt' toebedeeld. Belangrijk onderdeel daarvan vormde de bouw van een theater op de plek waar voorheen het politiebureau stond, maar dat vandaag de dag nog immer braak ligt. ,,Als Boxtels Belang waren we niet tegen de bouw van een theater, maar het was ook geen speerpunt van beleid. Toen tijdens de coalitieonderhandelingen bepaald werd dat ik als projectwethouder uitvoering moest gaan geven aan het Plan aan de Markt heb ik echter niet getwijfeld. Een grote meerderheid van de raad was immers voorstander van een theater."

Van Elderen vindt het jammer dat het Plan aan de Markt nooit de eindstreep heeft gehaald. ,,We waren heel ver gevorderd en hadden zelfs commerciële exploitanten die het theater wilden runnen zonder dat het de gemeente een cent zou kosten. Maar toen puntje bij paaltje kwam krabbelde de gemeenteraad terug. Steeds werden nieuwe problemen opgeworpen en ideeën aangedragen. Dat werkte enorm vertragend en zorgde ervoor dat de haalbaarheid van het project nooit écht goed is onderzocht. Uiteindelijk werd het plan afgeblazen en werden besprekingen gestart met het Jacob-Roelandslyceum." De school aan de Grote Beemd stond aan de vooravond van een grote verbouwing en uitbreiding en wilde graag een zaal met podiumvoorziening inrichten, waarvan ook de Boxtelse gemeenschap gebruik kon maken. Maar ook die vlieger ging uiteindelijk niet op.

,,Processen duren zó lang. Niemand durft knopen door te hakken. Terwijl je als raadsleden toch uit moet gaan van de goede bedoelingen het college; dat wil immers zo snel mogelijk zaken geregeld krijgen. Dat vertrouwen krijg je niet altijd en dat heeft me best gefrustreerd in de zeven jaar dat ik wethouder was. Je ontwikkelt een plan, maar kunt het niet afronden. Op het moment dat je een project overdraagt aan een opvolger start een hele nieuwe procedure. Resultaat is, dat we al jaren tegen een houten wand op de Markt aan zitten te kijken. Afbreken gaat heel snel, maar opbouwen..."

EUROPALAAN
Als wethouder van Openbare Werken was Van Elderen in de vorige raadsperiode verantwoordelijk voor de herinrichting van de Europalaan en Robert Schumanlaan in Boxtel-Oost. Het project leidde tot een fiks tekort voor de gemeente van maar liefst ruim 255.000 euro.

Voor deze budgetoverschrijding trok Van Elderen tijdens het slotdebat in september 2002 het boetekleed aan. Dat was enkele maanden nadat hij zijn wethouderszetel had moeten afstaan en was teruggekeerd in de gemeenteraad. Tegenslagen tijdens de aanleg van verkeersremmende maatregelen. Noodmaatregelen rond de feestdagen in december 2000, toen aanwonenden door hevige wateroverlast hun woningen nauwelijks meer konden bereiken. Een te krap opgesteld bestek. Het zijn enkele van de redenen waarom de uiteindelijke kosten opliepen tot 1,44 miljoen euro.

Van Elderen: ,,Tijdens de voorbereiding hebben technici veel zaken over het hoofd gezien. De aannemer (Heijmans Wegenbouw) en adviseurs (bureau Tauw dat de directie voerde) hebben de zaak gewoon belazerd. Alles wat gebeurd is heb ik voor mezelf op een rijtje en ik weet precies wie welke fouten heeft gemaakt. Toch heb ik geen behoefte om daarmee naar buiten te treden. Wat geweest is, is geweest. Het enige wat ik onbegrijpelijk vind is dat de raadsleden in de discussie over reconstructie onvoorwaardelijk geloofden wat de betrokken bedrijven inbrachten en twijfelden aan het eigen college. Dat heb ik nooit begrepen; in de meeste gevallen zijn politici juist sceptisch over hetgeen bedrijven zeggen. Ik had echter geen zin om er nog langer over te discussiëren. Dat is misschien ook wel mijn grootste fout: ik stop te vroeg met mezelf te verdedigen. Op een gegeven moment heb ik er genoeg van en geloof ik het wel."

Ondanks alle ophef rondom de afwikkeling van de reconstructie, is Van Elderen tevreden over het resultaat. ,,Het is volgens mij nooit onderzocht, maar ik ben ervan overtuigd dat de Europalaan veel veiliger is geworden."

BLONDINE
In februari 1998 – kort voor de gemeenteraadsverkiezingen - kwam Van Elderen in opspraak nadat dagblad De Telegraaf een verslag publiceerde van een rechtszitting in Den Bosch. De toenmalige wethouder werd door een Boxtelaar en de Haagse vriend van zijn zus ervan beschuldigd handtastelijk te zijn geweest na een avondje stappen in maart 1997. De twee jongens hebben Van Elderen en een metgezel daarop een pak slaag verkocht en zijn daarvoor veroordeeld.

Het voorval gebeurde op de rotonde Munsel, waar Van Elderen volgens eigen zeggen grappend opmerkte of het meisje op de bus stond te wachten. De mishandeling die daarna plaatsvond door de twee jongens was voor Van Elderen aanleiding om als getuige op te treden voor de aangifte door zijn metgezel. De poging om gerechtigheid te krijgen, pakte voor de politicus verkeerd uit. De Telegraaf kopte dat de Boxtelse loco-burgemeester een blondine had belaagd, maar Van Elderen heeft altijd elke vorm van handtastelijkheid ontkend. Die is ook nimmer bewezen. Desalniettemin leidde het voorval in de Boxtelse gemeenteraad tot felle kritiek op de in opspraak geraakte wethouder. Die voelde zich knap machteloos tegen de – zoals hij ze omschreef – roddelverhalen. Nu, bijna zeven jaar later wil Van Elderen er niet veel woorden meer aan vuil maken. ,,De twee jongens die voor de rechter moesten komen, zijn veroordeeld. Niet ik. Daarmee is voor mij de kous af. Dat met name de oppositie fel naar mij uithaalde begrijp ik wel. Wellicht zou ik in zo'n situatie zelf ook zo handelen."

LUNCHROOM
De toewijzing van een nieuwe lunchroom in het centrum van Boxtel aan Van Elderens zoon Wilko deed ook veel stof opwaaien. Velen veronderstelden dat Wilko een voorkeursbehandeling had gekregen om nabij de Zwaanse Brug de croissanterie Buchestelle (inmiddels omgedoopt tot Breaks) mocht openen. ,,Een zoon van een wethouder heeft dezelfde rechten als ieder ander. Dat Wilko de kans kreeg op deze locatie voor zichzelf te beginnen, gebeurde na een eerlijke en oprechte procedure. Er is niets gebeurd wat niet door de beugel kan. Als je weet dat je zuiver op de graat bent, hoef je je niet schuldig te voelen. Daarom kon ik er ook emotioneel goed mee omgaan. Nee, ik ben er nooit moedeloos van geworden."

De komst van een horecabedrijf aan de oever van de Dommel werd lange tijd tegengehouden door milieuvereniging Het Groene Hart. Die zorgde zelfs dat de bouwvergunning in 1998 na twee jaar nietig werd verklaard. Uiteindelijk ging de lunchroom in december 1999 open, maar Van Elderens zoon kon het financieel niet bolwerken. Na bijna drie jaar ging het horecabedrijf failliet. ,,Heel jammer. Economisch liep het bedrijf goed. De vele kosten die de aanloop met zich meebracht, heeft Wilko de kop gekost. Dat geeft geen lekker gevoel."

DEBATEREN
Je kunt het met hem eens zijn of niet. Feit is dat op het moment dat Fons van Elderen in de politieke arena het woord neemt, het debat er altijd een stuk levendiger op wordt. ,,Ik neem geen blad voor de mond en wil altijd graag de discussie op gang brengen. In de Boxtelse gemeenteraad is er wat mij betreft te weinig leven in de brouwerij", stelt Van Elderen.

Dat de plaatselijke politiek het publiek niet echt aanspreekt, denkt Van Elderen te kunnen duiden. ,,Er worden steeds meer vuistdikke nota's geschreven, vol moeilijke woorden. De politiek moet nu eens écht dichter bij de burger komen te staan. Ja, ja, ik weet het, dat roepen we al jaren. Maar het gebeurt niet of althans te weinig. Van de dingen die je als gemeente uitvoert, wordt 99 procent in Den Haag bepaald. Daar heb je als raad en college geen directe invloed op en toch discussiëren we er telkens over. Een van de weinige zaken waaraan we als gemeente zelf een bijdrage kunnen leveren is de directe leefomgeving. Zorgen dat de straatverlichting werkt, de stoeptegels recht liggen. Dat soort onderwerpen raakt de mensen dagelijks; daar moeten we zorgen dat we de zaakjes goed voor elkaar hebben."

Nu Van Elderen de actieve politiek verlaat, dient de vraag zich aan wie hem gaat opvolgen. Het raadslid Ad van de Wetering, met wie Van Elderen samen Boxtels Belang vertegenwoordigt in de gemeenteraad, wordt de nieuwe fractievoorzitter en zal als lijsttrekker fungeren in de aanloop naar de raadsverkiezingen in 2006. Jan de Leijer, momenteel lid van de raadscommissie Maatschappelijke Zaken, wordt voorgedragen als nieuw raadslid. ,,Op de achtergrond blijf ik actief voor Boxtels Belang. Ik zal me vooral toeleggen op het coachen van jonge mensen, die we gelukkig enkele in de partij hebben. Het zijn mensen met prima kwaliteiten, maar die nog ervaring moeten opdoen in het politieke spel. Daar wil ik me voor inzetten."

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Fons van Elderen stopt op 1 maart als raadslid. ,,Boxtels Belang heeft zo nog een jaar de tijd om zich op eigen kracht voor te bereiden op de verkiezingen."
23 december 2004

Print deze pagina

Terug