VERTROUWEN NA UNANIEM BESLUIT GEMEENTERAAD

Contactouders verruimen blikveld
naar Boxtel-Oost

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: 21 April 2004: prinses Máxima temidden van enkele contactouders. Van rechts naar links Truus Bos, Sevim Atalay, Ederne Smith, prinses Máxima, Angelina Geertruida en commissaris van de koningin Hanja Maij-Weggen. (Archieffoto Brabants Centrum).

Het bezoek van prinses Máxima was het hoogtepunt voor de acht contactouders in de wijk Selissenwal. Maar belangrijker nog dan de komst van de prinses was het unanieme besluit van de Boxtelse gemeenteraad om garant te staan voor het behoud van het contactouderproject. ,,Als prinses Máxima niet was geweest, was het zover niet gekomen”, blikt voorzitter Betsie van der Sloot van de Stichting Brede School Selissenwal terug.

De contactouders hebben een rumoerige periode achter de rug waarin vaak openlijk werd getwijfeld aan het voortbestaan van het zo bejubelde project. Ondanks alle lof was de financiële toekomst van het project onzeker. Waar zaken als sportstimulering en sociaal-cultureel werk vanuit het project Samen Tegelijk konden rekenen op voortzetting, bleef lange tijd onduidelijk of de contactouders hun werk in de wijk Selissenwal en daarbuiten zouden kunnen voortzetten.

Aan die onduidelijkheid kwam een einde in de begrotingsvergadering van de Boxtelse gemeenteraad. In die vergadering kwam de raad unaniem tot het oordeel dat Boxtel zich financieel garant moet stellen voor tekorten die ontstaan bij het contactouderproject. Tegelijkertijd gaan zowel de gemeente als de Stichting Brede School Selissenwal op zoek naar subsidiebronnen. ,,De gemeenteraad heeft een goed signaal afgegeven waarmee de rust is weergekeerd en we weer kunnen doen waar we goed in zijn”, zegt coördinator Marom Ayoubi.

NULPUNT
Het contactouderproject zal in 2005 de vleugels uitslaan over Boxtel, zo stellen voorzitter Van der Sloot en coördinator Ayoubi. Daarmee komt men tegemoet aan de wens die onder meer door het gemeentebestuur is geuit, maar die ook door prinses Máxima werd geformuleerd toen ze op woensdag 21 april een bezoek bracht aan Boxtel. De prinses, met onder meer oud-politicus Paul Rosenmöller actief in de commissie Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen, droeg de acht contactouders op zich in te zetten voor alle inwoners van Boxtel.

De eerste stap wordt gezet richting de wijk Boxtel-Oost, waar brede school De Wilgenbroek de thuisbasis moet worden voor de contactouders. Vanuit de brede school zullen onder meer contacten gelegd worden om allochtone ouders te stimuleren hun kinderen naar de peuterspeelzaal te sturen. Daarbij kan niet teruggevallen worden op bestaande netwerken; de contactouders beginnen in Boxtel-Oost helemaal op het nulpunt. Coördinator Ayoubi: ,,We hebben de laatste maanden gemerkt dat we ondanks alle aandacht nauwelijks bekend zijn in Boxtel-Oost. We beginnen dus vooraan met bijvoorbeeld huisbezoeken. Onze contacten met gevestigde groepen allochtonen zoals Turken, Marokkanen en Pakistani zijn goed, maar mensen uit bijvoorbeeld Irak en Afghanistan zijn nog altijd moeilijk bereikbaar.”

Onduidelijk is hoe de uitbreiding van activiteiten opgevangen kan worden. Voorzitter Van der Sloot erkent dat de inzet van de acht contactouders niet onbeperkt is en gedacht wordt aan uitbreiding, onder meer met stagiaires. ,,Het moet wel financieel haalbaar zijn”, vult Van der Sloot aan. De middelen om meer contactouders in te zetten lijken beperkt; het is van belang dat meer instanties een beroep doen op de diensten van de contactouders. Momenteel zijn enkele contactouders gedetacheerd bij DELTA Stichting Welzijn Boxtel. ,,Zo zouden er meer instanties moeten zijn”, meent de voorzitter.

MANNEN
Naast het bedienen van Boxtel-Oost streven de contactouders naar een grotere bereikbaarheid van mannen. De acht vrouwen hebben de voorbije jaren in de wijk Selissenwal heel veel vrouwen van uiteenlopende allochtone én autochtone groepen bereikt. De mannen zijn evenwel buiten beeld gebleven. Ook hier worden de woorden van prinses Máxima in de praktijk gebracht. De prinses riep de contactouders tijdens haar bezoek op ook mannen bij het project te betrekken. Van der Sloot: ,,Ze maakte daarbij een grap door te zeggen dat ze Willem-Alexander ook een keer naar Boxtel zou sturen.”

Het blijkt lastig om mannen bij het project te betrekken. Voor een computercursus aan Turkse mannen moest een mannelijke docent gezocht worden omdat ze geen onderwijs wilden volgen van een vrouw. Nog moeilijker blijkt het benaderen van Marokkaanse en Pakistaanse mannen; overwogen wordt om de groep contactouders uit te breiden met een of enkele mannen die door grote groepen worden geaccepteerd en op die manier als smeerolie kunnen fungeren.

Ondanks deze strubbelingen werkt het contactouderproject nog steeds goed, zo benadrukken Van der Sloot en Ayoubi. De uitstraling gaat verder dan Boxtel; onlangs verzorgde Ayoubi met de contactouders Anneke Iqbal en Sevim Atalay een presentatie in Soest. In deze gemeente werd een studiedag gehouden over ouderparticipatie in het onderwijs. Zowel Iqbal als Atalay zijn actief op basisschool De Walpoort, onder meer met de taalspeelgroep. ,,Ik verwacht dat we vaker benaderd zullen worden”, stelt coördinator Ayoubi.

FIETSCURSUS
De gebeurtenissen rond de moord op Theo van Gogh hebben de voorbije weken een schaduw over het contactouderproject geworpen. Na de euforie rond het bezoek van prinses Máxima was de stemming in de wijk Selissenwal minder goed.

Maar niet alleen landelijke gebeurtenissen beïnvloeden het succes van de contactouders en de integratie. De verhuizing van het Koning Willem I College van de Vic. van Alphenlaan naar brede school De Wilgenbroek leidde tot een enorme terugval in het aantal deelnemers aan taalcursussen. De oorzaak: veel allochtone vrouwen kunnen niet fietsen en hebben te weinig tijd om op en neer te lopen omdat ze dan niet op tijd terug zijn om de kinderen uit school te halen. De contactouders werken trouwens al aan een passende oplossing: een fietscursus.
23 december 2004

Print deze pagina

Terug