GEDEPUTEERDE LAMBERT VERHEIJEN NEEMT AFSCHEID

Uitkijktoren ’t Meulke geopend in Liempde

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Gedeputeerde Lambert Verheijen en zijn opvolger Annemarie Moons nemen de uitkijktoren 't Meulke aan de Meulekensweg te Liempde in gebruik

De burgemeesters van Boxtel, Best en Sint-Oedenrode, wethouders en tal van andere belangstellenden togen donderdagmiddag 9 december ondanks de gure weersomstandigheden naar het buitengebied van Liempde. Zij trotseerden de felle kou om getuige te zijn van de opening van uitkijktoren ’t Meulke in het Dommeldal aan de Meulekensweg en van de openingshandeling van het ontsnipperingsproject aan de Broekdijk.

Voordat de betrokken bestuurders en belangstellenden donderdag koers zetten naar de warmte van de tent aan de Broekdijk werd een korte bijeenkomst gehouden bij de uitkijktoren aan de Meulekensweg in Liempde. Directeur Jan Baan van Het Brabants Landschap benadrukte bij die gelegenheid dat de aandacht voor de natuur voortdurend aanwezig moet blijven.

,,Er worden miljarden euro’s besteed aan projecten als de HSL en de Maasvlakte, terwijl miljoenen euro’s besteed worden aan de natuur. Dat is een enorm verschil. Het belang van de natuur is groot, zonder natuur kunnen we niet overleven. Daarom zijn voorzieningen als de uitkijktoren in het Dommeldal en de natuurbrug tussen Boxtel en Best, die momenteel wordt gebouwd, van zoveel waarde voor het natuurgebied Het Groene Woud”, aldus Baan. ,,De uitkijktoren is een voorziening waarmee de natuur toegankelijk gemaakt wordt. Van daar uit heb je een prachtig zicht op het Dommeldal.”

De naam ’t Meulke heeft alles te maken met het feit dat in het bewuste gebied aan de Groote Waterloop tot in de negentiende eeuw een kleine molen heeft gestaan.

AFSCHEID
De opening van de uitkijktoren en de openingshandelingen iets verderop aan de Broekdijk stonden ook in het teken van het afscheid van gedeputeerde Lambert Verheijen van de provincie Noord-Brabant. Verheijen werd door enkele sprekers, waaronder burgemeester Jan van Homelen en wethouder Ger van den Oetelaar, die als ceremoniemeester fungeerde, geprezen voor zijn rol als een grote voorvechter van de totstandkoming van landschapspark Het Groene Woud. Verheijen vervulde donderdag een belangrijke rol.

Eerst mocht hij in het bijzijn van tientallen blauwbekkende belangstellenden samen met zijn opvolger Annemarie Moons de uitkijktoren in het Dommeldal in gebruik nemen. Aan het eind van de middag was Verheijen de aangewezen persoon om het laatste stukje van de 'puzzel' van een schets van het projectgebied Broekdijk-Liempdseweg, die in de tent aan de Broekdijk was opgehangen, te plaatsen. Vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten, waaronder burgemeester Van Homelen van Boxtel en zijn collega Peter Maas van Sint-Oedenrode, leverden ook een bijdrage aan het completeren van de puzzel.

De min of meer ludieke openingshandeling symboliseerde de samenwerking tussen de provincie en betrokken gemeenten als Boxtel, Best en Sint-Oedenrode. ,,Je ziet toch niet vaak dat door alle geledingen zo eensgezind wordt samengewerkt, maar in dit project staan alle neuzen dezelfde kant op”, zei de Rooise burgemeester Maas, die in zijn toespraak onder meer sprak over het ontsnipperingsproject aan de Broekdijk-Liempdseweg.

VEETUNNEL
Wethouder Van den Oetelaar gaf tijdens de bijeenkomst nabij de grens tussen Sint-Oedenrode en Boxtel aan dat de werkzaamheden aan de veetunnel aan de Broekdijk in de afrondende fase verkeren. De drukke verbindingsweg tussen beide gemeenten wordt omgevormd tot een weg waar niet harder gereden mag worden dan 60 kilometer per uur. Dieren kunnen de weg straks ongehinderd oversteken dankzij een aantal faunapassages.

De aanpak van de Broekdijk past in de plannen die moeten leiden tot de vorming van Het Groene Woud. De weg vormt een hindernis tussen natuurgebieden die aan weerszijden door onder meer Het Brabants Landschap beheerd worden. ,,Door de aanleg van een veetunnel en faunapassages wordt het gebied ontsnipperd en wordt de weg passeerbaar voor dieren”, liet ambtenaar Peter van Oers van de gemeente Boxtel eerder in deze krant weten.

De aanpak van de Broekdijk valt uiteen in drie fasen, waarvan de eerste fase bestaat uit het bouwen van de veetunnel op Boxtels grondgebied, op enkele honderden meters van de grens met Sint-Oedenrode. De tunnel heeft een hoogte van 250 centimeter en is vier meter breed. Van Oers: ,,De tunnelbak gaat niet helemaal de grond in, zodat de weg ter plaatse licht omhoog gaat. Zo’n verhoging dient meteen als snelheidsremmer.”

De sprekers stonden afgelopen donderdag niet lang stil bij de werkzaamheden aan de Broekdijk aangezien het afscheid van gedeputeerde Verheijen op het programma stond. Burgemeester Van Homelen liet zich in de tent nabij de veetunnel lovend uit over de verdiensten van Verheijen. ,,Lambert heeft altijd veel aandacht gehad voor Boxtel. De relatie is altijd heel goed geweest, heel constructief en coöperatief. ”

Van Homelen liet weten dat ter ere van de scheidend gedeputeerde nabij de veetunnel vier zogeheten steeliepen, die al in de middeleeuwen in Het Groene Woud voorkwamen, geplant zijn met de namen van zijn vier zonen Jan, Dirk, Bart en Geert. Verheijen was blij met deze geste. ,,Steeliepen zijn autochtone bomen, die weer terugkeren in landschapspark Het Groene Woud. Dat is een goede zaak. Het Groene Woud ontwikkelt zich tot een gebied met veel dynamiek en elan, meer zelfs dan internationaal bekende natuurgebieden als De Peel en de Biesbosch."

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: De scheidend gedeputeerde Lambert Verheijen bekijkt een van de vier steeliepen die ter ere van zijn persoon zijn geplant nabij de in aanbouw zijnde veetunnel ( op de achtergrond) in de Broekdijk. De bomen dragen de namen van zijn vier zonen: Jan, Dirk, Bart en Geert. Op de achtergrond kijken de Boxtelse wethouder Ger van den Oetelaar en de opvolger van Verheijen, Annemarie Moons, toe.
16 december 2004

Print deze pagina

Terug