SINT-PETRUS, HEILIG HART EN MARIA REGINA GAAN SAMEN

Parochies Boxtel fuseren in 2006

De in maart van dit jaar op aandringen van het bisdom opgestarte besprekingen om de Boxtelse parochies van Sint-Petrus, Heilig Hart en Maria Regina met ingang van 1 januari 2006 te laten fuseren, hebben succes gehad. De pastores en vice-voorzitters van de drie parochies hebben vorige maand hun handtekening gezet onder het projectvoorstel om tot een fusie te komen.

Dat de fusieonderhandeling tot concrete resultaten heeft geleid, is te lezen in parochieblad De Sleutel dat vorige week in de Sint-Petrusparochie werd verspreid.

De toekomstige fusieparochie krijgt de beschikking over twee kerkgebouwen: de Sint-Petruskerk in het centrum van Boxtel en de Heilig Hartkerk in de wijk Breukelen. De tijdelijke gebedsruimte waarover de Maria Reginaparochie momenteel beschikt in het gebouw van de voormalige Gezondheidsdienst voor Dieren aan de Molenwijkseweg, wordt met ingang van 2006 gesloten. Er komt geen vervangende gebedsruimte.

In de nieuwe fusieparochie gaat één pastoraal team en één parochiebestuur aan de slag. In principe wordt het pastoraal team gevormd door de pastores van de huidige drie parochies. Of dat straks ook in de praktijk het geval is, moet de komende maanden blijken, stelde deken Richard Niessen deze week in een reactie. ,,Het is bijvoorbeeld nog de vraag of pastoor Jo de Jong (Heilig Hart – red.) in functie blijft. Hij heeft ten slotte de pensioengerechtigde leeftijd al bereikt", aldus Niessen.

Pastoor De Jong vierde eerder dit jaar zijn veertigjarig priesterfeest. Tegenover deze krant liet hij zich toen nog niet uit over zijn toekomst en ook deze week bleef het een open einde toen hem gevraagd werd of hij het pastoraal werk na de fusie blijft vervullen. ,,Het is duidelijk dat ik me niet voor vele jaren meer zal binden en dat ik ook geen hoofdverantwoordelijkheid op me wil nemen. En wat de ontwikkelingen komend jaar brengen, daarover laat ik me nog niet uit."

Komend jaar wordt de voorgenomen fusie verder uitgewerkt door een werkgroep waarin van elk van de huidige parochies drie afgevaardigden plaatsnemen.

De fusie van de parochies is de afgelopen jaren meermalen in de publiciteit geweest. Met name rond de sloop van de Maria Reginakerk in de wijk Selissenwal is veel te doen geweest. Het teruglopend kerkbezoek noopt tot inkrimping van het aantal kerkgebouwen, stelt het bisdom. Het verlies van een eigen gebedsruimte is in de Maria Reginaparochie altijd fel bestreden. Men vreest het verlies van de eigen identiteit.

De identiteit van iedere parochie afzonderlijk dient na de fusie en tijdens de voorbereiding daarvan gerespecteerd te worden, hebben de onderhandelaars bepaald. ,,Wat dat betreft zou het wellicht het beste zijn dat er drie nieuwe pastores zouden worden benoemd", opperde pastoor De Jong.

De Jong voegde er meteen aan toe realist genoeg te zijn dat die kans zeer gering is. Nieuwe geestelijken staan niet in de rij om aan de slag te gaan. Het aantal priesters in dit bisdom is daarvoor te gering.
16 december 2004

Print deze pagina

Terug