OUDEREN LEVEN ONDER ERBARMELIJKE OMSTANDIGHEDEN

Boxtel steunt bouw zorgcentrum
in Salonta

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Straatbeeld van Salonta. (Archieffoto Brabants Centrum).

De Stichting Boxtel-Salonta heeft woensdag een ambitieus plan gelanceerd voor de bouw van een zorgcentrum voor ouderen in Salonta. Binnen enkele jaren moet in de Roemeense stad een bejaardenhuis verrijzen waar tenminste vijftig ouderen kunnen wonen. De Boxtelse gemeenschap wordt met allerlei acties nadrukkelijk betrokken bij de plannen, waarvoor een totaalbedrag van 300.000 euro nodig is. De helft van dat bedrag wordt gefinancierd door de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO).

Het plan voor de bouw van een zorgcentrum komt uit de koker van dominee Ferenc Miklo van de protestantse gemeente in Salonta. Miklo, die eerder het initiatief nam voor de bouw van de Peterschool die in 1997 werd geopend, heeft zich in een noodkreet aan de Stichting Boxtel-Salonta gericht en gewezen op de erbarmelijke omstandigheden waaronder veel ouderen in Salonta leven. Momenteel leven tenminste vijftig ouderen ver onder het bestaansminimum en ontberen hun vaak armzalige woningen elementaire voorzieningen als water, elektriciteit, riolering en verwarming. Deze mensen hebben dagelijks moeite om een maaltijd op tafel te brengen; voor kleding en schoeisel is geen geld.

Miklo heeft het plan opgevat voor deze groep ouderen een bejaardenhuis te bouwen. Hij beschikt inmiddels over een terrein waar het zorgcentrum zou kunnen verrijzen. Indien een naastgelegen terrein ook verworven kan worden, ontstaat de mogelijkheid het bejaardenhuis op termijn uit te breiden. De eerste schetsen laten zien dat het zorgcentrum ruimte biedt aan dertig ouderen; na uitbreiding zouden 62 ouderen gehuisvest kunnen worden. Miklo weet zich inmiddels gesteund door alle kerkgenootschappen in Salonta, te weten de katholieke kerk en twee orthodoxe kerken. De gemeente Salonta steunt de dominee ook, net als de politieke partijen die in de gemeenteraad van de Roemeense plaats zitten.

MULTIFUNCTIONEEL
De Stichting Boxtel-Salonta, die kort na de val van het regime van dictator Ceaucescu werd opgericht, steunt de plannen van Miklo eveneens. Achter de schermen wordt al enkele maanden gewerkt aan een bouwplan dat uiteindelijk door de inwoners van Salonta gerealiseerd moet worden. Deze week presenteerde voorzitter Jos Geerts van de stichting de plannen, samen met architect Piet Snijders en Martien van Beurden, directeur bouwzaken van de Zorggroep Elde. Beiden leveren, elk vanuit hun eigen vakgebied, een bijdrage aan de uitwerking van de plannen. Ook ondernemer Jack van Geel is onlangs tot de werkgroep toegetreden.

De bouw van het zorgcentrum zal in vier fasen plaatsvinden, zo maakt architect Snijders duidelijk. Als eerste wordt aan de straatzijde van het perceel een gebouw neergezet dat in totaal vijftien kamers herbergt waarin dertig ouderen kunnen wonen. In eerste instantie worden twee mensen op één kamer gehuisvest, in een later stadium kunnen de kamers samengevoegd worden, zodat kleine appartementen ontstaan voor bijvoorbeeld oudere echtparen. Alle kamers krijgen een ’natte cel’ met wastafel, douche en toilet. In de eerste fase worden ook voorzieningen als een dokterskamer, een receptie, een grote badkamer en een personeelsruimte opgenomen. Naast het trappenhuis wordt ruimte vrijgelaten, zodat in de toekomst een lift gebouwd kan worden.

In de tweede fase wordt een eetzaal en restaurant gerealiseerd, waar de bewoners hun dagelijkse maaltijden kunnen gebruiken. In dit gebouw komt ook een gebedsruimte. ,,De ruimte wordt multifunctioneel ingericht, zodat er voor de gemeenschap van Salonta activiteiten gehouden kunnen worden, zoals informatiebijeenkomsten of huwelijksfeesten. De multifunctionaliteit draagt bij aan een gezonde exploitatie”, stelt Snijders. In de derde fase komen vertrekken voor de keuken, de wasserij, de strijkerij en de drogerij. De Boxtelse architect werkt met ziel en zaligheid aan de plannen. ,,Ik heb in Salonta veel ellende gezien en voel een sterke betrokkenheid met deze mensen. We mogen ze niet aan hun lot overlaten.”

ACTIEPLAN
De Stichting Boxtel-Salonta begroot de kosten voor de nieuwbouw van het zorgcentrum op 300.000 euro. Het bejaardenhuis zal fasegewijs gebouwd worden; naar verwachting kan de bouw van de diverse vleugels plaatsvinden in de periode 2005-2007. Omdat de NCDO – een instelling van de rijksoverheid – de bedragen die de stichting inzamelt verdubbelt, is een bedrag van 150.000 euro nodig. ,,Met 5.000 euro kunnen we één bejaarde een plek geven”, rekent voorzitter Geerts voor. ,,Dat betekent dat we genoeg hebben aan dertig keer vijf mille. Dankzij de medewerking van de NCDO is elke euro twee euro waard.”

Geerts vertelt dat zijn stichting de schouders wil zetten onder een groot aantal acties die geld in het laatje moeten brengen. Momenteel wordt gewerkt aan een actieplan, dat onder meer bestaat uit het aanschrijven van ruim 650 bedrijven, instellingen en particulieren. Verder wordt de hoop gevestigd op het lokale verenigingsleven, dat bijvoorbeeld sponsoracties zou kunnen houden. Architect Snijders sluit niet uit dat ook een huis-aan-huis collecte wordt gehouden; zo’n actie leverde begin jaren tachtig op één dag 40.000 gulden op voor de restauratie van de Sint-Petrustoren.

Ter ondersteuning van de activiteiten van de Stichting Boxtel-Salonta is een comité van aanbeveling gevormd. Daarin hebben zitting burgemeester Jan van Homelen, directeur bouwzaken Martien van Beurden van de Zorggroep Elde, notarus Huub van Susante, dominee Wim Reedijk van de protestantse gemeente Boxtel en werkgeversvoorzitter Gerard Hexspoor. Zij tonen hiermee hun betrokkenheid voor het project.

De Stichting Boxtel-Salonta heeft de Stichting Brabant-Bihor, die ook in Salonta actief is, geïnformeerd over de plannen. Voorzitter Geerts denkt dat deze stichting, die zich al vele jaren richt op materiële hulp, een belangrijke bijdrage kan leveren, bijvoorbeeld door de levering van goederen aan het zorgcentrum.

ROEMEENS PROJECT
De Stichting Boxtel-Salonta benadrukt dat het plan voor de bouw van een zorgcentrum een project is voor én door de inwoners van Salonta. Geerts: ,,De plannen worden door de Roemenen uitgewerkt en gerealiseerd. Wat dat betreft is de werkwijze identiek als in 1997, toen in Salonta de Peterschool werd gebouwd voor verstandelijk gehandicapte kinderen.” Die plannen kregen veel steun vanuit Boxtel, ook financieel, maar het werk werd verricht door Roemeense architecten, aannemers en installateurs. De Peterschool werd later uitgebreid met een gymzaal en een slaapzaal. ,,We richten ons vooral op de overdracht van kennis en willen graag adviseren bij grote projecten”, stelt de voorzitter.

Directeur bouwzaken Van Beurden van de Zorggroep Elde vult aan dat het project een ideale mogelijkheid is om de Nederlandse visie op zorg en dienstverlening over te brengen naar Roemenië. Daarnaast sluit hij niet uit dat materialen en goederen die vrijkomen bij de sloop van zorgcentrum Simeonshof in 2005 bruikbaar zijn voor de nieuwbouw in Salonta. ,,Belangrijk is wel dat we deze mensen spullen geven waarmee ze nog lange tijd kunnen doen. Het zou niet gepast zijn om de mensen in Salonta op te schepen met afdankertjes, die we hier naar de milieustraat zouden brengen.”

Momenteel wordt in Salonta al nagedacht over de toewijzing van de eerste zorgwoningen. Er bestaan plannen om een onafhankelijke indicatiecommissie in het leven te roepen, die ervoor moet zorgen dat alle bevolkingsgroepen kans krijgen een plek in het zorgcentrum te krijgen. In Salonta leven mensen van Hongaarse en Roemeense komaf. Daarnaast zijn er diverse religieuze groeperingen. ,,Iedereen moet een eerlijke kans krijgen en er moet gekeken worden naar de zorgbehoefte. Afkomst, religie of etnische achtergrond mag bij de toewijzing geen rol spelen”, vindt Geerts.

SOCIAL CARE
De voorzitter van de Stichting Boxtel-Salonta zegt dat momenteel alle aandacht uitgaat naar het organiseren van acties die geld moeten opleveren voor het zorgcentrum. Daarnaast werkt hij in betrekkelijke stilte aan een ander project dat op korte termijn gerealiseerd moet worden in Salonta. Het betreft de social care service, een gaarkeuken waar de armste inwoners van Salonta dagelijks terechtkunnen voor een warme maaltijd. Dit project wordt in Roemenië gedragen door de zusterstichting Salonta-Boxtel en de gemeente Salonta. ,,Ik sluit niet uit dat de social care service in de eerste periode voor de maaltijden van het nieuwe bejaardenhuis gaat zorgen omdat de keuken dan nog niet klaar is”, stelt Geerts.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Dominee Miklo Ferenc is de drijvende kracht achter de bouwplannen voor een bejaardenhuis in Salonta. (Archieffoto Brabants Centrum).
9 december 2004

Print deze pagina

Terug