ONDERNEMERS RIJDEN OVER 'AUTO(S)LUWE' ROUTE B. EN W.

Protestlunch trekt honderden demonstranten

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Zelfs glühwein ontbrak niet tijdens de lunch die in de marktkramen werd uitgedeeld.

Gehoopt werd op duizend mensen, maar uiteindelijk kwamen maar een paar honderd belangstellenden af op de woensdagmiddag door Boxtel Breed gehouden manifestatie op de Markt. Van half een tot half twee waren alle Boxtelaren uitgenodigd om deel te nemen aan een 'protestlunch', waarbij de gratis broodjes kroket, worstenbroodjes, erwtensoep en verschillende dranken goed in de smaak vielen. ,,Dat gratis eten is een leuke bijkomstigheid, maar ik ben hier vooral om de actie van Boxtel Breed tegen de verkeersplannen van het college te ondersteunen", liet bezoeker Johan van den Boer weten.

Enkele bezoekers meenden gisteren te weten waardoor de opkomst minder groot was dan verwacht. ,,Veel mensen denken dat het niet nodig is om te komen omdat de buit toch al zo goed als zeker binnen is. Het plan is immers door een meerderheid van de politiek afgekeurd", aldus een van de bezoekers, die liever anoniem wenste te blijven. ,,Veel mensen moeten gewoon werken en kunnen hier daarom niet naartoe komen", zei Cor van der Sloot.

,,Ik ben hier niet gekomen voor de gratis lunch, maar vooral om de actie van Boxtel Breed te ondersteunen. Ik woon aan de Kapelweg en ben zelf lid van de buurtvereniging Smalwatervallei. Wij zijn tegen de plannen van het college en ondersteunen het protest van Boxtel Breed. We willen graag dat het centrum ook in de toekomst bereikbaar blijft. Ik ben hier om mijn stem te laten horen."

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: De kou werd verdreven met warme snert. De bekers gaan tot op de bodem leeg...

Ook Johan van den Boer was naar de Markt gekomen, niet alleen uit nieuwsgierigheid, maar ook met het doel de actie van protestgroep Boxtel Breed te ondersteunen. ,,Ik kan wel thuis blijven, maar daar heeft ook niemand iets aan", aldus Van den Boer. ,,Ik ben het eens met de acties van Boxtel Breed omdat ik de plannen van het college niet echt concreet vind. Er zitten wel goede dingen in, maar over het algemeen zijn het vooral lapmiddelen. Het zijn plannen, waarbij men vooral naar de korte termijn kijkt in plaats van ver vooruit te kijken. Belangrijk is dat een plan gemaakt wordt waarmee Boxtel vele jaren vooruit kan."

Op het gebied van verkeer zijn er volgens Van den Boer vaker foutjes gemaakt in Boxtel. ,,Ik denk daarbij aan rotondes die een half jaar nadat ze klaar waren weer moesten verdwijnen. Hoe ik over de actie van Boxtel Breed denk? Ik vind het een grandioos initiatief en een goed teken dat er zoveel vrijwilligers bij betrokken zijn. Je kunt wel zien dat er iets aan de hand is en dat er echt iets leeft onder de mensen in Boxtel."

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Woensdagmiddag, half een: actievoerders stromen samen. In de marktkramen delen vrijwilligers van Boxtel Breed snert, koffie en broodjes uit.

Riek van Loon, die als vrijwilliger actief was bij een van de kraampjes, toonde zich ook kritisch over verkeersplannen van het college. ,,Het zijn niet bepaald vaklui daar in het gemeentehuis. Deze actie vind ik daarom een prima zaak, want het is belangrijk dat de mensen ook kunnen meepraten en een beetje inspraak hebben. Door deze acties gebeurt dat ook."

PROTESTRIT
Voorafgaand aan de manifestatie werd door vertegenwoordigers van bedrijven deelgenomen aan een protestrit over de verfoeide 'auto(s)luwe' route van het college van B. en W. De route ging via de dubbele overweg, Tongeren, Mezenlaan, Essche Heike, Molenwijkseweg, Parkweg, Baandervrouwenlaan, restaurant De Ketting, Bosscheweg, Clarissenstraat naar de Markt. Boxtel Breed had de bedrijven opgeroepen om deel te nemen aan de rit met bedrijfswagens, tractoren, loaders en motoren.

'We maken een protestrit over de auto(s)luw route van B. en W. om voor eens en altijd aan te tonen dat deze route totaal ongeschikt is als noordelijke ontsluiting', aldus de organisatie in de oproep aan alle bedrijven. 'Gedraag u als een dame/heer in het verkeer. De tocht moet netjes verlopen. We moeten positieve reclame maken.'

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Hoewel hun ideeën over de afwikkeling van het verkeer in de toekomst ver uiteenlopen, kon er best gelachen worden in gesprekken tussen actievoerders en gemeentebestuur. Dat blijkt wel uit deze ontmoeting tussen burgemeester Jan van Homelen en bewoner Harrie de Bie van Boxtel-West. De protestdemonstratie op de Markt verliep gisteren heel gemoedelijk.

De deelnemers aan de protestcolonne verzamelden zich gisteren na afloop van de rit door Boxtel rond twaalf uur op de Markt, die op dat moment nog een verlaten indruk maakte. ,,In het begin viel de opkomst wat tegen, later kwamen er nog wat voertuigen bij en werd de colonne wat groter", liet bedrijfsleider Martien van de Sande van het aan de Kapelweg gevestigde Brezan Automaterialen in Boxtel weten. Hij was een van de chauffeurs die deelnam aan de protestrit door het dorp.

,,Het is een ongelukkig tijdstip, maar opvallend was dat het vooral de kleine ondernemers zijn die in de stoet waren terug te vinden. Er waren nauwelijks grote bedrijven vertegenwoordigd en weinig vrachtwagens. Wat ik van de route vind? De weg is veel te smal, er zijn te veel bochten, waardoor er veel oponthoud is", aldus Van de Sande.

,,Wat mij betreft komt er een autotunnel in het verlengde van de Baroniestraat, al begrijp ik ook wel dat de mensen in die straat daar niet op zitten te wachten, maar als wij dat hele stuk moeten gaan omrijden, kost dat enorm veel tijd. Misschien dat ze een voorziening kunnen maken die wel voor personenauto's, maar niet voor vrachtwagens toegankelijk is."

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Demonstreren zit deze tweeling al vroeg in het bloed. Maar ook: lekker smullen van het uitgedeelde worstenbrood. Natuurlijk met een actiepet.

AFWEZIGHEID
Jan Vervoorn. mede-organisator van de protestrit, kon de afwezigheid van grote Boxtelse bedrijven verklaren. ,,We hebben er bewust voor gezorgd dat er geen grote vrachtwagencombinaties meerijden. Daarom zijn er veel kleinere bestelwagens en weinig grote vrachtwagens, want we willen geen anti-reclame maken. De stoet is bewust klein gehouden en daarnaast hebben we de deelnemers gevraagd om zich goed te gedragen in het verkeer. We willen sympathie kweken bij de mensen en er niet voor zorgen dat we het verkeer gaan platgooien", aldus Vervoorn.

,,De rit die we vandaag gemaakt hebben, maakt duidelijk dat die weg niet geschikt is om duizenden voertuigen per etmaal op los te laten. Het gaat om een leef- en woongebied. Als de Keulsebaan gestremd zou raken, zouden alle vrachtwagens door dat gebied moeten. Dat kan echt niet over die weg, dat zou een ramp zijn."

Vrijwilligers waren gistermiddag druk bezig bij de kramen om het aanwezige publiek en de deelnemers aan de actie te voorzien van onder meer koffie en erwtensoep. Bedrijfswagens, tractoren en andere bedrijfsvoertuigen stonden strategisch opgesteld naast het plein om zo de doorgang voor de bezoekers niet te beletten. Overal waren slogans als 'Hoort Boxtel-West voortaan bij Haaren?' en 'Dit verkeersplan spoort echt niet' te lezen. Her en der waren brievenbussen te zien waarin het publiek protestbrieven van Boxtel Breed, na deze ondertekend te hebben, kon deponeren. Van deze mogelijkheid werd door veel bezoekers gebruik gemaakt.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: De broodjes kroket gaan erin als koek.

De actie op de Markt trok ook de aandacht van veel scholieren van het Jacob-Roelandslyceum. In grote vaart stapten zij op de kramen af waar de worstenbroodjes en de broodjes kroketten gratis verstrekt werden. ,,Nee, wij komen niet alleen voor het gratis eten, maak ook om de actie te ondersteunen", verzekerden de scholieren, die net als veel andere sympathisanten voor een groot deel met rode petten getooid waren.

Nellie Spierings (74) liet eerlijk weten vooral uit nieuwsgierigheid naar de Markt te zijn gekomen. ,,Ik ben het eens met de actie van Boxtel Breed, maar het is ook leuk om hier een beetje rond te kijken. Bovendien is het eten gratis, dan hoef ik vandaag niet meer te koken. Voor mij is dit vooral ook een leuk uitje."

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Diverse raadsleden gaven gisteren gehoor aan de oproep van Boxtel Breed om de handtekeningen tegen het verkeersplan in ontvangst te komen nemen. Hier zijn de fractievoorzitters van VVD en CDA met elkaar in gesprek: Ton Jonkers (links) en Pieter Springer.
9 december 2004

Print deze pagina

Terug