BOXTELAAR GIJS VAN DEN BRAND IN NIEUW BESTUUR

Opkomst verkiezingen waterschap
naar dieptepunt

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Watergraaf Peter Glas is teleurgesteld over de bijzonder lage opkomst bij de verkiezingen voor een nieuw bestuur van Waterschap De Dommel.

De opkomst bij de verkiezingen voor een nieuw bestuur van Waterschap De Dommel heeft een dieptepunt bereikt. Slechts 19,4 procent van de 878.118 kiesgerechtigden in het stroomgebied van het in Boxtel gevestigde waterschap bracht via internet of post de stem uit. In 1998 ging 25,5 procent van de stemgerechtigden naar de stembus. In totaal 18 van de 45 bestuurders zijn herkozen; onder de nieuwkomers is de jeugdige Boxtelse student Gijs van den Brand (25).

Watergraaf Peter Glas toonde zich donderdagavond in het waterschapshuis aan de Bosscheweg in Boxtel teleurgesteld over de bijzonder lage opkomst. ,,Jammer dat de democratie steeds minder aandacht trekt”, hield hij de aanwezigen in de grote vergaderzaal voor. Glas had gehoopt op een opkomst van 25 tot 30 procent, zeker omdat voor het eerst ook via internet gestemd kon worden.

Volgens de watergraaf heeft het waterschap alles in het werk gesteld om aandacht te vragen voor het werk dat wordt verricht. Glas: ,,Al jaren proberen we op alle manieren kenbaar te maken waar we voor staan. Met stemmen via internet dachten we echt dat we de opkomst een positieve wending zouden kunnen geven. Helaas is die wens niet uitgekomen en dat noopt tot nadenken, zonder dat we het houden van verkiezingen ter discussie moeten stellen.”

Glas benadrukte dat het waterschapsbestel niet op de helling hoeft door de lage opkomst. Ook denkt hij niet dat het belastingsysteem veranderd moet worden. ,,Doordat we als overheidsorganisatie belasting heffen, moet er democratische controle zijn. De vraag is alleen hoe je die controle wilt inrichten.”

De watergraaf opperde de suggestie om de waterschapsverkiezingen in heel Nederland op dezelfde datum te houden. Verder zou het omvormen van een personenstelsel naar een lijstenstelsel een stimulans voor de kiezer kunnen zijn, zo verwacht Glas. Ook studeert het waterschapsbestuur op plannen om leden van het dagelijks bestuur aan te stellen als portefeuillehouder, zodat ze als een soort wethouders in de diverse stroomgebieden aan de slag gaan.

De watergraaf bekende na afloop van het officiële programma in het waterschapshuis dat tijdens de verkiezingsperiode al snel duidelijk werd dat geen hoge opkomst in het verschiet lag. ,,In de regio Rijnland werd ook gestemd via internet en daar bleef men steken op een opkomst van 17 procent. Toen zagen we in dat we ook hier geen 25 of 30 procent zouden halen”, aldus Glas.

Ondanks de lage opkomst beschouwt hij de verkiezingen als een groot democratisch goed, dat niet verloren mag gaan. Glas denkt dat het een belangrijke taak is voor alle overheden, ook het waterschap, om de burger te bereiken. ,,Dat kan door veel in de krant te komen en te blijven uitdragen waar je als waterschap voor staat. We moeten ruchtbaarheid geven aan de activiteiten die we doen. We moeten de deuren openzetten, schoolklassen binnenhalen.”

NIEUW GEZICHT
Een nieuw gezicht in het waterschapsbestuur is de Boxtelse student Gijs van den Brand, die in de categorie ingezetenen in stemdistrict 1 een van de zeven beschikbare zetels voor zich opeiste. Van den Brand kreeg 2.673 stemmen en moest daarmee slechts vier kandidaten voorlaten, onder wie de Vughtse wethouder en waterschapsbestuurder Ton Jenniskens en Johan Martens uit Biezenmortel. Martens is kartrekker van de Duinboeren.

Van den Brand toonde zich blij verrast met zijn verkiezing. Hij kreeg met name publiciteit door media in Boxtel en omgeving actief te benaderen. Verder zag hij kans door te dringen tot een studentenblad VVAH van de HAS, de opleiding waar de Boxtelaar de studie milieutechnologie voltooide. Thans studeert Van den Brand milieu- maatschappijwetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en is hij vooral begaan met milieu- en natuurkwesties. ,,Water heeft daarbij mijn bijzondere belangstelling en ik wil me graag gaan bezighouden met de regionale vertaling van de plannen om rivieren meer ruimte te geven”, aldus Van den Brand. Hij sprak de hoop uit dat hij zijn universitaire stage mogelijk kan gaan invullen bij Waterschap De Dommel of iets vergelijkends. ,,Misschien kan ik later wel aan de slag bij het waterschap, hoewel het volgens de regels niet altijd mogelijk is om als bestuurder ook bepaalde functies te bekleden.”

De andere Boxtelse kandidaten, Wim van der Heijden (1.121 stemmen) in de categorie ingezetenen en Adriaan van Zwam (710 stemmen) in de categorie gebouwd, drongen niet door tot het waterschapsbestuur. Agrariër Jan van Kasteren uit Lennisheuvel keert na tien jaar zitting te hebben gehad in het waterschapsbestuur niet terug. ,,Ik ben op een leeftijd gekomen die aangeeft dat je het stokje moet overgeven aan jongeren”, reageerde Van Kasteren tijdens de verkiezingsbijeenkomst in het waterschapshuis. Hij bekleedde een zetel binnen de categorie ongebouwd.

UITSLAG IN CIJFERS
Van de 878.118 kiesgerechtigden in het stroomgebied van Waterschap De Dommel vulden 170.223 mensen (19,4 procent) hun stembiljet in. Daarvan bleken 5.024 biljetten (0,6 procent) ongeldig. 30 Procent van de stemmen werd uitgebracht via internet, de overige 70 procent kwam binnen via de post. ,,Het stemmen per internet is heel goed gegaan en kan als voorbeeld dienen voor andere overheden”, stelde watergraaf Glas. Hij vult aan dat de verkiezingswebsite van het waterschap 50.000 keer is bezocht. 25 Procent van de internetstemmers heeft de stemwijzer bekeken, 9 procent heeft aangegeven niet te zullen stemmen zonder internet. Met name jongere kiesgerechtigden hebben gestemd via internet.

De opkomst in de drie districten binnen het stroomgebied van het waterschap was nagenoeg gelijk en schommelde tussen de 19,0 en 21,1 procent. Per categorie vallen de grote verschillen in opkomstcijfers op. Van de ingezetenen en huiseigenaren gingen respectievelijk 19,4 en 19,0 procent stemmen. De mensen in de categorie ongebouwd (veelal boeren – red.) kwamen tot een opkomst van 27,8 procent. Opvallend hoog was de opkomst in de categorie bedrijfsgebouwd: 71,1 procent. Het gaat hier om stemmen van leden van de Kamer van Koophandel.

Vrouwen gaan in het nieuwe waterschapsbestuur een grotere rol spelen. De 45 zetels worden verdeeld over 78 procent mannen en 22 procent vrouwen. De bestuursperiode 1998-2004 kende slechts 13 procent vrouwen. Van de veertien 'groene’ kandidaten op de kieslijst zijn er tien gekozen.

ENQUÊTE
Aan de hand van een enquête via internet werd gekeken waarom veel mensen niet meedoen aan de waterschapsverkiezingen. Volgens watergraaf Glas zijn verschillende redenen genoemd: vergeten, geen tijd, geen interesse, niet weten waar het om gaat en niet belangrijk. ,,Wat opvalt in de enquête is dat de naamsbekendheid van het waterschap is gegroeid naar 97 procent. Bovendien bleek 78 procent van de ondervraagden bekend met de verkiezingen en geven burgers ons een waardering van een 7 of een 8. Blijkbaar doen we het dus goed, maar dat komt niet tot uiting bij deze verkiezingen.”
2 december 2004

Print deze pagina

Terug