HISTORISCHE SPOORLIJN RAAKT IN ONBRUIK

ProRail ontkoppelt Duits Lijntje van spoorwegnet

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van de spoorwegovergang van het Duits Lijntje in de Oirschotseweg.

Spoorwegbedrijf ProRail gaat het Duits Lijntje loskoppelen van de spoorbaan Boxtel-Eindhoven. In 2006 wordt de laatste wissel nabij de Parallelweg-Zuid weggehaald; alle spoorwegovergangen worden al op korte termijn ontdaan van knipperlichten en andere installaties. ProRail ontkent dat sprake is van opheffing van de spoorlijn, maar in de praktijk lijkt het lot van het in 1869 aangelegde Duits Lijntje bezegeld.

De plannen van railinfrabeheerder ProRail zijn onlangs uitgelekt via nieuwsgroepen van spoorwegliefhebbers op internet. Toen deze week duidelijk werd dat de plannen ook in de media zouden verschijnen, heeft ProRail inderhaast een brief naar alle gemeenten langs de spoorlijn gestuurd. Gemeenten waren nog niet geďnformeerd over de plannen, terwijl onder meer in de Liempdse buurtschap Kasteren al enkele spoorwegovergangen zijn ontmanteld.

Woordvoerder Moniek Rouweler van ProRail maakt duidelijk dat het spoorwegbedrijf onlangs de enige gebruiker van het Duits Lijntje, Cehave Landbouwbelang in Veghel, heeft gepolst of er nog belangstelling is voor de spoorlijn. Aanleiding vormen de hoge onderhoudskosten waarvoor ProRail zich jaarlijks geplaatst ziet. Volgens Rouweler heeft Cehave Landbouwbelang het contract opgezegd, maar het veevoederbedrijf in Veghel ontkent dat ten stelligste. Cehave Landbouwbelang is volgens woordvoerder Jacques Brummans niet door ProRail geďnformeerd over de plannen voor het Duits Lijntje.

Vooral de wissel nabij de Parallelweg-Zuid blijkt een dure voorziening. Het onderhoud van alle installaties op en langs het Duits Lijntje kost zo’n 150.000 euro per jaar. ,,Daar staan geen inkomsten tegenover en in wezen heb je het hier over belastinggeld”, aldus ProRail-woordvoerder Rouweler. Ze geeft aan dat het spoorwegbedrijf naast de onderhoudskosten kampt met vandalisme; regelmatig worden knipperlichten en andere installaties langs het Duits Lijntje vernield. ,,Zolang de spoorbaan nog in gebruik is, moet alles snel hersteld worden.”

CEHAVE-CONTRACT
Cehave Landbouwbelang heeft het Duits Lijntje altijd aangehouden als noodvoorziening; bij bevriezing van de Zuid-Willemsvaart zou het bedrijf goederen per spoor kunnen aan- en afvoeren. Volgens diverse mensen die dicht bij het Duits Lijntje wonen, heeft Cehave Landbouwbelang de spoorlijn al enkele jaren niet meer gebruikt.

Woordvoerder Rouweler stelt dat ProRail na contact te hebben gehad met Cehave Landbouwbelang een verzoek bij het Ministerie van Verkeer & Waterstaat heeft ingediend om het Duits Lijntje op te heffen. Dat verzoek is niet gehonoreerd omdat het ministerie volgens Rouweler wil voorkomen dat de spoorbaan nooit meer gebruikt kan worden. ,,In formele termen gesproken raakt het Duits Lijntje straks in onbruik. Als zich in de toekomst een vervoerder aandient die de spoorlijn weer wil gaan gebruiken, is ProRail verplicht én graag bereid om de aansluiting weer tot stand te brengen.”

In zo’n geval moet een nieuwe vervoerder wel voldoen aan een aantal voorwaarden om te voorkomen dat ProRail veel geld investeert in een voorziening die niet levensvatbaar is. Volgens de woordvoerder van ProRail zijn die voorwaarden nog niet vastgesteld. In de praktijk lijkt de haalbaarheid van een rendabele verbinding via het Duits Lijntje gering. Eerdere initiatieven voor een interlokale (bus)verbinding over de spoorbaan of lightrail tussen Boxtel en Veghel bleken niet levensvatbaar.

PLANNING
ProRail had reeds een planning gemaakt voor de ontmanteling van het Duits Lijntje, maar die is deze week aangepast. Aanvankelijk zou binnen tien tot twaalf weken de laatste wissel worden verwijderd en de spoorlijn op die manier losgekoppeld worden van het spoorwegnet. Op dit moment wordt echter uitgegaan van het weghalen van de wissel in 2006. ,,De wissel wordt wel vastgezet, zodat er minder onderhoud is", aldus woordvoerder Rouweler.

Nadat het Duits Lijntje in onbruik is geraakt, moet ProRail de bermen lans de spoorbaan blijven onderhouden. Ook de beweegbare brug over de Zuid-Willemsvaart blijft ProRail onderhouden. Dat geldt ook voor de brug over de Dommel in Kasteren, die onlangs als voorbeeld van industrieel erfgoed is aangewezen als rijksmonument. Deze brug moet behouden blijven.

Volgens Rouweler staat ProRail positief tegenover plannen van de Heemkundekring Boxtel om nog voor de definitieve ontkoppeling van het Duits Lijntje een afscheidsrit met een stoomtrein te organiseren. Die afscheidsrit zou eigenlijk op korte termijn in het dienstrooster moeten worden ingepast omdat ProRail de wissel al binnen tien tot twaalf weken wilde verwijderen. Het spoorwegbedrijf gaf aanvankelijk te kennen niet bereid te zijn de ontmanteling van de laatste wissel uit te stellen. Nu de wissel pas in 2006 wordt verwijderd, is er meer tijd voor de Heemkundekring. ,,Als de Heemkundekring een aanvraag indient om een stoomtrein te laten rijden, zullen we een aannemer inschakelen om de wissel tijdelijk weer in bedrijf te nemen."

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: ProRail heeft alle voorzieningen bij de spoorwegovergang aan de Molendijk-Gemondesestraat weggehaald.
2 december 2004

Print deze pagina

Terug