STEUN VOOR VERKEERSPLAN CENTRUM AUTOLUW

Bewoners Baroniestraat op de bres

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Een van de twee spandoeken die de actiegroep Baroniestraat en omgeving heeft opgehangen om haar mening te ventileren hangt aan het hekwerk op de brug in de Mgr. Wilmerstraat.

De grootschalige publiciteitscampagne tegen het verkeersplan Centrum Autoluw die door de gezamenlijke bezwaarmakers onder de naam Boxtel Breed wordt gevoerd, stuit op verzet in de Baroniestraat. ,,De lobby voor een noordelijke ontsluiting dreigt te ontaarden in een actie om de permanente doorgaande weg dwars door het centrum te projecteren. Niet van deze tijd", vindt Diny Bertens van de actiegroep Baroniestraat en omgeving.

Als de dubbele overweg in de Tongersestraat wordt vervangen door een autotunnel in het verlengde van de Baroniestraat wordt het hier een racebaan. Nu zijn er al vaak levensgevaarlijke situaties door vrachtverkeer dat hier helemaal niet behoort te komen. De tijd van vroeger (voor de opening van de Keulsebaan – red.) willen we niet terug."

'ZEGENING'
Woordvoerster Diny Bertens is duidelijk in haar kritiek tegen 'Boxtel Breed'. Hoewel ze begrip toont voor de bezwaarmakers tegen Centrum Autoluw, heeft de Boxtelse ook zorgen. ,,Boxtel Breed heeft kennelijk geen begrip voor de huidige en toekomstige verkeersoverlast in de Baroniestraat en omgeving. Zo'n autotunnel draagt in ieder geval niet bij aan een duurzame en veilige oplossing in het centrumgebied. Als die autotunnel er komt, zullen hier in de buurt veel huizen te koop komen te staan", voorspelt Bertens die samen met haar man Manuel al 33 jaar in de Baroniestraat woont en er jarenlang een sigarenmagazijn runde.

Toen Bertens in het weekeinde bij buurtbewoners een pamflet afleverde om voor de raam te hangen, ondervond ze veel steunbetuigingen. ,,De mensen zijn blij dat de bezwaarmakers nu tegengas krijgen. Wij zijn voorstander van het verkeersplan zoals dat door het college van B. en W. is ontwikkeld. Dat zullen we ook laten horen. Als het plan op 2 december door de Boxtelse politiek besproken wordt, zitten wij op de publieke tribune."

De opening van de Keulsebaan in 1995 was een 'zegening', stelt Bertens. ,,Geen vrachtauto's meer die vanaf vijf uur 's ochtends door de straat denderen. Sindsdien is echter het autoverkeer zodanig toegenomen dat we wederom op een zegening hopen: het afsluiten van de dubbele overweg voor auto's."

Het actiecomité in de Baroniestraat ondervindt ook steun van bewoners in de Van Hornstraat. Ook die voorzien een sterke toename van het autoverkeer voor hun deur als de dubbele overweg plaatsmaakt voor een autotunnel. ,,Vandaar dat wij met onze actie de keuze van het college van B. en W. voor 'Centrum Autoluw' kracht willen bijzetten."

SPANDOEK
Nu al is de Baroniestraat in de ogen van de bewoners een knelpunt. Dat wordt geïllustreerd met lange files bij de verkeerslichten, stank en lawaai van remmende en optrekkende auto's en een onveilige situatie voor fietsers. ,,Met een autotunnel wordt het alleen maar erger. Een goede ontsluiting gaat óm het centrum, niet erdoorheen. Een fietstunnel in plaats van de dubbele overweg is oké, maar tegen een autotunnel zeggen we nee", aldus Bertens.

Maandag zijn in de Mgr. Wilmerstraat en de Van Hornstraat spandoeken opgehangen waarmee de bewoners hun sympathie voor Centrum Autoluw tot uiting brengen. Ook zijn pamfletten met de leus 'Fietstunnel OK; autotunnel nee' tegen bomen en lantaarnpalen bevestigd. Onder de leerlingen van de Angelaschool wordt een handtekeningenactie gehouden.

De actiegroep Baroniestraat en omgeving roept mensen die vóór het plan Centrum Autoluw zijn op, zich te laten horen door te bellen naar het gemeentehuis (telefoon 65 59 11) of hun standpunt via de website van de gemeente Boxtel (www.boxtel.nl) kenbaar te maken.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: De bewoners van de Baroniestraat en Mgr. Wilmerstraat vinden het prima als er in plaats van de dubbele overweg een fietstunnel naar bedrijventerrein Ladonk wordt aangelegd. Een autotunnel op die plek, zoals de bezwaarmakers van Boxtel Breed wensen, zien ze niet zitten.
25 november 2004

Print deze pagina

Terug