VERPLEEGHUIS TONEEL VOOR SUIKERFEEST WALPOORT

Hand in hand voor vrede in Liduina

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Jong en oud, moslim en christen: hand in hand zingen ze voor de vrede in verpleeghuis Liduina.

Als alle mensen op aarde hand in hand tezamen gaan, heeft het leven veel meer waarde, breekt eindelijk de vrede aan.

Bovenstaande woorden werden woensdag 17 november gezongen door de leerlingen van basisschool De Walpoort en de bewoners van verpleeghuis Liduina. Ter afsluiting van de ramadan verzorgden hoofdzakelijk kinderen van allochtone afkomst van de Selissenwal een feestelijk optreden in het Boxtelse verpleeghuis. De bewoners genoten van het jaarlijkse suikerfeest. ,,Dit moeten ze vaker doen. Zo leren we elkaar beter kennen", glundert Bep van Huizen. Op de stoel ernaast valt Albert Buurman haar bij: ,,Dit is heel goed. Onbekend maakt onbemind. We hebben er echt iets van opgestoken."

Met een modeshow, een slagwerkconcert en tal van lekkere hapjes probeerden grotendeels islamitische leerlingen van de van oorsprong katholieke Walpoortschool een brug te slaan met de autochtone ouderen in Boxtel. In die opzet zijn de initiatiefnemers helemaal geslaagd. De bewoners van Liduina amuseerden zich in de aula van het verpleeghuis opperbest. Er werd gezongen en gelachen. Zelfs de armen ging bij tijd en wijle de lucht in. Ook van de vaders en moeders van de allochtone kinderen die hun kroost vergezelden tijdens het bezoek aan het verpleeghuis.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Sinds enkele maanden leren de kinderen van De Walpoort trommelen door meester Harrie Bekkers. De bewoners van Liduina genoten van het geroffel.

Naast de inbreng van de kinderen riepen vertegenwoordigers van zowel de Turkse als de Marokkaanse moskee in Boxtel op om te werken aan de vrede, hand in hand. ,,We hebben van God of Allah genoeg gekregen om goed samen te leven. Vijandschap is overbodig", stelde imam Serafettin Özdemir van de Turkse gemeenschap. Zijn Marokkaanse collega Mohamed Haya las en zong teksten voor uit de koran, het heilige boek van de islam. Haya benadrukte dat het christendom en de islam veel dezelfde profeten erkennen.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Modeshow door De Walpoort: Nederland en Marokko arm in arm.

Dat het suikerfeest op grootschalige wijze in Liduina is gevierd, heeft alles te maken de geweldsuitbarstingen tegen moslims na de moord op cineast Theo van Gogh, nu ruim twee weken geleden. ,,We waren voordien al van plan om naar Liduina te gaan, maar door de ontwikkelingen van de laatste tijd is besloten het groter aan te pakken", vertelt directeur Niek Scholts van De Walpoort.

In de papieren editie van Brabants Centrum meer aandacht voor het suikerfeest in het Liduinaverpleeghuis.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Directeur Niek Scholts van De Walpoort, voorzitter Ramazan Atalay en imam Serafettin Özdemir van de Turkse moskee en burgemeester Jan van Homelen (v.l.n.r.) nemen een voorproefje van het buffet met lekkernijen die door enkele moeders zijn klaargemaakt.
18 november 2004

Print deze pagina

Terug