LOODZWARE BETONNEN LIGGERS OP BOVENDEK GEPLAATST

Bouw natuurbrug trekt veel belangstellenden

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Een vrachtwagen voert een van de loodzware betonnen liggers aan met daarop de naam van de natuurbrug over de A2 tussen Boxtel en Best: Het Groene Woud.

De bouw van natuurbrug Het Groene Woud over de rijksweg A2 tussen Boxtel en Best heeft afgelopen weekeinde veel belangstellenden getrokken. In totaal worden ruim tachtig betonnen liggers van elk zo’n twintig ton geplaatst op de voorziening. Afgelopen weekeinde werden de eerste 42 liggers met een reusachtige hijskraan op de natuurbrug getakeld, net als de zogeheten randbalken waar de automobilisten zicht op hebben als ze richting de natuurbrug rijden. In het weekeinde van 26 tot en met 29 november worden de overige betonnen liggers geplaatst.

De drukste snelweg van Nederland ging afgelopen weekeinde dicht in de richting ’s-Hertogenbosch-Eindhoven. Het was de bedoeling dat de afzetting zou duren van vrijdagavond 12 november tien uur tot maandagochtend 15 november vier uur, maar omdat de werkzaamheden voorspoedig verliepen, ging de A2 zondagochtend 14 november om zeven uur alweer open.

,,De bouwoperatie bij de natuurbrug is prima verlopen en heeft afgelopen weekeinde niet voor grote verkeersopstoppingen gezorgd", aldus projectleider Gerard Pullens van Rijkswaterstaat. ,,Eind november gaat de rijksweg in de omgekeerde richting Eindhoven-Den Bosch op slot voor het verkeer."

Afgelopen weekeinde werden de betonnen liggers aangebracht op de natuurbrug over de rijstroken richting Eindhoven, in het tweede weekeinde wordt het bovendek over de rijstroken richting Den Bosch geplaatst. De werkzaamheden zijn volgens Rijkswaterstaat zo ingrijpend dat het sluiten van de rijksweg noodzakelijk is, wat mede verband houdt met de veiligheid van het verkeer en de wegwerkers. Wel blijft tijdens de afsluiting van de A2 een rijstrook beschikbaar voor de hulpdiensten.

,,Het kan zijn dat we zondag al klaar zijn met de werkzaamheden, maar omdat je altijd rekening moet houden met tegenslag is de deadline op maandagochtend vier uur vastgesteld. Dan moet de weg in ieder geval weer open”, liet projectleider Pullens zaterdagochtend ter plaatse weten. ,,Vandaag worden alle 42 liggers geplaatst en worden de zogeheten randbalken, waar de automobilisten zicht op hebben vanaf de snelweg, bevestigd. In het beton van die balken is de naam van de natuurbrug gegoten: Het Groene Woud. Zo weten de mensen tenminste waar ze zich bevinden.”

REGENVAL
Door hevige regenval was het terrein rond de natuurbrug zaterdag veranderd in een grote modderpoel. In de ochtenduren konden de medewerkers van Ballast Nedam Infra hun werk echter doen onder een blauwe hemel en liet de zon zich met enige regelmaat zien. Gelokt door het fraaie weer togen vele belangstellenden naar het bouwterrein om met eigen ogen te zien hoe de hijskraan de loodzware liggers naar het bovendek van de natuurbrug takelde.

,,De betonnen liggers komen uit Friesland en zijn opgeslagen in Vianen”, vertelde Pullens, die zaterdag een rondleiding verzorgde op het bouwterrein en daarbij ook naar het bovendek van de natuurbrug toog. Vanaf die plek had men een fraai uitzicht op de lege rijksweg in de richting naar Eindhoven enerzijds en het voortrazende verkeer in de richting Den Bosch anderzijds.

,,Vooraf was aangekondigd dat de liggers in drietallen aangevoerd zouden worden door speciale vrachtwagencombinaties, maar in plaats van drie is er voor gekozen maar één ligger per vrachtwagen aan te voeren. In totaal rijdt een tiental vrachtwagens op en neer om de liggers naar deze locatie te brengen."

Pullens vervolgt: ,,Behalve het aanbrengen van de betonnen liggers, worden dus ook randliggers geplaatst en vinden dit weekeinde op het bovendek werkzaamheden plaats, waaronder het aanbrengen van de wapeningsstaven voor de later te storten betonvloer. Dit houdt simpel gezegd in dat het beton verstevigd wordt door ijzer. De vele zakken op het bovendek die gevuld zijn met zand, zijn aangebracht om de tussenvloer op hun plaats te houden. Zondag gaan we onder meer ook de verlichting aanbrengen onder de natuurbrug.”

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Medewerkers van aannemer Ballast Nedam Infra aan het werk op de natuurbrug. De zakjes op de achtergrond zijn gevuld met zand en bedoeld om de zogeheten tussenvloer op de plaats te houden.

TRANSPARANT
De veelbesproken voorziening - de eerste natuurbrug in Brabant met een prijskaartje van ruim 9 miljoen euro - heeft een lengte van 52 meter en wordt 50 meter breed. De natuurbrug heeft van maaiveld tot maaiveld een lengte 200 meter. Voor de weggebruiker is van een grotere afstand duidelijk zicht op de groene verbinding van Het Groene Woud, doordat gebruik gemaakt wordt van balusters (palen van verschillende hoogten – red.) en faunaraster bovenop de natuurbrug. Dit schept volgens Rijkswaterstaat 'een mooie transparante doorkijk, waardoor een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen de snelheid van het wegverkeer en de rust van de natuur'.

De natuurbrug wordt zeven meter hoog. Het is de bedoeling dat de zijkanten van het ecoduct ingericht worden met aarden wallen om geluid en licht afkomstig van de rijksweg tegen te houden. Afrastering moet voorkomen dat dieren op de weg raken. Speciaal voor amfibieën worden aan weerszijden van de brug poelen aangelegd; een deel van het ecoduct wordt op kunstmatige wijze van een natte zone voorzien om kikkers en salamanders de kans te geven om het ecoduct over de rijksweg over te steken. Rondom de natuurbrug worden grote bomen geplaatst.

Pullens: ,,De verwachting is dat natuurbrug Het Groene Woud in het voorjaar van 2005 opgeleverd wordt. Het is de bedoeling dat de betonnen constructie in januari klaar zal zijn, daarna volgt de ecologische inrichting van de natuurbrug. Op de natuurbrug wordt door een nauwkeurige opbouw van lagen grond de directe leefomgeving nagebootst. De nabootsing van de leefomgeving is belangrijk omdat alleen met een natuurlijke omgeving op de natuurbrug, die overeenkomt met de directe omgeving, de dieren geneigd zijn over te steken.”

De opbouw van de grondlagen is van bovenaf als volgt: een zogeheten leeflaag van 5 tot 10 centimeter met takjes en bladeren en zaden uit het gebied, een laag 'gebiedseigen' grond variërend van 50 tot 60 centimeter die zand en leem bevat. Het geheel maakt 'schijnwaterstanden' mogelijk, die weer gunstig zijn voor de flora en fauna die houden van redelijk vochtige tot natte omstandigheden, zoals in de omgeving. De stronken van de bomen die gerooid zijn voor de aanleg van de natuurbrug worden hergebruikt in een stobbenwal op dezelfde natuurbrug.

CRUCIAAL ONDERDEEL
De natuurbrug tussen Boxtel en Best, die de natuurgebieden De Mortelen en De Scheeken verbindt, is volgens de plannenmakers een cruciaal onderdeel in de keten van natuurgebieden die langzamerhand ontstaat in de Meierij. De aaneensluiting van natuurgebieden aan weerszijden van de rijksweg A2 is alleen mogelijk door een brede natuurbrug aan te leggen waarover dieren zich kunnen verplaatsen. Stichting Het Brabants Landschap, een van de initiatiefnemers van de bouw van de natuurbrug en de toekomstige beheerder, gaat bijhouden welke dieren en planten zich gaan verplaatsen.

Het is de bedoeling dat de voorziening tal van dieren de kans biedt om de nu onneembare hindernis zonder gevaar te kruisen. Naast reeën en dassen zullen onder meer marters en bunzingen, hazen, konijnen amfibieën en insecten van de natuurbrug gebruik gaan maken. Zover is het echter nog niet. Eerst moeten in het weekeinde van 26 tot en met 29 november nog de resterende betonnen liggers geplaatst worden. Voor degenen die het afgelopen weekeinde geen getuige konden zijn van de werkzaamheden bij de natuurbrug een uitgelezen kans om alsnog een kijkje te nemen bij de spectaculaire operatie tussen Boxtel en Best.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Terwijl medewerkers van Ballast Nedam Infra aan het werk zijn op de natuurbrug, raast het verkeer in de richting Den Bosch over de A2. De rijstroken in de richting Den Bosch–Eindhoven waren afgelopen weekeinde, tot zondag 07.00 uur, afgesloten voor het verkeer.
18 november 2004

Print deze pagina

Terug