LIDY IETSWAART 25 JAAR VOORLICHTER BIJ GEMEENTE

’Vertrouwensrelatie tussen gemeente en burger is belangrijk’

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Lidy Ietswaart is 25 jaar voorlichter van de gemeente Boxtel. ,,Als ik iets zeg dat later niet waargemaakt kan worden, dan vind ik dat heel erg.”

Haar kantoor beschouwt ze als een buitengewoon bevoorrechte plek, haar overvolle bureau biedt een terugblik op 25 jaar communicatie tussen het gemeentebestuur van Boxtel en de burgers. Vandaag viert Lidy Ietswaart (56) haar zilveren jubileum als voorlichter bij de gemeente Boxtel. ,,Ik hou van de overheid en vind het fijn om met het publiek belang bezig te zijn.”

Het cruciale sollicitatiegesprek met gemeentesecretaris Jo Bastings vond plaats in dezelfde kamer die alweer een aantal jaren het domein is van de afdeling voorlichting. In 1979 voelde Bastings de in Den Haag geboren voorlichtster aan de tand over communicatie met burgers. ,,Ik herinner me als de dag van gisteren dat hij me vroeg welke aanpak ik zou kiezen als Boxtel de Markt autovrij zou maken. Omdat iedereen op de Markt komt, stelde ik dat iedereen geïnformeerd zou moeten worden. De gedachte dat je zo’n stap met elkaar moet zetten vond hij denk ik heel geruststellend en constructief.”

De kamer van Ietswaart en collega Harrie Heerkens is een zoete inval. Letterlijk vanwege de snoepjes en chocolaatjes in de mandjes en trommeltjes, maar ook figuurlijk. Ambtenaren voeren hier overleg over de communicatie van gemeentelijk beleid. Journalisten van nieuwsblad en dagblad kloppen aan zonder zich bij de receptie te melden. Veel burgers weten de weg via het opstapje naar de leeskamer waar alle gemeentelijke plannen ter inzage liggen. ,,De leeskamer is altijd een belangrijke plek gebleven, ook al liggen de stukken tegenwoordig in de bibliotheek en kunnen mensen terecht op internet”, zegt Ietswaart. Met de vermeende stormloop rond het veelbesproken verkeersplan Centrum Autoluw valt het wel mee; de bestemmingsplannen buitengebied en de 30-kilometerzone in Liempde trokken meer publiek.

Ietswaart trad in dienst van de gemeente Boxtel in een periode dat de overheid veel nadrukkelijker dan voorheen naar de mensen toe wilde. ,,Ik was aanvankelijk in beeld voor de functie van ’inspraakcoördinator”, blikt ze terug. ,,Boxtel had juist een uitvoerig debat over bouwen in West achter de rug en vooral inspraak was een hot item in die dagen. Het waren de jaren waarin commissievergaderingen openbaar toegankelijk werden. Boxtel liep écht voorop in die dingen. De openheid van besturen was toen heel vernieuwend en ik heb de indruk dat het gemeentebestuur daar toen echt vorm aan wilde geven.”

Tijdens haar loopbaan bij de gemeente Boxtel verdubbelde het ambtenarenkorps. Belangrijk aandachtspunt was de interne communicatie. ,,Als er zo’n brede bezetting is, is het de kunst om alles van elkaar te weten en dat niemand het nieuws in de krant moet lezen”, zegt Ietswaart. Ze erkent dat het nog steeds wel eens een ’worsteling’ is om iedereen te informeren. Een intern informatiebulletin, opgezet met oud-gemeentesecretaris Piet Buytels, bleek een goed middel om ambtenaren een beeld te geven van alle actuele ontwikkelingen die in het gemeentehuis speelden.

NIET AFSCHERMEN
De contacten met de lokale pers bestempelt Ietswaart als een onmisbaar onderdeel in haar werkzaamheden. Voor journalisten is ze meestal het eerste aanspreekpunt. ,,De perscontacten zijn niet alleen leuk, maar ook belangrijk om op die manier voeling te houden met de inhoud van het beleid dat hier gemaakt wordt”, zegt ze. De voorlichter is blij dat in Boxtel geen Haagse toestanden heersen waarbij voorlichters bestuurders afschermen en influisteren. ,,In een kleinere gemeente doen bestuurders de persvoorlichting zelf. Ik denk dat het goed is dat bestuurders goed bereikbaar zijn voor de pers. Zo worden ze regelmatig geciteerd en staan ze dichter bij de burgers.”

Ietswaart merkt op dat met name onder burgemeester Jan van Homelen voor deze aanpak is gekozen. Onder zijn voorgangers was het gebruikelijk dat journalisten werden doorverbonden naar afdelingshoofden die informatie moesten geven over de meest uiteenlopende projecten. ,,Dat vereiste van de ambtenaren grote zorgvuldigheid omdat ze spreken namens het college van B. en W. In zo’n situatie bestaat de kans dat je als gemeentebestuur de greep verliest, dus ik denk dat er veel te zeggen is voor de manier waarop we het thans doen.”

Voor de receptie die ze vanmiddag in het gemeentehuis heeft gehouden, verzamelde Ietswaart een groot aantal artikelen, folders, posters, kaarten en boekwerkjes. Ze maakte er een mini-expositie van om een beeld te geven van het werk dat de afdeling voorlichting de voorbije jaren heeft geproduceerd. Wat opvalt is de vroege aandacht voor het milieu. ,,In de jaren tachtig is de basis gelegd voor het groene en duurzame imago dat Boxtel zo graag uitdraagt”, stelt Ietswaart.

Ze doelt op acties van wethouder Jan Spijkers om klein chemisch afval in te zamelen en de plannen van wethouder Rikie van den Aker om de plastic tasjes weer te vervangen door de boodschappentas. ,,Ambtenaren én bestuurders hebben duurzaamheid altijd belangrijk gevonden. In Boxtel was al snel een gewillig oor voor bijvoorbeeld inzameling van oud papier of de aanschaf van een compostbak. Het heeft geresulteerd in grote projecten, zoals IRMA, Dommel door Boxtel en de nota Plattelandsvernieuwing. Nu loopt Boxtel voorop en denk ik dat wethouder Ger van den Oetelaar precies op het goede moment is gekomen.”

Ietswaart vult aan dat onder het huidige college ook sociale duurzaamheid op de agenda is geplaatst. ,,Boxtel kende in de wijk Selissenwal problematiek die past bij de grote stad. De revitalisering gaat zorgen voor een ommekeer.” Ze vindt dat de burgers in Boxtel aardig met elkaar omgaan en de bereidheid tonen zuinig om te gaan met hun woonplaats. Het is in haar ogen van groot belang dat er een goede band is tussen het gemeentebestuur en de burgers. ,,Betrouwbaarheid is hét kernpunt. Een goede vertrouwensrelatie tussen overheid en burger is heel belangrijk.” Als voorlichter komt het erop aan dat je nooit liegt, zegt Ietswaart. ,,Als ik iets zeg dat later niet waargemaakt kan worden, dan vind ik dat heel erg.”
18 november 2004

Print deze pagina

Terug