'VRIENDEN VAN BELAPDI' ONTVANGT DELEGATIE MINSK

Wit-Russen willen leren van Boxtelse gehandicaptenzorg

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: De delegatie uit Belarus bracht onder meer een bezoek aan het Saltho-project 'Sterk in Werk'. Hier krijgt men uitleg over de wijze waarop jongeren met opvoedkundige problemen worden voorbereid op een plek in de reguliere arbeidsmarkt.

Een twaalfkoppige delegatie uit Wit-Rusland verblijft deze en volgende week in Nederland op uitnodiging van de Boxtelse Stichting Vrienden van Belapdi. Mensen die werkzaam zijn bij zorginstellingen en ambtenaren van het ministerie en stadsbestuur uit Minsk nemen een kijkje in de keuken van lokale dagbestedingsprojecten voor gehandicapten in Nederland.

Zondag werd de delegatie uit Belarus op luchthaven Schiphol verwelkomd door Wim Ketelaars en Paul van Alphen van de Stichting Vrienden van Belapdi. Het Boxtelse tweetal zet zich al enkele jaren in om de gehandicaptenzorg in de voormalige Sovjetrepubliek te helpen. In het bijzonder bekommeren zij zich om de dagbestedingsprojecten die de Stichting Belapdi in Wit-Rusland opzet.

PRAKTIJKERVARING
Maandagochtend werd het gezelschap uit Minsk in de oude raadzaal van het Boxtelse gemeentehuis ontvangen door burgemeester Jan van Homelen en wethouder Anton van Aert (Sociale Zaken). Zij toonden een warme interesse voor de gehandicaptenzorg in Wit-Rusland en kregen te horen dat de bezoekers zich deze week vooral laten informeren over de wijze waarop politiek, onderwijs, zorginstellingen en werkgevers samenwerken om mensen met een geestelijke of lichamelijke handicap toch een zinvolle dagtaak te geven. Daarvoor worden bezoeken afgelegd aan diverse bedrijven en instellingen.

Zo is onder meer het banenproject Sterk in Werk bezocht op Saltho. Hier worden jongeren met opvoedkundige problemen voorbereid op een plek in het reguliere arbeidsproces. Gastheer Van Alphen geeft leiding aan het Saltho-onderdeel Sterk in Werk; zijn collega Ketelaars heeft als directeur van de MichaŽlschool op het Saltho-terrein veel ervaring met jongeren die afhankelijk zijn van orthopedagogische hulp.

De samenwerking op het gebied van gehandicaptenzorg tussen de verschillende disciplines in Wit-Rusland laat nog veel te wensen over, vertelde delegatieleidster Maria Siniakevich. ,,Ik was twee jaar geleden al in Boxtel en heb toen met eigen ogen kunnen zien dat die samenwerking in Nederland veel beter georganiseerd is. Vandaar dat we nu vertegenwoordigers van de rijksoverheid en het stadsbestuur hebben meegenomen om te laten zien hoe de gehandicaptenzorg hier vorm krijgt", stelde Siniakevich.

Volgende week splitst de delegatie zich op in twee groepen. Zes vertegenwoordigers van bestuurlijke organisaties oriŽnteren zich verder op de beleidsmatige invulling van de gehandicaptenzorg. De zes overigen Ė allen mensen die dagelijks concreet hulp bieden aan gehandicapten Ė gaan praktijkervaring opdoen bij dagbestedingsproject De Werf aan de Nieuwe Nieuwstraat en de WSD Groep op bedrijventerrein Ladonk.

VEEL VROUWEN
Het viel wethouder Van Aert op dat de groep uit Wit-Rusland bijna geheel uit vrouwen bestaat. Slechts een man maakt deel uit van de delegatie. Het rollenpatroon in Wit-Rusland is nog erg traditioneel, vertelde Siniakevich: ,,De zorgtaken worden vrijwel volledig door vrouwen uitgevoerd. Mannen worden geacht te zorgen dat het geld verdiend wordt. Van de 65 hulporganisaties die in Wit-Rusland actief zijn, worden er slechts vier geleid door een man." Toch leidt die situatie er in de ogen van de delegatieleidster niet toe, dat mannelijke beleidsmakers onvoldoende overtuigd raken van de noodzaak van een goede gehandicaptenzorg. ,,We boeken goede resultaten en hebben geen gebrek aan medewerking", aldus Siniakevich.

De Stichting Belapdi is in 1991 opgericht door moeders die zich het lot aantrokken van gehandicapte kinderen en jongeren in staatsinrichtingen. Hun leefomstandigheden waren abominabel. Samen met Elena Novik, die ook deel uitmaakt van de delegatie die nu in Boxtel vertoeft, is Siniakevich een oprichtsters van en drijvende krachten achter Belapdi. Met financiŽle steun van onder meer Unicef en hulporganisaties in Nederland, Duitsland en Zweden werden door Belapdi vanuit de Wit-Russische hoofdstad Minsk diverse regionale steunpunten opgezet voor dagopvang.

De Boxtelse instelling 'Vrienden van Belapdi' heeft in de afgelopen jaren diverse acties georganiseerd om geld en materiaal bijeen te krijgen voor een dagcentrum dat vergelijkbaar is met De Werf in Boxtel. Gehandicapte jongeren kunnen daar eenvoudige werkzaamheden verrichten in een bakkerij, een hoveniersbedrijf en een copyshop. Onder meer kwam de opbrengst van de vorig jaar door de Stripe Big Band uitgebrachte kerst-cd ten goede aan het hulpproject.
11 november 2004

Print deze pagina

Terug