SPANNINGEN OOK VOELBAAR IN REGIO BOXTEL

Politie surveilleert vaker, langer
en zichtbaar

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van de samenkomst van allochtone en autochtone Boxtelaren in De Rots. De Turkse moskee Mevlana nam ter gelegenheid van de vastenmaand Ramadan het initiatief voor een wederzijdse ontmoeting.

De moord op cineast en columnist Theo van Gogh en de reeks aanslagen op islamitische gebouwen zorgen ook in Boxtel voor de nodige spanningen. Maar waar in andere gemeenten de emoties hoog oplopen, lijken in Boxtel rust en respect te overheersen. ,,Het gaat hier voortreffelijk”, zegt burgemeester Jan van Homelen over de wijze waarop autochtonen en allochtonen samenleven.

Korpschef Erik Akerboom van de politie Brabant-Noord heeft woensdag tijdens overleg met alle burgemeesters in de regio benadrukt dat sprake is van 'verhoogde waakzaamheid' na de moord op Theo van Gogh en de aanslagen op scholen in Eindhoven en Uden. Akerboom heeft gesteld dat de politie vaker, langer en zichtbaar gaat surveilleren, zo laat zijn woordvoerder weten. De politie werkt volgens Akerboom nauw samen met betrokken organisaties, zoals moskeebesturen en de leiding van scholen.

De politie in het district Aa & Dommel heeft volgens woordvoerder Ivo Oosterbaan geen aanwijzingen dat zich in Boxtel problemen zouden kunnen voordoen. Na de moord op Theo van Gogh heeft het korps evenwel besloten extra te surveilleren bij onder meer de Turkse moskee Mevlana nabij Hoogheem en bij basisschool De Walpoot, waar veel islamitische kinderen zitten.

Oosterbaan benadrukt dat de politie niet 24 uur per dag voor de deur ligt, maar wel een extra oogje in het zeil houdt. ,,Het valt op dat de mensen in Boxtel meer dan elders begrip voor elkaar hebben en goed met elkaar omgaan”, zegt Oosterbaan. Hij verwijst naar de diverse projecten die onder meer door de contactouders in de wijk Selissenwal zijn opgezet, waardoor bruggen zijn geslagen tussen diverse bevolkingsgroepen.

Dat zegt ook burgemeester Jan van Homelen, die zondag tijdens een samenkomst in de Turkse moskee Mevlana wees op de wijze waarop in Boxtel aan solidariteit en integratie is gewerkt. ,,Zo’n project als De Smaak van Boxtel is een perfect voorbeeld van het nastreven van solidariteit. We moeten elkaar blijven zoeken in de dialoog.”

ACHTERSTAND
Burgemeester Van Homelen heeft evenals de politie geen aanwijzingen dat in Boxtel intolerant gedrag te verwachten is. Tijdens de bijeenkomst in de moskee, die al langer op de agenda stond en niet werd gehouden naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh, zei de burgemeester dat geweld niet getolereerd zal worden. ,,We veroordelen geweld en staan niet toe dat mensen misbruik maken van hun positie.”

Van Homelen erkent dat de gebeurtenissen in het land mogelijk ook in Boxtel schade aanrichten aan het werk dat door bijvoorbeeld de contactouders is verricht. ,,De achterstand moet zo snel mogelijk weer worden ingehaald”, meent hij. Dat zegt ook Marom Ayoubi, coördinator van de contactouders. Ayoubi verwacht dat de contactouders door de nasleep van de moord op Theo van Gogh een paar stappen achteruit hebben gezet.

Ayoubi stelde deze week geen ongeregeldheden te verwachten in Boxtel. Tijdens verschillende activiteiten in de wijk Selissenwal, zoals de koffie-inloop, was geen sprake van een andere houding ten opzichte van moslims. ,,In Boxtel is in het verleden al veel werk gedaan en daar plukken we nu de vruchten van. Hier kennen de mensen de kanalen en kunnen we als contactouders wellicht een voortrekkersrol gaan spelen.”

Op dit moment nemen de contactouders nog een afwachtende houding aan. Coördinator Ayoubi merkt op dat de emoties in bepaalde bevolkingsgroepen ook in Boxtel hoog zijn opgelaaid. Scholen maar ook de contactouders vangen deze signalen op. ,,Als de rust een beetje is weergekeerd denk ik dat er voor ons een belangrijke rol is weggelegd.”

WALPOORT
Directeur Niek Scholts van basisschool De Walpoort heeft vorige week direct na de moord op Theo van Gogh een toespraak gehouden. ,,Die toespraak was nodig omdat in veel gezinnen emotioneel is gereageerd. Die reacties brengen kinderen mee naar school. Ik heb meteen duidelijk gemaakt hoe wij als katholieke basisschool met deze zaken omspringen. Een mening uiten mag, ook als dat een puntige mening is. Maar we luisteren naar elkaar en tonen respect.”

Scholts omschrijft de sfeer op zijn school ruim een week na de moord als goed. Wel zijn spanningen voelbaar in de omgeving van de school. ,,Er is sprake van verhoogde waakzaamheid en met name islamitische ouders maken zich zorgen over de veiligheid van hun kind.” Naar aanleiding van de aanslag op een islamitische basisschool in Eindhoven heeft een groep ouders een gesprek aangevraagd met de directeur. Scholts juicht dat toe. ,,Pas als ouders naar de school stappen en vragen om een dialoog word je een echte school. Ik heb daarom meteen mijn agenda gepakt en een datum geprikt.”

Woensdag heeft burgemeester van Homelen contact gezocht met Scholts en hem alle steun toegezegd. Ook heeft Van Homelen aangegeven dat hij 24 uur per dag bereikbaar is als er problemen ontstaan. Verder zal de burgemeester volgende week meedoen aan de viering van het suikerfeest, dat ter afsluiting van de vastenmaand Ramadan wordt gehouden. De viering vindt dit jaar plaats in verpleeghuis Liduina.

De brand in de islamitische basisschool in Uden heeft de spanning rond De Walpoort verhoogd. Directeur Scholts heeft contact gehad met de politie, die plannen voor extra toezicht met hem wil doornemen. ,,Het is verbijsterend wat momenteel in de samenleving gebeurt. Op school merken we dat de druk van buitenaf toeneemt. Het zou heel erg zijn als hetgeen we in de wijk Selissenwal met z'n allen hebben opgebouwd kapot zou gaan. Het wordt tijd dat mensen opstaan en duidelijk maken dat we zo niet met elkaar om moeten gaan."

MOSKEE
Veel vertegenwoordigers van Boxtelse organisaties en instellingen schoven zondag aan tafel in de Turkse moskee Mevlana. Naast het gemeentebestuur waren kerkgenootschappen, politici, politie en buren van Turkse inwoners uitgenodigd voor een maaltijd na zonsondergang. ,,Het initiatief voor deze avond lag er al veel langer”, zegt voorzitter Ramazan Atalay van de Turkse moskee. Door de gebeurtenissen in Amsterdam kreeg de bijeenkomst een ander karakter.

Atalay geeft aan dat binnen de Turkse gemeenschap in Boxtel geen angst heerst. Wel maken de Turkse Boxtelaren zich zorgen over de gebeurtenissen in Nederland. ,,De imam gaat er in iedere preek op in. Hij geeft aan dat het verschrikkelijk is wat er is gebeurd. Bovendien vindt iedereen dat geweld nooit met geweld vergolden mag worden.” De voorzitter van de moskee vertelt dat de moskee grote delen van de dag bemand is. ,,Van bewaking is geen sprake, maar we zijn extra alert. We zorgen ervoor dat er op alle momenten van de dag mensen aanwezig zijn. In de vastenmaand Ramadan is dat overigens niet zo’n probleem hoor.”
11 november 2004

Print deze pagina

Terug