BEZWAARMAKERS BIJ B. EN W. OP DE STOEP

'Hou op met verkeersplan Centrum Autoluw'

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Voor aanvang van de wekelijkse collegevergadering krijgen burgemeester en wethouders (voorgrond, op de rug gezien) een verklaring aangeboden waarin vertegenwoordigers van veertien belangenorganisaties oproepen af te zien van het verkeersplan Centrum Autoluw.

Het Boxtelse college van B. en W. keek dinsdagochtend verrast op toen het aan tafel wilde schuiven voor de wekelijkse vergadering. Nog voordat burgemeester Jan van Homelen goed en wel zijn jas aan de kapstok had gehangen, vond hij vertegenwoordigers van veertien belangengroepen om zich heen. Namens hen had woordvoerder Theodoor van Leeuwen maar één boodschap: stop met onmiddellijke ingang de verdere ontwikkeling van het verkeersplan Centrum Autoluw. Van Homelen beloofde zorgvuldig met de ingediende bezwaren om te gaan, maar liet zich niet verleiden tot inhoudelijke uitspraken.

Onaangekondigd verzamelden zich dinsdagochtend de bezwaarmakers tegen het verkeersplan, die zich verenigd hebben onder de naam Boxtel Breed, in de hal van het gemeentehuis. Doel was burgemeester en wethouders ervan te overtuigen dat met de gekozen voorkeursvariant Centrum Autoluw een heilloze weg is ingeslagen. De oplossingen die het college heeft bedacht voor verkeersproblemen die zullen ontstaan na de opheffing van tien gelijkvloerse spoorwegkruisingen, achten Van Leeuwen en de zijnen onaanvaardbaar.

,,Het plan van B. en W. getuigt niet van een duurzame visie en houdt onvoldoende rekening met de eisen van veiligheid en leefbaarheid", betoogde Van Leeuwen. De Boxtelse media-adviseur is twee weken geleden door de plaatselijke werkgeversvereniging WEB naar voren geschoven om diverse acties die leven onder belangengroepen te bundelen en in goede banen te leiden. Het overhandigen van een schriftelijke verklaring aan B. en W., die overigens ook bestemd is voor de gemeenteraad en de raadscommissie Ruimtelijke Zaken, is de eerste van een aantal voorgenomen protestdemonstraties. ,,Het liefst horen wij nog vandaag van u dat wordt afgezien van Centrum Autoluw. Dat bespaart ons in ieder geval heel veel werk", grinnikte Van Leeuwen.

INSPRAAK GENEGEERD
De bezwaarmakers stellen dat zij in de door B. en W. gekozen voorkeursvariant Centrum Autoluw een integrale benadering en oplossing van de verkeersproblematiek missen. Vorige week werd die zienswijze ook al in deze krant uiteengezet door twee andere vertegenwoordigers van de bezwaarmakers: voorzitter Kim Albert van de onlangs opgerichte Stichting Bewonersbelangen Boxtel-Noord en bestuurslid Hans van Dooremalen van de WEB. In hun ogen hanteert het college in de doorrekening van verkeersmodellen cijfers die deels gedateerd en in elk geval onvoldoende toekomstbestendig zijn.

Ook wordt niet genoeg rekening gehouden met verkeersstromen die ontstaan door nieuwbouw van woningen in de wijk In Goede Aarde en het gebied Den Haagakker, stellen de in Boxtel Breed participerende bezwaarmakers. Ze vrezen dat het verkeer van en naar Boxtel-Oost in de toekomst compleet vastloopt. ,,Het is nu in de ochtendspits al bijna onmogelijk de wijk uit te komen", stelde Van Leeuwen. Boxtel Breed zal zich in de komende weken dan ook inzetten om de bewoners van de wijk Oost te mobiliseren. ,,Ze beseffen onvoldoende welke gigantische gevolgen dit verkeersplan voor hen heeft", aldus de woordvoerder van de bezwaarmakers.

Boxtel Breed dringt aan op beter onderzoek, onder meer naar de mogelijkheden voor de aanleg van een verdiept spoor, de aanleg van een autotunnel op de plek van de dubbele overweg en een noordelijke ontsluiting via de Esscheweg. ,,Wij rekenen op het college van B. en W. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Hou op met plannen en activiteiten die Boxtel niet wenst", sprak Van Leeuwen, die ook nog kritiek leverde op de wijze waarop burgers mee hebben kunnen denken over de planvorming. De uitkomsten van bijeenkomsten die enkele jaren geleden in de raadzaal op zaterdagochtenden werden gehouden, zijn volgens Boxtel Breed totaal genegeerd door het college.

COMMUNIEZIELTJE
In een eerste reactie gaf burgemeester Van Homelen aan dat het college van B. en W. alle aspecten van de onderliggende problematiek nauwkeurig zal bekijken. Hij pareerde de kritiek op de interactieve wijze waarop de planvorming zich voltrok met de stelling dat steeds andere mensen aan de discussies deelnamen en dus ook steeds andere meningen werden geventileerd. ,,Ik beloof met de hand op mijn communiezieltje dat zorgvuldig omgegaan wordt met alle inspraakreacties. Daarbij wijs ik erop dat in december, als de gemeenteraad zich over 'Centrum Autoluw' buigt, nog geen finaal besluit wordt genomen. De daadwerkelijke oplossingen moeten nog nader uitgewerkt worden in uitvoeringsplannen", aldus Van Homelen.

In Boxtel Breed hebben zich de volgende belangengroepen verenigd: Ondernemersvereniging Boxtel, werkgeversvereniging WEB, Stichting Bewonersbelangen Boxtel-Noord, Stichting A2 Platform Boxtel e.o., Commissie Ruimtelijke Ordening Lennisheuvel (CROL), hockeyclub MEP, buurtvereniging Smalwater, Stichting Horizon, Koninklijke Horeca Nederland – afdeling Boxtel, buurtvereniging Sparrenrijk en bewonersgroepen van de straten Essche Heike, Eindhovenseweg, Tongersestraat e.o., Kleine Beemd/Dommeloord.

De verklaring waarin de bezwaarmakers hun kritiek op het verkeersplan Centrum Autoluw hebben samengevat, werd dinsdagavond ook nog toegelicht door voorzitter Albert van de Stichting Bewonersbelangen Boxtel-Noord. Ook hier werd niet inhoudelijk op het verkeersplan ingegaan, omdat het pas in december op de agenda staat. Verkeerswethouder Wim van Erp meldde wel dat met ingang van gisteren, woensdag 10 november alle bezwaren ter inzage liggen in de leeskamer van het gemeentehuis.
11 november 2004

Print deze pagina

Terug