VERTRAGING DUURT MINSTENS TIEN WEKEN

Rechter legt ’Dommel door Boxtel’ stil

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: De werkzaamheden aan de vistrap in de Mgr. Wilmerstraat zijn stilgelegd. Dat gebeurde vrijdag op last van de rechtbank in 's-Hertogenbosch.

De rechtbank in ’s-Hertogenbosch heeft vrijdag de werkzaamheden aan het project Dommel door Boxtel stilgelegd. Dat gebeurde nadat de rechter het provinciale besluit om twee beroepschriften ongegrond te verklaren vernietigde. Met het besluit ligt ook de aanleg van de vistrap in de Mgr. Wilmerstraat voorlopig stil.

Het project Dommel door Boxtel kost in totaal 4,1 miljoen euro, waarvan 1,3 miljoen euro door het waterschap wordt betaald. De gemeente Boxtel is voor 570.000 euro verbonden aan het project, de overige middelen - 2,2 miljoen euro – komen beschikbaar uit subsidies van de provincie Noord-Brabant en de Europese Unie.

Volgens een woordvoerder onderzoekt het waterschap of de extra kosten door het stilleggen van het project verhaald kunnen worden. Of dat ook werkelijk gaat gebeuren staat nog niet vast, omdat op het eerste gezicht de provincie Noord-Brabant heeft gefaald. Volgens de woordvoerder is het niet aannemelijk dat de kosten verhaald worden op een partij die tevens als grootste geldschieter te boek staat.

FORMELE GRONDEN
Het project Dommel door Boxtel is stilgelegd op formele gronden, zo benadrukt het waterschap in een verklaring. Dat betekent dat de procedures die gevolgd zijn in de ogen van de rechter niet kloppen. Om die reden is een provinciaal besluit vernietigd en is de uitvoering van het project geschorst.

In totaal zijn na de vaststelling van het project door het algemeen bestuur van het waterschap vijf beroepschriften ingediend. Na behandeling in een onafhankelijke commissie heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de beroepen ongegrond verklaard. Volgens het waterschap hebben twee partijen vervolgens beroep aangetekend. ,,Hun bezwaren hebben vooral betrekking op de voorgestelde breedte van de Dommel”, stelt het waterschap.

Volgens een woordvoerder van het waterschap vindt de rechter dat de provincie op twee fronten onjuist heeft gehandeld bij de behandeling van de beroepschriften. Niet alleen is volgens de rechter onzorgvuldig gehandeld bij de beoordeling van de beroepschriften. Ook heeft de provincie niet duidelijk geformuleerd waarom de beroepschriften zijn afgewezen. De rechter vindt dat het project onvoldoende is getoetst aan andere beleidsuitgangspunten in Boxtel, zoals de structuurvisie plus.

VERTRAGING
Het waterschap bevestigt dat het stilleggen van het project Dommel door Boxtel financiële gevolgen heeft, maar kan niet zeggen hoe groot de uiteindelijke schade zal zijn. Niet alleen kan de aanleg van de vistrap in de Mgr. Wilmerstraat niet voltooid worden, ook andere werkzaamheden, zoals het baggeren, het inrichten van stapstenen en de aanleg van kanovoorzieningen kunnen niet uitgevoerd worden.

De financiële tegenvaller staat momenteel op de achtergrond, stelt de woordvoerder van het waterschap. ,,Momenteel is alle aandacht gericht op het repareren van het vernietigde besluit, zodat we hopelijk over tien weken weer aan de slag kunnen.” Op de vraag of het waterschap beter had kunnen wachten met de uitvoering van het project totdat alle procedures waren afgerond zegt de woordvoerder: ,,Als een besluit is genomen door de provincie betekent dat eigenlijk altijd dat we aan de slag kunnen. Daarom zijn we teleurgesteld dat het project opnieuw vertraging oploopt.”

TEGENVALLER
Wethouder Ger van den Oetelaar, een van de initiators van het project Dommel door Boxtel, ziet de uitspraak van de rechtbank als een tegenvaller, met name omdat in zijn ogen door het waterschap en de gemeente 'ontzettend veel' is geïnvesteerd in de communicatie met de Boxtelse bewoners. ,,Mijns inziens gaat het slechts om een vertraging en niet om grote wijzigingen in ons gezamenlijke plan", aldus Van den Oetelaar. De wethouder meent dat Gedeputeerde Staten de kans krijgt de ingezonden stukken opnieuw te beoordelen.

,,Deze beoordeling zal leiden tot een nieuw besluit. Ik verwacht dat het GS-besluit niet veel zal afwijken van het eerdere besluit, maar wel met betere afwegingen. Dit vernieuwd besluit zal uiteraard weer door de rechter getoetst worden. Over de uitslag ben ik optimistisch."
11 november 2004

Print deze pagina

Terug