GEMEENTE BESLUIT ’LOKAAL ECOLOGISCH RAAMWERK’

Bomen planten geen nieuws meer in Boxtel

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Voor de laatste daad binnen het Ecologisch Raamwerk kwamen dinsdagmiddag gedeputeerde Lambert Verheijen, watergraaf Peter Glas en burgemeester Jan van Homelen (v.l.n.r. op de foto) in actie. Zij plantten aan de Scheepdonkseweg twee zomereiken.

De bestuurders van de provincie Noord-Brabant, gemeente Boxtel en Waterschap De Dommel raken zo langzamerhand vertrouwd met het planten van bomen op Boxtels grondgebied. Na plantacties aan de Vrilkhovenseweg, de Ramsteeg en het Hollands Diep werden dinsdag in het kader van het Lokaal Ecologisch Raamwerk twee zomereiken geplaatst langs de Scheepdonkseweg. Bijzonderheid: het was de laatste boom...

Marianne Bink uit Elspeet keek haar ogen uit bij de samenkomst van zoveel bestuurders in het bezoekerscentrum van De Kleine Aarde. Daar werd in een vijftal korte toespraken stilgestaan bij de afronding van het Lokaal Ecologisch Raamwerk. Dat is een project dat enkele jaren geleden van start ging op Vrilkhoven in Liempde en tot doel heeft bermen en overhoekjes van zowel de gemeente als het waterschap te beplanten met inheemse bomen en struiken.

De Kleine Aarde speelde een belangrijke rol in het Lokaal Ecologisch Raamwerk. In het verleden zegde de gemeente toe dat binnen het project voor iedere nieuwe donateur van het milieucentrum een boom zal worden geplant. In 2004 heeft De Kleine Aarde 750 nieuwe donateurs mogen begroeten, zo vertelde Hetty Straus namens het milieucentrum. In totaal heeft De Kleine Aarde momenteel zo’n negenduizend vrienden of donateurs.

Marianne Bink uit Elspeet was dit jaar de 750ste nieuwe donateur en werd om die reden uitgenodigd om deel te nemen aan de symbolische afsluiting van het Lokaal Ecologisch Raamwerk. Na het planten van de twee zomereiken in een grasland aan de Scheepdonkseweg nabij het Smalwater vertelde ze dat ze in augustus voor het eerst in aanraking was gekomen met De Kleine Aarde.

Bink: ,,Ik verbleef op camping De Mus’donck in Liempde en bracht een bezoek aan De Kleine Aarde. Ik was vooral onder de indruk van die prachtige tuin en herinner me dat ik stiekem een onbespoten tomaatje geproefd heb. Heerlijk.” Ze besloot zich aan te melden als donateur. ,,Milieu is belangrijk en ik moet toegeven dat ik sinds mijn bezoek aan De Kleine Aarde bewuster nadenk over bepaalde zaken. Het is heel belangrijk dat de natuur blijft bestaan en daarom is het mooi dat er een project is dat ervoor zorgt dat er meer natuur bijkomt.”

CONCRETE ACTIES
De verschillende sprekers in het bezoekerscentrum van De Kleine Aarde lieten doorschemeren dat het planten van bomen in Boxtel allang geen nieuws meer is. ,,Het is niet zo bijzonder meer dat we weer bomen planten”, stelde wethouder Ger van den Oetelaar. ,,Wel belangrijk is dat we een periode afsluiten waarin heel veel bomen zijn geplant. Ik kan ervan genieten als ik zie dat we erin geslaagd zijn een papieren plan om te zetten in concrete acties.”

Binnen het Lokaal Ecologisch Raamwerk heeft de gemeente Boxtel in totaal één hectare bos geplant. In de diverse bermen en overhoekjes zijn 550 inheemse bomen en struiken geplant. En juist de keuze voor inheemse soorten draagt bij aan het behoud en de versterking van het cultuurlandschap in de Meierij. ,,We zetten planten terug die hier groeiden in de Middeleeuwen”, aldus gedeputeerde Lambert Verheijen.

Burgemeester Jan van Homelen van Boxtel benadrukte dat het gemeentebestuur een ’zeer bewuste houding’ inneemt ten aanzien van natuur en landschap. Het Lokaal Ecologisch Raamwerk is in zijn ogen een project dat inwoners moet uitnodigen om ook zelf te kiezen voor het planten van inheemse plantensoorten. ,,Steeds meer dennen verdwijnen en dat doet ons deugd”, aldus Van Homelen.

HET GROENE WOUD
De rol die Boxtel speelt in de totstandkoming van natuurgebied Het Groene Woud werd ook tijdens de bijeenkomst in De Kleine Aarde benadrukt. Alleen Boxtel is er volgens burgemeester Van Homelen ooit in geslaagd om op de vergadertafel van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gelijktijdig vier subsidieverzoeken over plattelandsvernieuwing neer te leggen. Wethouder Van den Oetelaar maakte duidelijk dat in Het Groene Woud een kleine honderd projecten zijn opgezet. De meeste projecten worden momenteel uitgevoerd op Boxtels grondgebied.

De provincie Noord-Brabant maakte deze week duidelijk dat Boxtel een van de eerste gemeenten is die daadwerkelijk vanuit een brede visie werk maakt van de uitvoering van haar taak om te komen tot plattelandsvernieuwing. Op die manier wordt door de gemeente flink bijgedragen aan de totstandkoming van Het Groene Woud. De maatregelen leiden volgens de provincie tot de terugkeer van verschillende dieren en planten. Naast vogels en vlinders gaat het om kleine roofdieren, zoals bunzingen, hermelijnen en wezels.
4 november 2004

Print deze pagina

Terug