GASUNIE SCEPTISCH OVER HAALBAARHEID

Tunnel Essche Heike is 'enorme ingreep'

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Aan het Essche Heike tussen de overweg en de gebouwen van de Gasunie ligt een groene zone (links op de foto) waarin ondergronds een kapitaal leiding- en buizennet ligt verborgen.

Belangrijk onderdeel in het verkeersplan Centrum Autoluw vormt de aanleg van een autotunnel in het Essche Heike. Het is in de ogen van het college van B. en W. een van de maatregelen die genomen moeten worden voor de verkeersontsluiting in noordelijke richting als de bestaande gelijkvloerse overwegen verdwijnen. Daarvoor is het echter wel nodig dat belangrijke leidingen van het ter plaatse gesitueerde verdeelstation van Gasunie worden verplaatst. De realisatie van zo'n tunnel zal miljoenen euro's kosten en vele jaren in beslag nemen, verwacht Gasunie.

Vandaag, donderdag 4 november voerde Gerard Kavelaars, verantwoordelijk voor het tracébeheer van het leidingnet van Gasunie, een eerste oriënterend gesprek met de gemeente. Onderwerp was de autotunnel die de gemeente Boxtel iets ten noorden van de huidige overweg in het Essche Heike op het oog heeft. ,,Nog slechts een voorzichtig plan. Niet meer dan een stippellijntje op de tekening", stelde Kavelaars gisteren.

De woordvoerder van Gasunie heeft nog maar globaal naar het Boxtelse verkeersplan gekeken. ,,Alles is in principe mogelijk. Het vergt echter wel enorme ingrepen op die locatie. Er moeten belangrijk gasleidingen verlegd worden. Daarmee zijn niet alleen enorme bedragen gemoeid, het zal ook vele jaren vergen voordat zo'n tunnel gerealiseerd kan worden; er moeten nog heel veel stappen genomen worden. Onder meer zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden", aldus Kavelaars. De woordvoerder van Gasunie klonk daarmee niet erg optimistisch over de haalbaarheid om ter hoogte van het Essche Heike een tunnel te realiseren.

Als de 30 miljoen euro ter sprake komen die spoorwegbeheerder ProRail de gemeente Boxtel in het vooruitzicht heeft gesteld voor alternatieven voor de tien gelijkvloerse overwegen, grinnikt Kavelaars. ,,Ik vraag me af hoe hard die cijfers zijn. Ik verwacht dat het niet meer is dan een mooi politiek praatje."

De tunnel nabij het gebouw van de Gasunie in Boxtel vormt een spil in de noordelijke ontsluitingsroute die het college van B. en W. voorstaat via onder meer Baandervrouwenlaan, Parkweg, Molenwijkseweg en Essche Heike. Via de Mezenlaan en een nieuwe weg door het gebied De Donders, ten westen van de buurtschap Kalksheuvel, dient zo een aansluiting gemaakt te worden met bedrijventerrein Ladonk.

OP DE BARRICADEN
Het verkeersplan Centrum Autoluw leidt tot hevige protesten in de Boxtelse samenleving. Tal van bezwaren zijn ingediend. Onder meer door de bewoners van diverse straten in het noordelijke deel van de wijk Selissenwal. In een poging de politiek op andere gedachten te brengen hebben de Stichting Bewonersbelangen Boxtel-Noord en werkgeversvereniging WEB een contra-expertise laten uitvoeren naar het plan van het gemeentebestuur. Het zal geen verbazing wekken dat uit dit onderzoek blijkt dat de voorkeursvariant van het college van B. en W. stevig onderuit wordt gehaald. Elders in deze krant wordt inhoudelijk ingegaan op dit tegenonderzoek.

Maandagavond vond een vergadering plaats van alle belanghebbenden die zich tegen het verkeersplan Centrum Autoluw keren. Volgens Theodoor van Leeuwen, die de bijeenkomst leidde, was er grote eensgezindheid om iets te ondernemen waarmee met het college en indien nodig ook de gemeenteraad op andere gedachten kan brengen.

Of er daadwerkelijk een protestdemonstratie komt op woensdag 24 november, zoals WEB-voorzitter Gerard Hexspoor vorige week meldde, is nog niet zeker. ,,Er gaat zeker iets gebeuren vóór of óp 2 december als de politiek het verkeersplan bespreekt. We willen deze variant niet en zullen een luid protest laten horen", aldus Van Leeuwen, die de protesten tegen 'Centrum Autoluw' coördineert.

De gemeenteraadsfractie van Boxtels Belang, die vorig jaar augustus een discussieavond over de verkeersontsluiting hield, heeft deze week laten weten een eventuele protestdemonstratie door bezwaarmakers tegen 'Centrum Autoluw' te ondersteunen. De raadsleden Fons van Elderen en Ad van de Wetering verklaren zich bereid actief mee te doen met de voorbereidingen van een actie om 'heel veel burgers' tijdig op de barricaden te krijgen.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Kijkje door de poort van de Gasunie aan het Essche Heike. De bewoners van deze straat hebben zich ook massaal tegen het Boxtelse verkeersplan gekeerd.
4 november 2004

Print deze pagina

Terug