AANLEG VEETUNNEL START MAANDAG

Broekdijk geen barričre in Groene Woud

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Pakweg honderd meter voor de grens met St.-Oedenrode wordt op de Broekdijk in Liempde een veetunnel aangelegd. Aan het asfalt op de foto is de gemeentegrens te herleiden.

Aannemer Ballast Nedam start maandag 8 november met de aanleg van een veetunnel in de Broekdijk. De drukke verbindingsweg tussen Liempde en Sint-Oedenrode wordt omgevormd tot een weg waar niet harder gereden mag worden dan 60 kilometer per uur. Dieren kunnen de weg straks ongehinderd oversteken dankzij een aantal faunapassages.

De aanpak van de Broekdijk past in de plannen die moeten leiden tot de vorming van nationaal landschap Het Groene Woud. De weg is een hindernis tussen natuurgebieden die aan weerszijden door onder meer Het Brabants Landschap worden beheerd. ,,Door de aanleg van een veetunnel en faunapassages wordt het gebied ontsnipperd en wordt de weg passeerbaar voor dieren”, zegt ambtenaar Peter van Oers van de gemeente Boxtel.

Van Oers vertelt dat de aanpak van de Broekdijk uiteenvalt in drie fasen. Allereerst wordt op enkele honderden meters van de grens tussen Boxtel en Sint-Oedenrode een veetunnel gebouwd. Die tunnel heeft een hoogte van zo’n 250 centimeter en is vier meter breed. ,,De tunnelbak gaat niet helemaal de grond in, zodat de weg ter plaatse licht omhoog gaat. Zo’n verhoging geldt meteen als snelheidsremmer”, legt Van Oers uit.

Om te voorkomen dat de tunnel onder water loopt in natte perioden is een miniatuurpolder ontworpen. Volgens de zegsman van de gemeente Boxtel is het op die manier onmogelijk dat de tunnel onder water komt te staan. En dat is belangrijk omdat in de derde fase van het project alles gericht is op natuurontwikkeling. Naast het terugbrengen van inheemse plantensoorten, wordt gedacht aan verhoging van de grondwaterstand. Om die reden worden sloten langs de Broekdijk ondieper gemaakt.

VERKEERSREMMERS
Alvorens wordt overgegaan tot natuurontwikkeling worden op de Broekdijk verkeersremmers aangelegd. Die zijn nodig om een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur af te dwingen. Momenteel mag op de Broekdijk nog 80 kilometer per uur gereden worden, maar in werkelijkheid worden veel hogere snelheden gehaald. De verkeersremmers krijgen hetzelfde uiterlijk als de hindernissen die onlangs op het grondgebied van de gemeente Sint-Oedenrode zijn aangelegd. Naast verkeersremmers is er ruimte voor enkele kleine faunapassages die dieren in staat stellen de weg veilig te kruisen zonder aangereden te worden door het verkeer.

De afwerking van de Broekdijk volgt in het voorjaar van 2005. Dan wordt het asfalt in de Broekdijk vervangen door stil asfalt. Dat project moet volgens ambtenaar Van Oers los gezien worden van de ontsnipperingsmaatregelen die de komende maand worden uitgevoerd. De Broekdijk krijgt dezelfde uitstraling als de Liempdsedijk die op het grondgebied van Sint-Oedenrode is gereconstrueerd.

Eerder dit jaar werd duidelijk dat de reconstructie van de Broekdijk ruim 700.000 euro kost. De kosten van het aanbrengen van stil asfalt vallen buiten dit bedrag en worden gehaald uit het budget van de afdeling Openbare Werken. Een week na de start van de werkzaamheden op 8 november wordt de Broekdijk afgesloten. Vermoedelijk duurt de afsluiting een aantal weken. Gedurende die periode wordt het verkeer omgeleid.
4 november 2004

Print deze pagina

Terug