KRINGLOOPCENTRUM FAILLIET VERKLAARD

Noodzakelijke stop ondanks succesvolle hergebruikactiviteiten

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: In de Van Salmstraat kreeg het Kringloopcentrum in 1983 de beschikking over een winkel, werkplaats en magazijn.

In 1983 werd de eerste vestiging van het Boxtels Kringloopcentrum aan de Van Salmstraat geopend. Het idee van hergebruik sprak veel mensen aan en het Kringloopcentrum kreeg steeds meer succes. Het aanvankelijk met vrijwilligers opgezette project leverde na een aantal jaren zelfs voor een achttal mensen een vaste baan op. In maart 1987 opende het Kringloopcentrum een derde vestiging aan de Rozemarijnstraat: Totem, het eerste Nederlandse warenhuis in tweedehands spullen. Men was vol lof over deze winkel maar al in september van hetzelfde jaar voltrok zich de ondergang van het Boxtels Kringloopcentrum.

,,Het was de in 1982 opgerichte Vereniging Kringloopgilde Boxtel die verdere stappen ondernam om als eerste in Nederland een kringloopbedrijf te openen”, blikt Tineke van Minderhout, huidig voorzitter van de Vereniging Kringloopgilde Boxtel terug. Destijds was zij en haar man Ton al bij de vereniging betrokken. Het Boxtels echtpaar herinnert zich het tweedehandswinkeltje bij De Kleine Aarde dat één keer in de week geopend was.

,,Na een half jaar werd een vergadering gehouden over de hergebruikmarkt en over een kringloopcentrum in Boxtel”, weten zij. Vervolgens hebben bestuursleden van het Kringloopgilde zich sterk gemaakt voor een dergelijk bedrijf. In 1983 besloot de vereniging een loods aan de Van Salmstraat te huren voor de eerste vestiging van het Boxtels Kringloopcentrum. Behalve voor een winkel was daar ook plaats voor opslag, een sorteerafdeling en een reparatiewerkplaats. ,,We begonnen met vrijwilligers maar het liep als een trein en de winst was zó groot, dat er zelfs een betaalde baan vrijkwam”, aldus Tineke.

Met het enorme succes groeiden ook de organisatorische zaken rondom het kringloopbedrijf. De vereniging besloot een nieuwe onafhankelijke stichting te formeren: Stichting Kringloopcentrum Boxtel. ,,Met de bedoeling een professionele stichting in het leven te roepen. Vol vertrouwen en met alle groeikansen voor een prachtig bedrijf gaven we het uit handen”, zegt Tineke. Haar man herinnert zich dat de stichting een tweede winkel wilde openen in het centrum van Boxtel. Op het stationsplein werd een tweedehands ’meubelhal’ geopend. ,,Als vereniging wilden wij wel op de hoogte blijven maar bestuurlijk waren we niet meer verantwoordelijk”, blikt Ton terug.

SCHOOLVOORBEELD
In 1987 startte de Stichting Kringloopcentrum Boxtel een derde vestiging. Warenhuis Totem werd in een kelder aan de Rozemarijnstraat geopend. Geen gewoon warenhuis, maar het eerste Nederlandse warenhuis in tweedehands spullen. Tijdens de opening sprak gedeputeerde Van Lieshout de woorden: ,,Boxtel heeft aan Nederland laten zien wat er mogelijk is wanneer je de handen uit de mouwen steekt en initiatieven durft te nemen. Boxtel is een voorbeeld voor het hele land.” Tineke en haar man waren bij de opening van ’het warenhuis in zo goed als nieuwe spullen’ aanwezig. ,,Totem was een winkel die perfect draaide”, stelt Ton. ,,Het zag er ook heel goed uit, alles was netjes geordend”, herinnert zijn vrouw zich.

,,Dus toen zaten ze op drie locaties en wij keken het aan”, aldus Tineke. De snelle uitbreiding, de stijgende personeelskosten en het opereren vanuit drie locaties wreekten zich financieel. De zaken raakten financieel en bestuurlijk gezien in een stroomversnelling en het Boxtels Kringloopcentrum werd begin september failliet verklaard. ,,Het management had strakker leiding moeten geven”, denkt Ton. Met het faillissement kwam een onverwacht einde aan een landelijk bekend geworden project. ,,Omzet, winst en personeel was er genoeg. Er is sprake van mismanagement geweest”, poogt Ton het faillissement te verklaren.

,,En toen was alles weg. Maar wij als vereniging lieten het daar niet bij zitten”, verzekert Tineke. In 1988 maakte het kringloopgilde een nieuwe opzet en ook in de jaren negentig klopte zij bij de gemeente aan voor een kringloopbedrijf in Boxtel. ,,Maar we kregen telkens nul op het rekest”, aldus Ton.

SOCIAAL KARAKTER
Op dit moment zet de vereniging zich weer in voor een kringloopbedrijf in Boxtel. ,,Ik ben er nog steeds van overtuigd dat het goed kan gaan met zo’n kringloopbedrijf”, constateert Tineke. Samen met de Vincentiusvereniging is het Kringloopgilde om de tafel gaan zitten. ,,We proberen onze krachten te bundelen en hebben in september een brief aan burgemeester en wethouders gestuurd met daarin de vraag of ze bereid zijn ons te ondersteunen. Bijvoorbeeld met betrekking tot het verstrekken van een vergunning. Maar tot op heden hebben we nog geen antwoord gekregen”, zegt de voorzitter van het Kringloopgilde.

,,We willen een kringloopbedrijf en in die nieuwe situatie moet er in ieder geval een winkel komen en een inzamelpunt voor bijvoorbeeld meubels”, stelt Ton. Volgens zijn vrouw is die winkel erg hard nodig in de gemeente Boxtel. ,,Het is niet alleen voor de mensen die het leuk vinden om oude meubeltjes op te knappen. Het heeft ook een sociaal karakter. Namelijk voor die mensen die aan de armoedegrens zitten. Want er is veel armoede in Boxtel”, stelt Tineke vol overtuiging. Mede om die armoede te bestrijden, organiseert de Vereniging Kringloopgilde Boxtel al ruim twintig jaar de maandelijkse hergebruikmarkten in gemeenschapshuis De Rots, waarvan de opbrengst bestemd is voor goede doelen binnen Boxtel. © Brabants Centrum

OP DE FOTO: Gedupteerde H. van Lieshout opende in maart 1987 in de kelderruimte onder ’t Hoenske (thans Marskramer) aan de Rozemarijnstraat het eerste Nederlandse warenhuis in tweedehands spullen.

Wat er verder gebeurde in 1987

  • Begin mei hijsen de Gemondse voetballers van Irene vrij onverwacht de kampioensvlag. Na een 4-1 overwinning in Beusichem keert de club terug naar de eerste klasse.

  • In mei wordt in Liempde het nieuwe dienstencentrum met aanleunwoningen officieel geopend. Het complex krijgt de naam De Kloosterhof.

  • In Esch wordt eind mei burgemeester Wim Letschert met zijn gezin ingehaald door de lokale bevolking. Na de installatie volgt een geanimeerde kennismaking in dorpshuis De Es.

  • In juli zet een wolkbreuk boven Boxtel de straten blank. Vooral bewoners van het centrum en de wijk Oost kampen met de enorme wateroverlast.

  • Eind augustus organiseert het heropgerichte gilde Sint-Antonius Abt uit Liempde voor de eerste maal het koningschieten met de kruisboog. Sportief onderdeel van een dagvullend programma.
4 november 2004

Print deze pagina

Terug