SCHOTSE OUD-STRIJDERS ONDERSCHEIDEN

'Boxtel is bevrijders voor eeuwig dankbaar'

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: De bevrijders van de 51ste Highland Division poseren op de Markt voor het gemeentehuis in Boxtel. Tweede van links staat delegatieleider Tom Renouf, vierde van links is Len Jeans te zien, de enige van het gezelschap die daadwerkelijk betrokken was bij de bevrijding van Boxtel.

,,De Nederlandse mensen waren fantastisch voor ons in 1944. Ze zijn heel dankbaar voor wat wij gedaan hebben, maar wij zijn hun ook dankbaarheid verschuldigd. De Nederlanders openden hun harten en huizen voor ons tijdens de bevrijding. Dat zullen we nooit vergeten." Len Jeans, een van de veertien veteranen van de 51ste Highland Division die maandag Boxtel aandeden, was blij om weer terug te zijn in Brabant.

Jeans stond maandag in de Boxtelse raadzaal even in het middelpunt van de belangstelling. Dat gebeurde nadat Tom Renouf, de delegatieleider van de Schotse bevrijders, tijdens zijn toespraak in de raadzaal had onthuld dat Jeans de enige van de aanwezige oud-strijders was die daadwerkelijk bij de bevrijding van Boxtel betrokken was.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Loco-burgemeester Wim van Erp speldt de eremedaille op de blazer van majoor Dennis Puntin van de 51ste Highland Division.

Delegatieleider Renouf, in de Tweede Wereldoorlog actief als soldaat van de 51ste Highland Divison, liet in de raadzaal weten heel blij te zijn met het 'warme welkom' van zijn Boxtelse gastheren. ,,Tien jaar geleden waren we ook hier met veel meer leden van de 51ste Highland Division, waarbij we het fantastisch naar onze zin gehad hebben. De 'social evening' in café De Adelaar is een mooie herinnering. Onze groep is inmiddels uitgedund. Velen zijn ons in de tussentijd ontvallen, maar we zijn heel gelukkig dat we hier tijdens deze dagen in totaal met ongeveer twintig oud-strijders aanwezig kunnen zijn in de Brabantse dorpen", zei Renouf, die terloops de aandacht vestigde op veteraan Len Jeans als bevrijder van Boxtel.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Loco-burgemeester Wim van Erp brengt een toost uit samen met delegatieleider Tom Renouf van de Schotse bevrijders.

Renouf: ,,We waren tegelijkertijd op verschillende fronten actief. Verschillende pelotons waren druk bezig met het bevrijden van de dorpen hier in de regio. Het is niet zo dat de hele 51ste Highland Divison Boxtel bevrijd heeft.”

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Oud-strijders van de 51ste Highland Division bekijken in historisch museum Piet Dorenbosch fotopanelen van de intocht in Boxtel in 1994.

OVERLEVEN
Volgens Renouf wisten de soldaten tijdens de bevrijdingsoperatie in de regio Boxtel niet wat er in andere pelotons gebeurde en ook niet waar men zich bevond. ,,Daar maalde je ook niet om, want we waren alleen maar bezig met overleven en het bevrijden van de mensen die zolang onderdrukt waren geweest door de bezetters. Later veranderde dat toen we hier terugkeerden en een sterke relatie opbouwden met de mensen uit de dorpen die we bevrijd hebben. Toen we hier voor het eerst kwamen in de oorlog waren we geschokt om te zien dat de mensen zo zwaar hadden geleden onder de bezetting en niet alleen ernstig beperkt werden in hun doen en laten, maar ook weinig voedsel tot hun beschikking hadden. In Groot-Brittannië hadden de mensen het een stuk beter."

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Een vendelgroet bij het verzetsmonument in de Kampina.

De oud-strijders werden maandag ontvangen in de Boxtelse raadzaal door onder anderen loco-burgemeester Wim van Erp. De inmiddels hoogbejaarde bevrijders, die zestig jaar geleden verschillende Brabantse dorpen hun vrijheid teruggaven, moesten uiteraard in het Engels aangesproken worden. ,,My English is not so good", verontschuldigde Van Erp zich op voorhand tegenover de delegatie uit Schotland.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Eén van de bevrijders van Boxtel, Len Jeans, heeft zojuist een krans gelegd namens de veteranen van de 51ste Highland Division bij de oorlogsgraven op het kerkhof van de Heilig Hartparochie.

De loco-burgemeester kweet zich echter uitstekend van zijn taak en reikte na afloop van zijn toespraak een eremedaille uit aan majoor Dennis Puntin. De Brabantse gemeenten die de afgelopen dagen bezocht werden door de bevrijders, naast Boxtel onder meer Schijndel, Vught, Haaren en Waalwijk, hadden namelijk besloten de oud-strijders te onderscheiden.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Cor Hulskes (links) en Piet Snijders wisselen ervaringen uit met de 'Boxtelse bevrijder' Len Jeans. Op de achtergrond Thé Kurstjens uit Esch. Hij bezorgde Jeans in 1944 brood toen de oud-strijder zich in Boxtel bevond. De voormalige soldaat van de 51ste Highland Divison verbleef destijds in de Levensschool aan de Burgakker.

EREMEDEAILLE
Majoor Puntin (86) ontving de onderscheiding één dag later dan de andere Schotse veteranen, die de eremedaille zondag in theater De Speeldoos in Vught ontvangen hadden. Omdat Puntin niet bij die gelegenheid aanwezig kon zijn, kreeg hij het waardevolle kleinood maandag in de Boxtelse raadzaal opgespeld door loco-burgemeester Van Erp. Puntin liet na afloop weten heel erg vereerd te zijn met de onderscheiding. ,,Ik heb verschillende onderscheidingen mogen ontvangen voor diverse operaties waarbij ik betrokken ben geweest", aldus Puntin. ,,Behalve hier in Nederland heb ik onder meer met de 51ste Highland Divison gevochten op Sicilië en in Italië."

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Loco-burgmeester Wim van Erp en Jan van Beers van de Stichting Boxtel Vooruit leggen een krans op het kerkhof van de Heilg Hart-parochie.

Het bezoek in Boxtel was sober opgezet, mede gelet op het feit dat de veteranen inmiddels op hoge leeftijd zijn. In de raadzaal werden de bevrijders begroet in hun moerstaal: ,,Welcome liberators", sprak Van Erp, die in zijn toespraak liet doorschemeren hoe groot de offers zijn geweest die vele jonge soldaten in de oorlog gebracht hebben voor de vrijheid van anderen. ,,Veel soldaten hebben in zware gevechten hun leven gegeven. Onze dankbaarheid is voor eeuwig. U bent het levende symbool van vrijheid."

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Veteraan Tom Renouf, de aanvoerder van de oud-strijders van de 51ste Highland Division, zet zijn handtekening op een papiertje voor een jeugdige 'fan'.

OORLOGSGRAVEN
Na afloop van de officiële ontvangst bracht het gezelschap van oud-strijders een bezoek aan museum Piet Dorenbosch, waar een tentoonstelling ingericht was over de bevrijding van Boxtel. Met veel interesse bekeken de veteranen de oorlogsbeelden van zestig jaar geleden en de herdenking van vijftig jaar bevrijding in 1994. Hier en daar kon een oud-strijder zijn tranen niet bedwingen. Eenzelfde tafereel was te zien bij de kranslegging op het kerkhof van de Heilig Hartparochie, waar zes militairen begraven liggen die omgekomen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: De leden van de 51ste Highland Division in gesprek met enkele belangstellenden. De oud-strijders lieten maandagmiddag weten dat ze met name het persoonlijk contact met de plaatselijke bevolking zeer op prijs stelden.

,,In hen herdenken wij alle soldaten en burgers die hun leven gaven voor onze vrijheid", sprak loco-burgemeester Van Erp bij de graven van de omgekomen militairen. Op de begraafplaats werden kransen gelegd door de loco-burgemeester en de veteranen. De plechtigheid vond plaats volgens 'The ceremony of remembrance for those who fell for our freedom, according to Scottish tradition' en eindigde met een aantal zogeheten 'Lines for the Fallen', die werden uitgesproken door aanvoerder Renouf van de Schotse bevrijders.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Gezellig keuvelen en foto's kijken met de oud-strijders in café Het Renpaard aan de Esschebaan.

Zijn laatste woorden 'We will remember them' werden door alle aanwezigen, waaronder ook enkele tientallen oudere Boxtelaren herhaald. Een koperensemble van de Gildenbondsharmonie zorgde tijdens de plechtigheid, die onder meer bestond uit een indrukwekkende minuut stilte, voor stemmige en fraaie muzikale begeleiding. Na afloop stapten de Schotten in de bus om een bezoek te brengen aan het verzetsmonument in de Kampina. Later in de middag volgde de informele ontmoeting met inwoners van Boxtel in café Het Renpaard.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Een van de oud-strijders gefotografeerd bij het verzetsmonument in natuurgebied Kampina.

Hoewel velen ervan overtuigd zijn dat de oud-strijders voor het laatst gezamenlijk terugkeerden naar Boxtel en de andere Brabantse dorpen, hield Renouf maandag de mogelijkheid van een terugkeer open. ,,We hopen hier over vijftien jaar opnieuw te komen tijdens de 75-jarige herdenking van de bevrijding.”

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: De oorlogsveteranen genoten maandagmiddag in café Het Renpaard van de geserveerde bitterballen.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: De Schotse bevrijders van de 51ste Highland Division zijn gearriveerd in Boxtel. De vlaggen hangen uit.
28 oktober 2004

Print deze pagina

Terug